Doomtrooper:  sammanfattning av regler

Mål:                   Få minst 25 vinstpoäng (kan dock varieras).

Tillbehör:     En grundkortlek om minst 60 kort, varav max 5 lika kort plus ett "obegränsat" antal markörer per person. Markerna används för att hålla reda på spelpoäng och vinstpoäng.

Spelbordet:

Ditt kompani Din kohort  Slänghög
Vinstpoäng (V) Spelpoäng (S) Kortleken

Spelets gång:   Omväxlande tur och under din tur får du göra tre handlingar (= manövrer).

Korten:                Anmärkningar och specialregler på korten gäller före grundreglerna.

Krigare: Närstrid (N), Eldstrid (E), Rustning (R), Poängvärde (P) 
Trohetssymboler: Brödraskapet
Doomtroopers: Bauhaus, Capitol, Cybertronic, Imperial, Mishima
Kohorten: Den mörka legionen 

 

Uppdrag: Innan det kan utföras måste spelaren tillkännage det och spela ut kortet. Utförda uppdrag ger en belöning av något slag.
Utrustning/vapen: Placeras på krigare för att ge dem öka stridsförmåga eller ge dem färdigheter. Ligger kvar där man spelat dem tills krigaren dödas, då de kasseras. Hänger utrustningen ihop med ett vapen, tas de bort om vapnet kasseras.
Befästningar: Citadell eller städer vilka ger fördelar till den korporation den tillhör.
Konsten: Besvärjelser kan läggas av brödraskapet och av de krigare, där korten anger det. En lagd besvärjelse kasseras. De flesta krigare får bara lägga besvärjelse av en viss aspekt.
Mörka symmetrin: Fungerar som konsten, men kan bara användas av den Mörka Legionen. Dess effekter varar dock så länge krigaren finns med i spelet. Varje krigare kan tilldelas obegränsat antal kort, men bara ett av varje sort.
Special: En del modifierar stridsegenskaper, andra leder till intressanta händelser.

Gör i ordning för spel: Se till att ni har gott om utrymme framför er. Blanda leken och lägg den på sin plats till höger. Lägg upp ett förråd av marker i en gemensam hög. Var och en tar 5 marker som spelpoäng. Dra de 7 översta korten från din kortlek.

Fas ett: DRA KORT  Dra till du har 7 kort. Om inget kort kvar, fortsätt spelet i fas 2. Om en spelare mister sin sista krigare och han inte kan få in en ny på två hela spelturer, är han ute ur spelet. Om båda har slut på kort, tar spelet slut omedelbart och den som har flest vinstpoäng vinner.

Fas två: HANDLINGAR  Du kan utföra tre handlingar under din tur. Kan göras i valfri ordning och samma sak kan göras flera gånger. Dock två undantag:
- Du kan bara anfalla en gång och det måste vara den sista handlingen och inte under din första speltur.
- Spela ut en krigare i skydd kostar tre handlingar.

Spela ut en krigare Lägg en Doomtrooper eller Brödraskapskrigare till ditt kompani eller en krigare från den Mörka Legionen till din kohort. Den kan anfalla eller bli anfallen omedelbart. Betala krigarens poängvärde när du spelar ut den. Den spelas ut i "normalläge", d v s oskadad, ej i skydd. (En skadad krigare ligger vriden).
Ta skydd Vänd kortet upp och ner för att markera det. 
- Du får aldrig ha samtliga utspelade krigare i skydd. Om sista oskyddade tas bort, måste nästa handling användas till att lämna skydd. 
- Krigare i skydd kan inte anfalla, men har +3 i rustning
- Sårade krigare kan ta skydd. Ligger då fortfarande vridna, men upp och ner. 
- Du får titta på krigare i skydd när som helst, men ej övriga spelare. Dock får du inte blanda dem för att förvilla.
Lämna skydd Kan ej anfalla i samma speltur som han lämnar skyddet.
Spela ut krigare i skydd Kostar tre handlingar. Baksidan upp. Placeras mitt emellan kompaniet och kohorten. Betalas inte förrän den lämnar skydd (markera gärna med en marker ovanpå). Om spelpoängen inte räcker då, så kasseras krigaren, du förlorar alla spelpoäng och resterande dras från vinstpoängen. Dock ej under noll.
Meditera Varje handling som ägnas åt meditation ger en spelpoäng
Utrusta krigare En krigare kan ha valfritt antal utrustningskort. Alla krigare kan använda alla vapen, ifall inte utrustningskorten begränsar. Kan inte flyttas till annan krigare eller tas bort.
Ge mörk gåva Ges från Mörka Symmetrin till krigare från den Mörka Legionen i spel. Allmän gåva kan ges till alla, men kort med texten "GÅVA FRÅN..." ges endast till anhängare av den aposteln. Korten förblir hos krigaren hela tiden.
Ge uppdrag Kan ges till en krigare, dig själv eller en annan spelare. Måste tilldelas någon innan det kan utföras. Kortet kasseras efter utfört uppdrag.
Anfalla Det enklaste och vanligaste sättet att skaffa vinstpoäng. Max en gång per tur och det måste vara den sista handlingen. Du får ej anfalla allra första gången heller. Du anfaller en av motståndarens krigare (= försvarare) med en av dina krigare (= angripare). Vissa kort gör det möjligt för flera krigare att blanda sig i striden. Striden utförs i följande 7 steg: 
1) Tillkännage angripare och försvarare Regler som styr detta val är: 
- Doomtroopers får inte angripa andra Doomtroopers från samma korporation. 
- Doomtroopers får aldrig angripa medlemmar av brödraskapet. 
- Medlemmar av brödraskapet får endast angripa den Mörka Legionen. 
- Krigare från den Mörka Legionen får angripa vem som helst, även andra i legionen. 
- Om motspelarna INTE har någon krigare i spel, kan en krigare anfalla SPELAREN, som bara kan spela kort, vilka påverkar striden i allmänhet. Angriparen får halva dess poängvärde (avrundad uppåt) som vinstpoäng.
2) Tillkännage stridstaktik (Närstrid eller Eldstrid) Angriparen bestämmer detta och båda måste använda samma metod.
3) Jämför stridsvärden All strid är samtidig. Om den ene krigarens anfallsvärde är lika med eller större den andre krigarens rustningsvärde, kommer motståndaren att bli skadad. Räkna med effekterna av vapen och andra utrustningskort som krigaren har, men bara i den valda stridstaktiken. Krigare får bara använda ett vapen i strid, men obegränsat antal övriga utrustningskort. En sårad krigare slåss precis som vanligt. Om krigaren befinner sig i skydd, får han lägga till +3 i rustningsvärde. En försvarare i skydd, stannar kvar i skydd även efter striden, om han överlever.
4) Modifiera stridsvärden Spela ut kort som påverkar striden. Angriparen börjar och spelar ut så många kort han kan och vill spela ut och talar om när han är klar. Turas sedan om tills ingen vill spela ut flera kort. Stridsvärden som hamnat på noll eller lägre räknas som vanligt.
5) Striden avgörs Efter alla modifikationer, avgör ni om ena eller båda krigarna har blivit sårad.
6) Markera skador och dödsfall Sårade krigare vänds på sidan. Om han såras igen, så dör han och krigaren plus alla kort som hörde till honom kasseras.
7) Dela ut poäng Om man lyckas döda en krigare, så får spelaren lika många poäng, som den dödade krigarens poängvärde, oberoende om den egna krigaren också dödades. Man får välja om man vill ha spelpoäng eller vinstpoäng eller dela poängen som man vill.

 

Fas tre: KASSERA  Kassera kort, så att du har max 3 stycken kvar på hand. Har du 7 kort eller färre, så får du ändå kassera ETT kort.

Övriga regler:

Personligheter: Vissa krigare är berömda med en egen identitet. Endast en av varje specifik personlighet får finnas i spel samtidigt, beroende av sida. Många personligheter påverkar andra krigarkort. Om en personlighet kasseras eller dödas för gott, kan han ändå komma tillbaka senare om någon spelar ut ett nytt likadant kort.
Använda konsten: Du kan inte spela ut en besvärjelse som ingen kan använda och den som använder besvärjelsen måste vara i spel, i ditt eget kompani (om inget annat sägs). Många besvärjelser kostar spelpoäng för att användas. Om inte kortet anger någon begränsning, så får du använda hur många spelpoäng som helst. 
Stridsbesvärjelser varar bara tills striden är över, sedan är den förbrukad och kortet kasseras. Dessa besvärjelser får läggas även om användaren inte är inblandad i striden. Personliga stridsbesvärjelser får dock endast läggas om användaren själv är inblandad i striden. 
Konsten får aldrig användas till dem Mörka Legionens fördel.
Immunitet: Ett flertal kort anger att krigaren är IMMUN mot konsten eller den Mörka Symmetrin. Detta upphäver ALLA sådana effekter då den immuna krigaren är inblandad, även om han bara påverkas passivt.


 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson