Puerto Rico: rollöversikt

Der Siedler
Välj en synlig odling och placera den på en ledig plats på grönområdet.

Privilegium

Välj ett stenbrott i stället för odlingen.

Avslutning

Överblivna odlingar tas undan och (#spelare-1) nya vänds upp.

Aktuella byggnader

Hazienda: 
Välj först en dold odling som måste placeras.
Bauhütte:  Välj ett stenbrott i stället för odling.
Hospize:  Placera ut en kolonisatör från depån på den nyss valda odlingen.  

Der Bürgermeister
I tur och ordning, tag en kolonisatör från skeppet så länge de räcker.

Privilegium

Tag först en kolonisatör från depån.

Avslutning

Fyll skeppet med så många kolonisatörer som det finns tomma cirklar bland byggnaderna, dock minst så många som antalet spelare.

Sista omgången

Om det inte finns tillräckligt många kolonisatörer att fylla skeppet med tar spelet slut inför nästa guvernörsbyte.  

Der Baumeister
Köp en valfri byggnad. Bemannade stenbrott ger rabatt.

Privilegium

Betala en dublon mindre än det angivna priset.

Aktuella byggnader

Universität:   Placera en kolonisatör från depån på den nyss köpta byggnaden.

Sista omgången

Om någon har fyllt sin stad med byggnader tar spelet slut inför nästa guvernörsbyte.

Der Aufseher
Erhåll så många varuenheter som bemannade odlingar och industribyggnader tillåter.
Privilegium
Då alla har plockat färdigt, tag en extra varusten av en vara som Aufsehern själv producerade.

Aktuella Byggnader

Manufaktur: 
Erhåll (# producerade varuslag-1) dubloner. (Men fem varuslag ger fem dubloner) 

Der Händler
Sälj till varuhuset en varuenhet av ett varuslag som inte redan finns där.

Privilegium

Erhåll en extra dublon vid försäljning.

Avslutning

Töm varuhuset om det är fyllt.

Aktuella byggnader

Kleine Markthalle:   En extra dublon vid försäljning
Grosse Markthalle:  Två extra dubloner vid försäljning
Kontor:   Sälj en varuenhet av ett varuslag som redan finns i huset.  

Der Kapitän
I tur och ordning, placera varuenheter från ett och samma varuslag på ett skepp som är ledigt eller som lastats med samma varuslag. De tre skeppen måste frakta olika varuslag. Fortsätt så länge någon har möjlighet att lasta. Alla måste lasta, och så många varuenheter som skeppen tar emot. För varje varuenhet erhålls en poäng.

Privilegium

En extra poäng.

Avslutning

Varje spelare måste slänga samtliga varuenheter utom en. Fullastade skepp töms.

Aktuella byggnader

Klein Lagerhaus:  Ett varuslag utöver den ensamma varustenen kan lagras.
Grosses Lagerhaus:  Två extra varuslag kan lagras.
Hafen:  En extra poäng för varje varuslag.
Werft:   Lasta samtliga varuenheter från ett och samma varuslag på ett imaginärt skepp.

Sista omgången

Om alla poäng är distribuerade tar spelet slut inför nästa guvernörsbyte.

 

Tack till Johan Berglind för uppställningen

 

Home page Home

This site is created and maintained by: Carl-Gustaf Samuelsson