Robin Hood - scenarier

Scenariot är det manuskript som bestämmer målen, uppläggningen och svårighetsgraden i ett parti Robin Hood; reglernas enda syfte är egentligen att tillhandahålla medlen för att kunna spela scenarierna.

Varje scenario delas upp i följande avsnitt:
Antal spelare: Denna siffra anger för hur många spelare scenariot har konstruerats. I de flesta fall inkluderar det alternativ för att spelas med fler eller färre spelare, och om antalet ändå inte passar Er spelgrupp är det alltid möjligt att ändra det. Tabellen nedan ger en översiktsbild över vilka varianter som finns angivna i texten.
Bakgrund: Den bakgrundshistoria som beskriver historien bakom scenariot. Varje spelare bör läsa den innan spelet börjar för att bli mer införstådda med sin fraktions mål och motiveringar. Att spela ett scenario utan att ha satt sig in i dess bakgrund är hur som helst en mycket färglös upplevelse.
Uppställning: Beskriver varje fraktions numerär, sammansättning och utgångspunkt på spelbrädet. Observera att fraktionerna sällan använder sitt hela manskap i något enskilt scenario, så det är en förutsättning att följa uppställningen om man vill ha balans i spelet.
Förutsättningar: Detta är en samlingsrubrik för de specialregler som kan tänkas förekomma i ett scenario, beskrivningar på de uppgifter som varje grupp har att lösa och vilka krav som ställs på dem, samt angivelser om hur fraktionerna kan vinna poäng.
Varianter: Alternativa uppställningar med annat antal spelare, samt vilka eventuella förändringar som då skall göras i uppställningen för att inte få ett ojämnt scenario.

Det står naturligtvis varje spelgrupp fritt att ändra uppställningar och förutsättningar efter egen vilja, så länge alla spelare är överens om det. För hela gruppens trevnad rekommenderar vi dock att Ni har "modifierat" ett par scenarier och spelat dem innan Ni själv försöker konstruera helt nya.

Summering av scenarier & varianter
  Scenario Antal spelare Bäst Med Svårighetsgrad
1 Vilken Richard? 2-3 2 Lätt
2 A’Dale i fara 3-5 4 Normalt
3 Tjuvskyttar 2 2 Lätt
4 Åh nej, mitt guld! 2-4 4 Normalt
5 Rösta på mig 3-4 4 Lätt
6 Mot Sherwoodskogen! 4 4 Svårt
7 Elden är lös 3 3 Svårt
8 Den fattige riddaren 3-4 4 Normalt
9 Bågskyttetävlingen 3-4 4 Svårt
10 Pilgrimsfärd 4 4 Normalt
11 Nottinghams stolthet 2-4 4 Normalt
12 Jabberwocky 4 4 Svårt
13 Julklappar 2-6 2-6 Lätt
14 Rädda Maid Marian 4 4 Svårt
15 Här kommer skatteåterbäringen 3-4 4 Normalt

Fraktionerna
De fredlösa

Robin Hood (4,5)
Little John (3,4)
Tuck                 (0,2)
Will Scarlet (3,3)
Alan A'Dale (3,3)

Nottingham
Sheriffen Nottingham   (0,5)
Sergeant Finch            (2,4)
Sergeant Sparrow    (2,3)

Lincoln
Sheriff of Lincoln (0,5)
Sergeant Swift        (2,4)
Sergeant Swallow (2,3)

Leigh
Sir Richard of Leigh (2,5)
Sergeant Larch         (2,3)
Sergeant Oak         (2,3)

Gisbourne
Sir Guy of Gisbourne (2,5)
Sergeant Swan           (2,4)
Sergeant Hawk   (2,3)

Kyrkan
Biskop William of York (0,5)
Sergeant Fox                (2,4)
Sergeant Vole                (2,3)
Sergeant Buck                 (2,3)


Scenario 1 - Vilken Richard!?

2 spelare
Robin Hood och Sheriff of Nottingham.

Bakgrund
Ryktet går att kung Richard The Lionheart har återvänt till England och nu reser omkring inkognito för att to reda på vad som egentligen händer i Nottinghamtrakten. Kapplöpningen har börjat för att hitta honom, då varje fraktion vill vara den första att hålla hov för sin konung; Robin Hood för att berätta om Prince Johns illgärningar, och sheriffen av Nottingham för berätta om sin plikttrohet och goda administration.

Uppställning
• Tuck och 4 fredlösa i Major Oaks urskog.
• Robin Hood och 3 fredlösa i Linconshire Wolds' urskog.
• Sheriff of Nottingham, 4 knektar och 1 armborstskytt i Nottingham Castle.
• Sergeant Finch, 2 knektar och 2 armborstskyttar i North Scarle.
• Richard The Lionheart-brickan och 3 blanka brickor blandas och placeras i Shirebrook, Oxton, Metheringham och Farndon.

Förutsättningar
Brickorna är rykten om kungens närvaro. De kan undersökas genom att spela ett Grupp- eller Föremålskort. När kungen upptäckts måste de fredlösa föra honom till Copt Oak, sheriffen måste ta honom till Nottingham Castle. Detta ger två poäng till spelaren. Efter detta måste kungens bricka visas upp och sedan tas till Newark där hans hov väntar honom. Fraktionen vars grupp lyckas eskortera kungen in i Newark får ytterligare tre poäng. Robin Hood kan gå in i Newark utan förklädnad om kungen är med i hans grupp.

Variant: 3 spelare
Sheriff of Lincoln deltar i jakten. Han befinner sig i Mansfield med 4 knektar och 1 armborstskytt samt har Sergeant Swift, 2 knektar och 2 armborstskyttar i Tythby. Lägg till 1 extra fredlös till varje grupp av fredlösa. Poängen räknas som ovan men Lincoln måste först föra kungen till Lincoln Castle.


Scenario 2 - A'Dale i fara

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln och Kyrkan.

Bakgrund
Att uppträda på The Stuffed Firkin i Ollerton var inte en av Alan A'Dale's bästa idéer. Bönderna i Ollerton har inget musiköra och brukar behandla musikanter med den sorts nedlåtande förakt de annars brukar reservera för sin bästa gris. Det vill säga, de kastar sten eller kodynga på den om den drar uppmärksamheten till sig. Att sjunga "foil, folly, diddle-oh" och liknande nonsens för några trötta bönder inne på sin sjätte bägare är definitivt att dra uppmärksamheten till sig.

Det var den tredje stenen som fällde honom. Rakt mellan ögonen. A'Dale mötte marken på ett sätt inte helt utan likhet med de kvinnliga underkläder som han bara några sekunder tidigare sjöng om. Succén var given! Värdshusvärden skrattade däremot inte länge, då han inte alls uppskattade att ha utslagna fredlösa som skräpade i värdshuset, speciellt då flera av hans gäster gjorde en snabb sorti sekunderna efter A'Dale's lilla utflykt till drömmarnas land. Värdshusvärden lyckades snart övertala en handelsman att ta med sig A'Dale till Newark, i full vetskap om att hans chanser att nå staden var ytterst små med tanke hur välkänd A'Dale är i området.

De två sherifferna skulle vilja se A'Dale bakom galler, helst sina egna galler, för att sedan kunna ordna en rejäl hängning för honom. De fredlösa vill få A'Dale i säkerhet i en av Sherwoods urskogar (Major Oak, Copt Oak eller The Dell). Kyrkspelaren har inget särskilt intresse i A'Dales öde, men om han kan få in honom i en kyrka kan han kräva någon av de andra grupperna på en lösensumma.

Uppställning
• Robin Hood och 3 fredlösa i Major Oak.
• Tuck och 6 fredlösa i Copt Oak.
• Little John och 4 fredlösa i Linconshire Wolds urskog.
• Sheriff of Nottingham, 1 sergeant och 5 knektar i Nottingham Castle, och 3 armborstskyttar i Tattershall (+ en sergeant).
• Sheriff of Lincoln, 1 sergeant och 5 knektar i Lincoln Castle, samt ytterligare en sergeant och 3 armborstskyttar i Mansfield.
• Kyrkan har 1 sergeant och 3 knektar vardera i Lincoln Cathedral, Southwell Minster och Welbeck Abbey.
• Alan A'Dales kort placeras i Ollerton.

Förutsättningar
I början av varje runda förflyttar sig A'Dale två områden längs vägen mot Newark, genom Tuxford. Scenariot är över när han når en av Sherwoods urskogar (vilket ger 6 poäng till Robin Hood) eller någon av sheriffernas borgar (5 poäng till sheriffen som äger borgen, samt 2 poäng till den andre sheriffen). Kyrkan får 3 poäng varje gång A'Dale hämtas från en kyrka av en grupp från någon annan fraktion. Kyrkspelaren måste överlämna A'Dale till den förste spelaren som kommer till kyrkans område och använder ett Föremålskort.

Varianter: 3 eller 5 spelare
Kyrkans fraktion deltar inte om scenariot spelas med tre spelare. Med fem spelare kommer också Guy of Gisbourne med i den allmänna villervallan. Han använder samma sorts uppställning som de båda sherifferna, och hans andra grupp befinner sig i Metheringham.


Scenario 3 - Tjuvskyttar

2 spelare
De fredlösa och Sheriff of Nottingham.

Bakgrund
Sheriffen har just fått ett otrevligt brev från Prins John angående tjuvskytte. I korthet antyder det att antalet amputeringar, pryglingar och andra straff som hör samman med tjuvskytte ligger under landsgenomsnittet, och skulle det inte vara trevligt för Nottingham att framstå som ett föredöme, när de nu har en mycket stor kunglig skog i närheten och allt?

Robin Hood gnuggar sina händer av förtjusning, då det gäller att få tjuvskyttar att plötsligt se de ljusa sidorna i att bli fredlös, finns det ingenting som går upp mot hot om att få deras välbehövliga kropp delar avlägsnade med en slö såg.

Uppställning
• Robin Hood och 8 fredlösa i Major Oak. Little John och 4 fredlösa i Linconshire Wold.
• Sheriffen, båda sergeanterna, 12 knektar och 3 armborstskyttar delas upp mellan Nottingham Castle och Newark (agenten måste starta från Nottingham Castle).
• 2 av de fem tjuvskyttebrickorna placeras ut. Deras position bestäms slumpvis på följande sätt: Slå tärningarna tre gånger för varje koordinat, lägg samman resultaten och dra ifrån 1. Räkna från rutorna 1 och A på brädets sidor för att få positionen. Placera ut dem på brädet. Gör om tärningsslaget om de råkar hamna i ett högkvarter, en stad, urskog eller på en bro.

Förutsättningar
Båda grupperna vill plocka upp tjuvskyttarna med hjälp av Grupp eller Föremålskort och få dem med sig till sina respektive högkvarter, där varje tjuvskytt ger 2 poäng. Slå en tärning i början av varje runda. Om resultatet blir 5 eller 6 dyker ännu en tjuvskytt upp; placera ut honom enligt metoden ovan. Scenariot är över när alla tjuvskyttarna befinner sig i något högkvarter.


 Scenario 4 - Åh nej, mitt guld!

4 spelare
De fredlösa, Guy of Gisbourne, Sheriff of Nottingham och Sheriff of Lincoln.

Bakgrund
Handelsmannen Ranulph har ett problem. Hur skall han transportera en last silvergods och pälsar som beställts till Lincoln Cathedral utan att få alltihop stulet på vägen? Lösningen är att dela upp den i två sändningar och förkläda lasten till ved. Inte ens Guy of Gisbourne skulle stanna till för att stjäla ved! Stolt över sin påhittighet skickade vår handelsman ett meddelande till Lincoln Cathedral där han berättade om sin plan och när de skulle kunna vänta sina två vagnar "ved". Han hade dock inte räknat med den runde broder Tuck som råkade stryka omkring vid katedralen just då och som vidarebefordrade uppgifterna till Much, de fredlösas agent. Tyvärr lade inte märke till Guntrum "Vesslan" Obertson som hörde allt de sade, och sedan sålde informationen till alla agenter i området. Resultatet blev att varenda skurk i en region som är välförsedd med skurkar nu tycker att de stora pengarna finns att hämta i vedbranschen.

Uppställning
• Robin Hood och 3 fredlösa i Major Oak. Little John och 3 fredlösa i Linconshire Wolds. Will Scarlet och 3 fredlösa i Copt Oak.
• Sherifferna, med 1 sergeant, 6 knektar och 2 armborstskyttar vardera i sina respektive högkvarter.
• Guy of Gisbourne, 1 sergeant, 6 knektar och 2 armborstskyttar i Ollerton (Nej, vi vet inte heller vad han har där att göra!).
• De två vagnslasterna representeras av 5-guldmyntsbrickor. Den första placeras i R16. Den rör sig i början av varje runda 2 områden längs vägen mot Lincoln Cathedral. 5 rundor senare kommer den andra vedlasten på samma väg, och rör sig med samma hastighet.

Förutsättningar
Alla fraktioner kan råna handelsmannen, men alla utom de fredlösa måste utföra sitt rånande i förklädnad, eller utan sin huvudledare. Spela ett Föremålskort för att råna en vagn, och lägg ut guldmyntsbrickan till gruppen. De 5 guldmynten kan delas upp i mindre bitar med hjälp av Föremålskort, och blanka brickor kan placeras ut för att förvilla motståndargrupper. När en del av bytet når ett högkvarter måste detta tillkännages. Scenariot är över när mer än sammanlagt 8 guldmynt har nått högkvarter.

Varianter: 3 eller 2 spelare
Guy of Gisbourne får bita i gräset i ett scenario för 3 spelare. Med 2 spelare står det mellan de fredlösa och Nottingham. I båda fallen tappar de fredlösa sin Copt Oak grupp.


Scenario 5 - Rösta på mig

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln och Guy of Gisbourne.

Bakgrund
En morgon när Prins John låg i badet fick han en helt lysande idé. Varför inte låta underklassen, fribönderna, torparna, byfånarna och allt övrigt sånt outhärdligt svagsint drägg rösta på en medlem ur överklassen för att representera dem på något slags möte, där alla satt ner och diskuterade nivån på Prins Johns festbudget, rikemäns familjeunderhåll, längden på en bit rep och andra livsviktiga ämnen för nationens vä1 och ve, och sen drack sig rejält redlösa. När alla nya skatter drev folket ännu djupare ner i skuld och armod skulle de bara ha sig själva att skylla för att de röstade på fel person!

De välborna adelsmännen i Nottinghamtrakten är därför redo för en valkampanj; en snabb visit till en by borde räcka för att få byborna att rösta i lämplig riktning. D en enda smolken i bägaren är att Robin Hood, den avfällde jarlen av Huntingdon, får rätt att ställa sig jämsides med mer värdigt folk.

Uppställning
• Sherifferna och Gisbourne med båda sina sergeanter, 8 knektar och 4 armborstskyttar vardera i sina respektive borgar.
• Robin Hood, två andra ledare och 8 fredlösa i valfritt urskogsområde.

Förutsättningar
Varje gång en grupp med minst en ledare och två män besöker en by och spelar handlingskorten Grupp eller Föremål lovar och svär byborna att rösta på den fraktionen. Spelaren tar då den byns bricka. Scenariot räcker i 12 rundor (använd guldmyntsbrickorna för att räkna av rundorna) varefter röstningen äger rum. Den spelare som har flest byar vinner valet och får sitt dubbla antal byar i poäng. De andra spelarna får ingenting för sina byar, men kan som vanligt få poäng för fångar och besegrade motståndare.

Variant: 3 spelare
Sheriff of Lincoln utgår.


Scenario 6 - Mot Sherwoodskogen

3 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln.

Bakgrund
Den ljuva och täcka Maid Marian, betagen i den legendariske frihetskämpen Hood, men utlovad som maka till samhällets framstående stöttepelare Gisbourne, har smitit från pappas slott och är på väg till Sherwoodskogen, som är fylld av broderskap, kärlek till människosläktet, decimeterdjup gyttja året runt och den sorts fraktionsstrider som får hundraårskriget att se ut som ett pubslagsmål över ett krus billigt vin. Det söta unga livet är nu hur som helst strandsatt i Linconshire Wolds' urskogar tillsammans med Little John. Hon måste snabbt ta sig till Sherwood, om inte annat för att undvika alltför närgången uppmärksamhet från den trögtänkte Little John, vars tankar om att ta av de rika börjar få en helt annan inriktning än vad som ursprungligen var meningen. Allas vår Guy är rasande över den förödmjukande situationen och är villig att betala dyrt för att få henne tillbaka, vilket gör de båda sherifferna ytterligt sugna på att infånga henne.

Uppställning
• Robin Hood och 4 fredlösa i Copt Oaks urskog. Will Scarlet och 2 fredlösa i Major Oaks urskog.
• Little John och 3 fredlösa i Linconshire Wolds' urskog, med Maid Marian-brickan.
• Sherifferna med sina sergeanter, 7 knektar och 3 armborstskyttar vardera i sina respektive borgar.
• Guy of Gisbourne, på egen hand, i Belvoir Castle.

Förutsättningar
De fredlösa får 5 poäng för att föra Maid Marian till Major Oak, Copt Oak eller The Dell. En sheriff får 5 poäng om han överlämnar Marian till Guy of Gisbourne eller 3 om han för henne till sin borg. En grupp som leds av Robin Hood kan använda sig av hemlig förflyttning. De fredlösa kan placera upp till 3 blanka brickor i Linconshire Wolds och sätta ut dessa bland sina grupper som atrapper; ett Föremålskort måste spelas för att sätta ut en blank bricka hos en grupp. Guy är neutral i det här scenariot, och agenter kan gå in i Belvoir Castle för att styra honom. Han kan, naturligtvis, tillfångatas.


Scenario 7 - Elden är lös

3 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham och Guy of Gisbourne.

Bakgrund
Det är högsommar i Sherwood Det har inte regnat på flera månader och mossan krasar under ens fötter. Gräset är brunt och dött. Fåglarna sitter på sina grenar, fläktar sig med vingarna och klagar på att vattenleveranserna uteblivit. Det finns så lite skyddande grönska i skogen att vargarna smyger från trädstam till trädstam när de tror att ingen ser dem, vildsvinen har börjat bära skyltar på ryggen där det står "Svårt uttorkad. Seg som sulläder. Absolut inte värd att jaga." och Robin Hood känner sig lika utsatt som en nunna i en vindtunnel. I Nottingham har sheriffen en efterhängsen tanke om att det här skulle vara ett lämpligt tillfälle att röka ut ljushuvudet Hood från hans lilla skogsplätt. Näe... Inte värt besväret. Knack, knack... Ursäkta mig, M'lord, ett meddelande från Sir Guy of Gisbourne. Han tycker att det här skulle vara ett lämpligt tillfälle att röka ut ljushuvudet Hood från hans lilla skogsplätt...

Uppställning
• Sheriffen och Guy har båda sina sergeanter, 8 knektar och 4 armborstskyttar vardera. Sheriffen startar i Nottingham Castle och Gisbourne i Newark.
• Robin Hood och 2 fredlösa i Copt Oaks urskog. Rökbrickorna tas fram och sorteras i sina respektive uppsättningar. Varje uppsättning representerar en eldsvåda.
• Slå en tärning för att få fram vindriktning. 1-4 betyder norr, ost, syd och väst. 5 och 6 slås om; den här gången betyder 1-4 nordost, sydost, sydväst och nordväst. Pilbrickan används för att markera vindriktningen.

Förutsättningar
Det finns ett antal specialregler för det här scenariot. De är följande:

  1. Urskogsområden delas upp i de mindre, normalstora områdena för förflyttning. Exempelvis är Copt Oak nu 7 områden; E8, E9, E10, etc.
  2. Sheriffen och Guy kan anlägga en eldsvåda i ett intilliggande skogs- eller urskogsområde genom att spela ett Grupp- eller Föremålskort. Placera en rökbricka i området.
  3. Eld sprider sig 1 område i vindriktningen varje runda, så om vinden är östlig sprider sig en eldsvåda i G10 till E10. En till rökbricka av samma typ placeras ut. En eldsvåda kan inte ligga över en större areal än 4 områden, så brickor tas bort bakifrån när den fortsätter sprida sig. Eldsvådor sprider sig inte utanför skogen.
  4. Grupper kan inte flyttas till områden som brinner (!), men grupper i områden som en eldsvåda sprider sig till tar 50% förluster (avrunda uppåt).
  5. I slutet av varje runda kan vinden byta riktning. På ett tärningsslag av 1-4 ändras den inte. 5 betyder att den flyttas en kompassriktning medurs, 6 betyder att den flyttas moturs.
  6. Robin Hood får inte lämna urskogarna i The Dell eller Copt Oak.
  7. En grupp som befinner sig i ett område där en eldsvåda anläggs får flyttas 1 område av sin spelare, även om det inte är spelarens tur att handla. Ett handlingskort måste spelas för att göra detta. Om spelaren inte har några kort eller inte vill flytta gruppen tar den förluster (se punkt 4).
  8. Sheriffen, Guy och deras agenter får inte gå in i ett urskogsområde. Agenter påverkas inte av eld.
  9. Efter den 5:e rundan kan det börja regna. På ett tärningsslag av 5 eller 6 regnar det, och de fredlösa kan ta bort en bricka bakifrån från varje eldsvåda. Nästa gång det regnar tas två brickor bort, etc. tills alla eldsvådorna har släckts.
  10. När en runda slutar skall följande utföras innan nästa runda inleds:

• Slå en tärning för förändringar i vindriktning.
• Sprid eldsvådor ett område i vindriktningen. Grupper i brinnande områden tar förluster.
• Slå en tärning för regn varje runda efter den 5:e rundan och ta bort rökbrickor om det regnar.

Scenariot är över när Robin Hood eller båda sherifferna tagits bort på grund av en eldsvåda, eller när alla eldsvådorna har släckts av regn.

Varje man som skadats av branden ger 1 poäng, en skadad sergeant ger 2 poäng. Skadade fraktionsledare ger 4 poäng. Dessa delas ut till båda de fraktionerna. En oskadad Robin Hood vid scenariots slut är värd 4 poäng för den fredlöse spelaren.


Scenario 8 - Den fattige riddaren

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln, Sir Richard of Leigh

Bakgrund
Förra året var Sir Richard of Leigh tvungen att låna 400 daler av kyrkan för att betala lösen för sin son som hade tagits tillfånga under ett korståg. Det är nu dags att betala lånet, men Sir Richard, som av födsel och ohejdad vans är en oförbätterlig slösare, har inte så mycket valuta tillgänglig. Robin Hood har däremot i ett anfall av berusad generositet erbjudit sig att betala skulden. Detta behagar inte alls biskop William of York som har låtit veta att han mycket hellre vill lägga beslag på Leighs egendomar, som är ett långt mer värdefullt byte.

Uppställning
• Robin Hood, Will Scarlet och 5 fredlösa i Copt Oaks urskog. Little John och 5 fredlösa i Linconshire Wolds' urskog. Robin Hood har de 400 dalerna - använd skattkistebrickan.
• Sherifferna, deras två sergeanter,, 8 knektar och 2 armborstskyttar vardera i sins respektive borgar.
• Sir Richard of Leigh startar i Leigh Castle med sin agent, men utan manskap.

Förutsättningar
Richard of Leigh har 10 rundor på sig att hämta pengarna från Robin Hood och lämna dem i Lincoln Cathedral (varje transaktion kräver ett Föremålskort), där biskopen håller hov. Richard of Leigh kan gå in i urskogsområden på den fredlöse spelarens inbjudan. Richard of Leigh kan använda hemlig förflyttning om han reser ensam. Sir Richard kan inte anfallas eller tillfångatas, men om sherifferna fångar honom kan de arrestera honom (spela ett Grupp eller Föremålskort) och hålla kvar honom i sin grupp i 2 rundor. Sir Richard kan fly om han spelar ett Förklädnadskort. En sheriff eller sergeant kan bara arrestera Sir Richard (eller vara med en grupp som han arresterat honom) en gång under scenariot. Sherifferna kan inte stjäla de 400 dalerna.

De fredlösa och Sir Richard delar på 10 poäng om biskopen får betalt i tid, sherifferna delar på 10 poäng om han inte får det.

Variant: 3 spelare
Sheriff of Lincoln utgår. Sheriff of Nottingham har nu 12 knektar och 4 armborstskyttar, och kan låta en sergeant och 4 man starts i någon annan stad än Nottingham.


Scenario 9 – Bågskyttetävlingen

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln, Guy of Gisbourne

Bakgrund
Sheriff of Nottingham har utlyst en stor bågskyttetävling, både för sin egen prestige och för att kunna fånga Robin Hood, som ju inte kan låta bli att komma dit och delta. Trots Robin Hoods välkända skicklighet vill varje fraktion anmäla sin bäste bågskytt till tävlingen. Det är ändå ingen som tror att domsluten blir rättvisa...

Uppställning
• Robin Hood och hans agent i Linconshire Wolds. 2 fredlösa ledare och 8 fredlösa placeras ut i valfria urskogsområden.
• Sherifferna och Guy of Gisbourne, deras agenter och tävlande i sina borgar. Deras sergeanter, 4 knektar och 2 armborstskyttar placeras ut på valfri, tillåten startposition, förutom M9 som är tävlingsområdet. Positionerna kan vara hemliga; koordinaterna skrivs då ner på en lapp som läggs med baksidan uppåt ovanpå gruppledarens kort. Gruppledarkortet med plastbasen placeras inte ut på brädet. Dessa grupper ställs upp på kartan när de förflyttar sig eller utför en handling.

Förutsättningar
Att ta sig till tävlingen:
Tävlingen inleds när alla tävlande har nått M9 eller efter 5 rundor, då alla försenade tävlande utesluts. Varje spelare får 2 poäng för att ta en tävlande till M9 innan tävlingen börjar. Alla grupper som befinner sig i M9 före och under tävlingen kan inte påverkas av agenter eller handlingskort.

Att tävla: Inga handlingskort får spelas under tävlingen. En Mystisk Bågskytt (skicklighet 3, inget kort) deltar också; valfri spelare få slå hans tärningsslag. Tävlingen hålls i rundor där varje skytt har tre pilar och måste träffa femettan två gånger (slå lika med eller under sin skicklighet i bågskytte med tärningen två gånger) för att få fortsätta tävla. Detta fortsätter i så många rundor som behövs för att få fram en vinnare. Domarna står dock på sheriffernas lönelistor, så sheriffernas och Guy of Gisbournes tävlande kan dra ifrån 2 från ett tärningsslag varje runda. Robin Hood och den Mystiske Bågskytten kan det inte. Priserna är:6 guldmynt till vinnaren, 3 mynt i andra pris och 1 mynt i tredje pris. Om den Mystiske Bågskytten vinner pris försvinner han spårlöst med pengarna efter tävlingen.

Att ta sig hem: S1å en tärning för att se vem som får handla först. I den första rundan efter tävlingen är M9 fortfarande oantastligt. För att omvandla pengarna till poäng måste de först tas till ett högkvarter. Scenariot är över när alla prispengar har nått något högkvarter.

Variant: 3 spelare
Guy of Gisbourne får stanna hemma.


Scenario 10 - Pilgrimsfärd

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln, Kyrkan

Bakgrund
Kyrkan har några ganska värdefulla godbitar som måste fraktas från Mansfield till Southwell Minster. Inte mycket egentligen. Ett guldkors, en silvertallrik, en blygsam smyckessamling som en tacksam änka donerade och St. Bertrum av Nedre Wollops lårben. Med alla Tempelriddarna ute på korstågstjänst den här månaden är det enda problemet egentligen bara att det växer lite skog mellan Mansfield och Southwell Minster. Lite Sherwoodskog...

Uppställning
• Sheriff of Nottingham, 1 sergeant och 5 knektar i Nottingham Castle, en till sergeant, 3 knektar och 2 armborstskyttar i Mansfield.
• Sheriff of Lincoln,1 sergeant och 5 knektar i Lincoln Castle, en till sergeant, 3 knektar och 2 armborstskyttar i Mansfield.
• Robin Hood, Little John och 5 fredlösa i Copt Oak.
• Alan A'Dale, Will Scarlet och 3 fredlösa vid Major Oak.
• Kyrkan har två agenter, men inga ledare eller manskap.

Förutsättningar
Kyrkspelaren tar de 4 skattbrickorna och 4 blanka brickor. Eftersom det inte finns någon kyrkogrupp måste han/hon ingå avtal med sheriffernas grupper om att frakta skatterna (eller de blanka) till Southwell. Ett Föremålskort måste spelas av en sheriff eller kyrkspelaren för att dela ut en bricka. De grupper som bär brickorna får inte titta på dem (inte ens om de spelar ett Föremålskort) om de inte får tillåtelse av kyrkspelaren eller befinner sig i fraktionens högkvarter. Detta inkluderar de fredlösa. En grupp kan bara bära 1 bricka i taget. De fredlösa kan inte gå in i Mansfield eller utföra ett bakhåll i Mansfields område i det här scenariot.

Scenariot är över när alla skatterna når Southwell Minster eller ett högkvarter. Guldkorset, silvertallriken och smyckena är vardera värda 5 poäng för kyrkspelaren i Southwell Minster, 2 poäng för en sheriff i sin borg eller 3 poäng för de fredlösa i deras högkvarter. St. Bertrums ben är inte värd någonting för någon annan fraktion än kyrkan. Grupper som kommer in i Southwell Minster kan inte utföra någon annan handling än att släppa det de bär på.


Scenario 11 - Nottinghams stolthet

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln, Guy of Gisborne

Bakgrund
Där låg hon. Nottinghams stolthet. Det stora skeppet, det sköna skeppet, ett lysande magnifikt skepp, ett skepp i vilket stadsgillenas högborna, mäktiga och korpulenta köpmän skulle resa nedför Trent inför den samlade pöbeln. Det var inte få sekiner som lagts ned på det, heller. Så synd bara att det tippade över och sjönk på sin jungfruresa! Och huru skrattade och jublade inte Nottinghams folk när hon gick under. Ingen syn var så skön att skåda som när de feta och de rika simmade för sina liv, och kastade åsido sina juveler, sina smycken, sina guldbetyngda penningpungar i sina försök att hålla sig flytande. Nu låg allt detta rikliga byte och rullade på Trents botten, och kunde spolas upp var som helst längs flodbanken. En sådan skam!

Uppställning
• Robin Hood och 6 fredlösa i Copt Oaks urskog. Little John och 4 fredlösa i Major Oaks urskog. Alan A'Dale i Saxondale. Will Scarlet i Metheringham.
• Sheriff of Nottingham, l sergeant, 4 knektar och 2 armborstskyttar i Nottingham Castle. Den andre sergeanten och 3 knektar i Ollerton.
• Sheriff of Lincoln, 1 sergeant, 4 knektar och 2 armborstskyttar i Lincoln Castle. Den andre sergeanten och 3 knektar i Bridgeford.
• Guy of Gisbourne i område P16.

Förutsättningar
Det finns 5 byten som spolas upp mellan Bridgeford och North Scarle, på båda sidor om floden. Använd 5 guldmyntsbrickorna, var och en är värd 5 poäng i ett högkvarter. Eftersom sheriffer inte får bli sedda i färd med att samla på sig byte som lagligen ägs av staden, kan bara fredlösa ledare och Guy leta och samla upp det. Sherifferna måste därför tillfångata en fredlös eller Guy för att släpa med honom till floden och leta åt dem, alternativt kan de leta i förklädnad. "Först till kvarn..." gäller när bytet vä1 har hittats.

För att leta efter byte, spela ett Grupp eller Föremålskort och slå en tärning. Om resultatet blir 4-6 har en bit av bytet hittats och en 5-guldmyntsbricka placeras på gruppkorten framför spelaren. Scenariot räcker i 4 rundor efter det att den sista biten byte har återfunnits.

Varianter: 3 eller 2 spelare
Guy of Gisbourne och sedan Sheriff of Lincoln, utgår.


Scenario 12 - Jabberwocky

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln och Kyrkan.

Bakgrund
Milda makter! Legenden lever. Från den lägsta bondtölpen i sina mörkaste mardrömmar till en drucken biskops kvalfyllda ångest, skakar hela världen i skräck inför vidundret Jabberwocky. Och nu vandrar den genom landet och slukar både goda och onda, vilket inte tilltalar kyrkan alls, medan Robin Hood tycker att gamle Jab gör hans lilla skog till ett ohälsosamt ställe att vara på. Under tiden tar sig sherifferna för pannan i spelad sorg medan de girigt förser sig med sin del av de feta förtjänster som uppkommer när landsbygdsborna gömmer sig innanför stadsmurarna för att inte bli Jabberwockys nästa mellanmål. Vem skall befria landet från detta odjur? Dum fråga.

Uppställning
• Robin Hood, Tuck och 6 fredlösa i The Dell.
• Little John och 4 fredlösa i Linconshire Wolds' urskog.
• Sherifferna har 1 sergeant, 6 knektar och 4 armborstskyttar vardera i sina respektive borgar.
• Biskopen,1 präst,1 sergeant och 6 armborstskyttar delas upp i olika kyrkor efter kyrkspelarens önskemål.
• Jabberwocky startar i A2.

Förutsättningar
Sherifferna är mycket nöjda med den nuvarande situationen, medan de fredlösa och kyrkan tycker att Jabberwocky borde få sluta som korvstoppning. De enda sätten att döda den är med 20 poängs skada genom pileld eller drunkning.

I slutet av varje runda förflyttar sig Jabberwocky 2 områden mot den närmaste gruppen, och om den hinner ikapp den slukar den 3 av gruppens medlemmar. Om två grupper finns på samma avstånd eller befinner sig i samma område, s1å en tärning för att se vart den går eller vilken grupp den attackerar. Detta tillåter gamle Jab att dränkas eftersom det dumma kreaturet går ner i vattnet om det finns en flod mellan den och dess blivande måltid.

Agenter kan inte påverka Jabberwockys rörelser, men den anfaller dem inte. Den går heller inte in i byar, städer, kyrkor eller urskogar. En präst kan skydda en grupp från anfall om han slår 1-3 med en tärning. Som präster räknas biskopen, prästen och broder Tuck. I slutet av varje runda som Jabberwocky fortfarande lever får sherifferna varsin poäng. Varje gång en pil sårar den stackars besten får bågskyttens spelare en halv poäng. Spelaren som avlossar det dödande skottet, eller vars grupp gamle Jab jagar när den drunknar, får 3 poäng. Om det osannolika inträffar att både de fredlösa och kyrkan förlorar alla sina bågskyttar slutar scenariot när den siste bågskytten biter i gräset.


Scenario 13 - Julklappar

3 till 5 spelare
Alla tänkbara kombinationer.

Bakgrund
Det är jul. Tiden för frid på Jorden (alltså en allmän vapenvila) och kärlek mellan människorna (alltså tiden för julklappar, även till din värste fiende). I år finns det alla sorters godbitar bland presenterna, en ny bågsträng, ett svärdsbryne, förgiftad julpudding... Vad mer kan man önska sig? Motgift, sa ni? Låt gå då, vi kastar in ett motgift också, fast det vete fåglarna varför någon skulle vilja ha det. Naturligtvis är det riktigt roligt att få ge någon annan en rejäl dos gift, särskilt om man får en trevlig julklapp tillbaka, men se upp. Det finns folk som har dött av gift!

Uppställning
• Varje a fraktion har sin huvudledare och sina båda sergeanter som en enad grupp, som inte kan delas upp. Alla startar från sina högkvarter. Inga agenter deltar.
• 6 st 1-guldmyntsbrickor, 4 st 2-guldmyntsbrickor, de 6 puddingbrickorna och de 3 motgiftbrickorna läggs med baksidan uppåt och blandas. Varje spelare tar en bricka.

Förutsättningar
Varje gång en grupp möter en grupp från en annan fraktion tar båda spelare en bricka från bordet, som läggs till de som gruppen redan har. Båda grupperna byter sedan en bricka med

varandra från sina högar. Brickan (som fortfarande skall ligga med baksidan uppåt) väljs av spelaren som skall få den. Om det bara finns en bricka kvar på bordet får spelaren i tur to den brickan. Grupper som just har bytt kan inte göra det igen på en hel runda.

Varje spelare slår en tärning i slutet på sin omgång, och alla spelares resultat adderas allteftersom. När det totala resultatet når siffran nedan vänder man alla brickor som grupperna har. För varje puddingbricka i en grupp dör en gruppmedlem varefter brickan läggs åt sidan. En motgiftsbricka oskadliggör en puddingbricka, och båda läggs åt sidan. De totala resultaten är: 3 spelare -11; 4 spelare -14; 5 eller fler spelare - 17.

När alla puddingbrickor har lagts åt sidan är vapenvilan slut. Scenariot är över när alla guldmyntsbrickor har nått högkvarter. Varje guldmynt i ett högkvarter är värt 1 poäng.


Scenario 14 - Rädda Maid Marian

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln och Guy of Gisbourne.

Bakgrund
Stygge, stygge, stygge Guy of Gisbourne har rövat bort den älskliga Maid Marian och släpat iväg henne till Belvoir Castle! I alla fall har hans män gj ort det, för den sluge gamle geten såg till att befinna sig i Mansfield vid tillfället så att ingen skulle kunna utpeka honom för dådet.

Det är hur som helst allmänt känt att hon sitter inspärrad i Belvoir Castle och att Robin Hood är den ende som kan genomföra en fritagning. Under tiden har pappa utfäst en riklig belöning, vilket gör två laglydiga sheriffer intresserade av att ta henne tillbaka till sina borgar.

Uppställning
• Guy of Gisbourne of 5 knektar i Mansfield. Sergeant Hawk, 2 armborstskyttar och Maid Marianbrickan i Belvoir Castle.
• Sheriff of Lincoln,1 sergeant och 6 knektar i Lincoln Castle. 1 sergeant och 4 knektar i Underwood.
• Sheriff of Nottingham, 1 sergeant och 6 knektar i Nottingham Castle. 1 sergeant och 4 knektar i Ollerton.
• Robin Hood och 3 fredlösa i The Dell. Little John och 6 fredlösa i Copt Oak.

Förutsättningar
Alla fraktioners mål är att föra Maid Marian till sina respektive högkvarter så att de kan inhämta belöningen. För detta får spelaren 4 poäng. Guy har däremot besvärligare då han måste behålla Marian i Belvoir Castle eller återta henne om hon blir räddad. Av den anledningen får Guy 6 poäng om scenariot slutar med Marian i Belvoir (eventuellt kan han få dela dem med en samarbetsvillig sheriff).

Scenariot är över när Marian når Copt Oak, The Dell, Nottingham Castle eller Lincoln Castle, eller om Robin Hood tillfångatas utan att ha räddat Marian.

Robin Hoods grupp kan gå in i Belvoir Castle men måste s1å sig förbi männen där innan de kan rädda Marian (vilket kräver ett Föremålskort). Efter fritagningen vinner Gisbourne om Marian återförs till Belvoir. Robin Hoods grupp kan använda sig av hemlig förflyttning.


Scenario 15 - Här kommer skatteåterbäringen

4 spelare
De fredlösa, Sheriff of Nottingham, Sheriff of Lincoln, Kyrkan

Bakgrund
På den gamla onda tiden kom inte skattebetalarnas räkningar i bruna kuvert, de kom i ringbrynjor. De struntade också i allt blankettifyllningsnonsens och var beundransvärt kortfattade när de beordrade folk att betala, annars... "Annars" var långt och vasst och stålglänsande. Med alla rustskatter, kyrkoavgifter, Prins Johns festbudget, moms, fattighusskatt, Prins Johns festbudget, rikemäns familjeunderhåll, Prins Johns festbudget, osv. var hösten en årstid då böndernas valutasituation började se riktigt mager ut. Men frukta icke, ynklige tölp, den modige Robin Hood skall skydda dig från dessa otäcka män, och han kräver dig bara på en spottstyver för sina tjänster.

Uppställning
• Sherifferna, 1 sergeant, 4 knektar och 2 armborstskyttar vardera i sina respektive borgar.
• Kyrkan har två sergeanter och 4 knektar i valfri kyrka.
• Robin Hood och 5 fredlösa i Copt Oak. Will Scarlet och 5 fredlösa i Copt Oaks urskog.
• Varje bybricka placeras på brädet i byns område.

Förutsättningar
Varje by kan beskattas på 2 guldmynt av en sheriff eller på 1 guldmynt av kyrkan. När en by har beskattats tas dess bricka bort från brädet och den har slut på pengar och kan inte beskattas igen. Den beskattande gruppens agent måste befinna sig i byn i början av omgången då byn beskattas. Beskattning sker genom att spela ett Grupp eller Föremålskort, och sedan läggs guldmynten hos gruppen. Alla guldmynt måste tas till ett högkvarter för att kunna omvandlas till poäng. Scenariot slutar efter do rundor. Robin Hood får 1 poäng för varje by som inte har beskattats.

Variant: 3 spelare
Kyrkan utgår.


Robin Hood - Myt eller verklighet?
Lythe and listin, gentilmen,
That be. of frebore blode;
1 shall you tel of a gode yeman,
His name was Robyn Hode.
Robyn was a prude outlaw,
Whyles he walked on grounde;
So courtyese an outlaw as he was one
Was never non founde.

Så inleds den äldst bevarade av de medeltida balladerna om Robin Hood, "A Gest of Robyn Hode", tryckt på 1490-talet.

Det var nämligen i balladform som historierna om den fredlöse gynnaren ursprungligen berättades. Det finns ingen enskild upphovsman till Robin Hood, och just därför har man under århundraden spekulerat i om han bars är en legend, en produkt av medeltida fantasi, eller verkligen har existerat..:?

TRADITIONEN
Den traditionella legenden om Robin Hood utspelas under Richard I Lejonhjärtas regeringstid, alltså mot slutet av 1100-talet. Den unge Robert från Loxley, arvinge till hertigen av Huntingdon, förklaras fredlös sedan han skjutit några av kungens hjortar i Sherwoodskogen kring Nottingham.

Han flyr till skogs och kommer i kontakt med en liten skara luggslitna fredlösa, däribland en viss Will Stutely. Han ges namnet Robin Hood, och han fastställer det ädla syftet att ta från de rika och ge åt de fattiga.

En dag ska Robin gå över spången till en å, när han möter en väldig bjässe till karl. Ingen vill vika, och en vild strid med påkar inleds, varvid Robin resolut skickas i vätan. Mannen, John Little, förenar sig med de fredlösa under namnet Little John.

Fler otursförföljda män tillkommer, däribland Much, mjölnarens son, och trubaduren Alan A'Dale, liksom den fryntlige Broder Tuck, som bär Skriften i ena näven och svärdet i den andra.

Sheriffen av Nottingham försöker fånga de gäckande fredlösa, men misslyckas oftast. Robin vinner den stora bågskyttetävlingen, "bjuder" sheriffen på en kostsam middag i det gröna, återförenas med sin ungdoms älskade Marian.

Efter många vilda äventyr och duster, återvänder Richard från sina korståg och återtar makten i landet. Han besöker Sherwoodskogen och benådar givetvis de fredlösa.

Här brukar de flesta Robin Hood-böcker sluta, ty fortsättningen är inte lika Hollywoodfager. Robin värvas i kungens armé och följer med på ett korståg. Men han saknar sin kära skog och återvänder till Sherwood. Richard dör och hans bror, den svekfulle John, tar makten och beordrar Robins snara död. De forna fredlösa återförenas igen och kampen fortsätter.

Men Robin Hood är gammal och svag. Han beger sig till ett kloster för att låta sig åderlåtas av en kusin, men hon förråder och förgiftar honom. Robin skjuter sin sista pil och begravs där pilen landat, enligt legenden år 1247.

Detta är onekligen stoff som drömmar vävas av!

Oräkneliga romanförfattare och filmproducenter har på högst olika vis försökt spegla legenden genom århundradena. I bokform är kanske Howard Pyles bok den mest klassiska, och som ungdomslitteratur är det ingen författare som slår svensken John O Ericssons tolv Robin Hood-böcker!

Vad beträffar film kan vä1 ingen glömma Errol Flynns berömda gestaltning, och personligen håller jag mycket högt BBC:s TV-serie som sändes i Sverige i början på 70-talet, och nu i år har det ju faktiskt kommit två långfilmer på vita duken.

Trots det har mig veterligt ingen film eller TV-serie baserats på de ursprungliga källorna till vår kunskap om Robin Hood: balladerna!

BALLADERNA
Det finns idag ett trettiotal medeltida ballader bevarade som har direkt anknytning till Robin Hood. Många har modifierats under årens lopp, andra är svårdaterbara. De äldsta härrör dock från 1500-talet. Bland de mest kända är "Robin Hood and the Potter", "Robin Hood and the Monk", "Robin Hood and Guy of Gisbourne" och den redan citerade "A Gest of Robyn Hode" (1490).

Man måste ha i minnet att årtalen gäller för de äldsta bevarade manuskripten av balladerna, inte tillkomståren! Mycket tyder på att balladernas ursprung härrör från 1300-och 1400-talen. Balladerna har länge varit svåra att få tag på i bokhandeln, men 1989 utgav det nystartade muséet Tales of Robin Hood i Nottingham den textkritiska volymen »Rymes of Robyn Hood" där alla finns samlade.

Det överhuvudtaget äldsta kända omnämnandet av Robin Hood sker i William Langlands berömda allegoriska dikt "The Vision of William Concerning Piers Plowman" från 1370-talet:

If I shulde deye bi this day
me liste nought to loke;
1 can noughte perfitly my pester-noster
as the prest it syngeth,
But 1 can rymes of Robyn Hood
and Randolf erle of Chestre,
A neither or owre lorde ne or owre lady
the leste that evere was made.

Man kan ur dessa rader dra slutsatsen att verserna om Robin Hood var så pass välkända, att dåtidens publik skulle nicka igenkännande, och framför allt dra på smilbanden: berättaren säger ju uttryckligen att han inte kan sin Fader Vår, men däremot verserna om Robin Hood!

LEGEND ELLER VERKLIGHET?
Är Robin Hood bara myt och legend? Eller har han funnits på riktigt? Under flera hundra år har otaliga seriösa forskare framkastat olika teorier, men ännu finns inga klara bevis för att Robin Hood verkligen skall ha existerat.

Tre viktiga punkter styrker existensen av en verklig Robin Hood:

a) Balladernas förutsättningar överensstämmer med verkligheten i det medeltida England: fredlösa levde i de kungliga skogarna, särskilt i norr, och de jagade gärna kungens hjortar; regionala sheriffer (ståthållare, fogdar) förtryckte verkligen de fattiga bönderna med utpressning och våld.
b) De medeltida balladerna var visserligen främst underhållning, men räknades av samtiden som populärhistoria.
c) De äldsta balladerna pekar alla åt samma geografiska håll: norra England, trakten kring Nottingham, vilket inte torde vara en ren slump.

TIDPUNKTEN
Den mest populära och seglivade myten är att Robin Hood skulle ha levat under Rickard Lejonhjärtas tid (slutet av 1100-talet). I legenden kommer kungen till Sherwood och benådar de fredlösa, men enligt alla tillförlitliga historiska källor gjorde aldrig Richard I någon resa till Nottingham.

I "Gest of Robyn Hode", den äldsta bevarade balladen, berättas att det är en kung Edward som kommer till Nottingham och benådar de fredlösa. Eftersom det under medeltiden fanns tre kungar med det namnet, Edward I, II och III, placerar det historien mellan åren 1272-1377, dock med tonvikten på 1200-talet. Det är givetvis fullt möjligt att namnet Edward är instoppat senare, som en efterkonstruktion.

En viktig pusselbit i sammanhanget gäller småtjuven "William, son of Robert the Smith", som år 1262 skall ha ändrat sitt namn till William Robehod - detta torde innebära att namnet Robin Hood var så välkänt och omtyckt att kriminella personer ville heta så.

PLATSEN
Världsberömd är Sherwoodskogen, den stora kungliga urskogen där Robin Hood och hans män höll till.

I norra delen av skogen återfinns "Englands äldsta träd", Major Oak, länge ansedd som Robin Hoods berömda mötesträd. Men eken var inte ens telning på 1200-talet: den 1är vara 500 år gammal.

Överhuvudtaget råder det bland moderna forskare stor tveksamhet beträffande just Sherwoodskogen. I de äldsta balladerna är det inte Sherwood som står i centrum, utan skogen Barnsdale, 30-40 mil norr om Nottingham! Och i de tidigaste balladerna presenterar sig Robin Hood med orden "My name is Robin Hood of Barnsdale!"

Ett genomgående tema i de äldsta balladerna är Robin Hoods duster med

sheriffen av Nottingham, och däri ligger problemet med Barnsdale: skogen ligger långt från Nottingham och därmed helt enkelt utanför sheriffen av Nottinghams jurisdiktion.

Den mest plausibla förklaringen bland balladforskarna torde vara att det ursprungligen var fråga om två olika uppsättningar historier: en om Robin Hood i Barnsdale och en om sheriffen i Nottingham, och att dessa så småningom smälte samman till en enhet.

Dock, och det bör kanske anmärkas, det finns faktiskt inget som hindrar att Robin Hood var aktiv i bägge skogarna, och att han hade Barnsdale som bas. Det finns historiska uppgifter på medeltida kungar som färdats mellan Barnsdale och Nottingham på en dag!

Runtom i England återfinns tusentals geografiska platser och småorter med namn som har med Robin Hood att göra, främst förstås kring Nottingham-trakten, t.ex. Robin Hood's Well, Robin Hood's Stable, Robin Hood's Cave, osv. Inga av dessa ortnamn kan dock dateras längre tillbaka än 1700-talet.

PERSONERNA
Det finns otaliga uppgifter om verkliga, historiska personer som hetat Robin Hood under medeltiden. Historiker konstaterar dock att förnamnet Robert var ett av de fem, sex vanligaste namnen i England efter den normandiska erövringen, och att diminutivformen Robin var ännu vanligare! Inte heller efternamnet Hood eller Hode var sällsynt (att "Robin Hood" skulle komma från "Robin o' the Wood" är en senare, romantisk konstruktion!).

Men finns det någon Robin Hood som kan passa in i mönstret?

En Robin Hood skall ha fängslats år 1354 för att ha skjutit kungliga hjortar! Men det var i skogen Rockingham i

Northamptonshire, och där har legendens Robin Hood aldrig varit. En annan Robin Hood skall ha slaktat en adelsman på 1210-talet, men denne Robin var tjänare åt en abbot i Cirencester, onekligen en bra bit från Barnsdale och Sherwood.

En berömd "kandidat" är en Robin Hood från Wakefield, do mil från Barnsdale! På 1310-talet dömdes han till böter för att ha stulit ved. Det är förmodligen samme person som återfinns i Edward II:s räkenskaper mellan 1323-24 som "tjänaren Robyn Hod". Vi kommer ihåg från legenden att Robin Hood mycket riktigt värvades i kungens tjänst! Men räcker detta som bevis? Knappast, och dessutom är det föga troligt att en mindre suspekt vedtjuv på 1310-talet som enrollerades i kungens tjänst 1323 kunde ha gjort ett sådant intryck på folk att det började skrivas ballader om honom!

Det återfinns även en Robin Hood från västra Yorkshire som år 1226 dömdes till 'flykting', men det är allt vi vet om honom.

Slutligen kan nämnas fallet med en av Simon de Montforts följeslagare, som efter Montforts fall vid slaget vid Evesham år 1265 blev fredlös i Sherwood. Kung Henry III erbjöd ståthållaren i Nottingham 100 mark för att fånga honom. Dock blev den fredlöse mannen känd under namnet Roger Godberd, och inget annat.

Sheriffen av Nottingham är balladernas andre store karaktär. Men själva titeln 'sheriff av Nottingham' är en anakronism, för denna tjänst inrättades inte förrän 1449! Vid 1200talet kallades tjänsten för 'sheriff av Nottinghamshire'.

Det finns uppenbarligen flera kandidater till posten som Robin Hoods rival och som dessutom passarin tidsmässigt, men den mest intressante heter Eustace of Loudham. Han var sheriff av Yorkshire 1225-26, Forest Justice norr om Trent (nära Barnsdale)1232-33 och sheriff av Nottinghamshire under samma period! Här har vi alltså en man vars jurisdiktion var både Barnsdale och Sherwood, och som även en tid styrde de kungliga skogarna!

Det bästa till sist: Eustace av Loudham var sheriff av Yorkshire år 1226, samma år som Robin Hood från västra Yorkshire dömdes till flykting!

Little John är Robin Hoods närmaste man och trognaste följeslagare, och återfinns i alla av de äldsta balladerna, ända fram till "The Death of Robin Hood".

Det är troligast att namnet Zille John' blott var ett alias, och därmed är det ingen idé att lets efter historiska uppgifter om denne John. Några få Little John och John Little återfinns i historiska källor från 1400-talet, men ingen med anknytning till Nottingham-trakten. I balladen "Little John and the Sheriff" kallar sig Lille John för 'Reynold Greenleaf°, men de historiska källorna känner inget sådant namn. En seglivad tradition gör gällande att Lille Johns grav återfinns i byn Hathersage i Derbyshire. Gravstenen är medeltida, men initialerna "L.I " är av senare datum. Redan 1784 öppnades graven, och man fann bl.a. ett mycket stort lårben.

Bland Robin Hoods övriga tappra män kan nämnas att Much, mjölnarens son, och Will Scarlet (Röde Will) återfinns redan i "A Gest of Robyn Hode", medan Will Stutely och Alan-a-Dale först dyker upp i ballader av senare datum.

Maid Marian, Robins älskade, är en viktig karaktär i den traditionella legenden, men hon återfinns inte i en enda medeltida ballad! Överhuvudtaget är balladerna fattiga på kvinnor. Det troliga är att Marian infördes i legenden under romantikens 1700-tal. Möjligen kan jungfru Marian ha sitt ursprung i den franska pastoralen från högmedeltiden, och då främst i sångspelet "Le Jeu de Robin et Marian" från 1285 (som naturligtvis inte har något med Robin Hood att göra!) av dramatikern Adam de la Halle. Dramat var välkänt i Europa, men det är alldeles uppenbart att de tidigaste balladdiktarna inte påverkats av det, eftersom ingen Marian syns till i balladerna.

Friar Tuck är den korpulente tiggarmunken som lämnar Guds tjänst för att slåss på de fredlösas sida. Han återfinns inte i de tidigaste balladerna, utan verkar liksom Marian vara ett senare tillskott. Han dyker för första gången upp i legenden i pjäsen "Robin Hood and Guy of Gisbourne" från 1475.

År 1417 antog kaplanen Robert Stafford namnet 'Friar Tuck' när han ledde ett band fredlösa. Skälet till detta torde vara att namnet redan var välkänt etablerat i Robin Hood-storyn.

Tiggarmunkar är historiskt belagda i England vid tiden för vår hjälte: år 1250 fanns det ca 1.200, dock ingen som passar in på vår broder Tuck.

Sir Richard av Leigh är den fattige riddaren som av Robin Hood får låna pengar att betala tillbaka sin skuld till abbotten av St. Mary; han har ett slott i närheten av Nottingham som fungerar som tillfällig fristad för de fredlösa. Han sägs härstamma från Wyresdale i Lancashire där det fanns en liten by vid namn Lee.

Sir Richard förekommer faktiskt redan i "A Gest of Robyn Hode", och återfinns i de flesta Robin Hood-berättelser under epitetet "the Poor Knight".

Prototypen till Sir Richard sägs vara Sir Richard Foliot, riddare från Nottinghamshire som ägde mark kring Sherwoods utkanter. Han hade faktiskt visst samröre under 1270-talet med den ovan nämnde fredlöse Roger Godberd. Men historiska personer under namnen Richard of the Lee och Richard de Leigh har funnits sedan 1300-talet.

Sir Guy av Gisbourne kan sägas vara Robin Hood-legendens mörke riddare, kontrasterad mot den ljuse riddaren Sir Richard. Han förekommer i balladen "Robin Hood and Guy of Gisbourne", som räknas tillhöra en av de äldsta. I en senare pjäs med samma namn från 1475 uppträder han iklädd hästhud, komplett försedd med hästhuvudet som "huvudbonad".

Sir Guy anses härstamma från byn Gisburn, bara tio miles från Wyresdale varifrån Sir Richard av Lee kom! Han har dock ingen levande historisk förlaga.

Huruvida Robin Hood verkligen har existerat eller inte, spelar kanske ingen större roll. Han är en del av vårt västerländska kulturarv, och däri åtnjuter han en alldeles särskild status som det är få förunnat: han tillhör för evigt den skara av halvt mytiska gestalter i den del av populärkulturen som graderas med högsta betyget - allmängods!

Robin Hood lever, och kommer alltid att göra det så länge som:

Robin Hood put his horn to his mouth
And blew blasts two or three,
And four-and-twenty bowmen bold
Came leaping over the lea.

REKOMMENDERAD LÄSNING
Robin Hood
av Howard Pyle, en klassiker!
The Lost Journal of Robyn Hood, Outlaw av D.S. Ryan, en utmanande och annorlunda roman i dagboksform.
RobinHood avJ.C. Holt, standardverket om legenden!
On the Trail of Robin Hood av Richard de Vries, kortfattad men saklig redogörelse av legenden.
Rymes of Robin Hood av Dobson & Taylor, innehåller alla de medeltida Robin Hood-balladerna!

Slutligen är Nottingham med omnejd vä1 värt ett besök, särskilt den vackra Sherwoodskogen! Dessutom finns ett museum, Tales of Robin Hood, i Nottingham.

Björn Wahlberg


De Robin Hood-scenarier som medföljer i spelet är naturligtvis bara en bråkdel av alla de tänkbara äventyr som kan utspelas i och kring Sherwoodskogen. Det flexibla regelsystemet tillåter spelarna att bygga upp sina egna scenarier, baserade på den rikliga legendfloran som Robin Hood eller på den egna fantasias.

Vi är alltid intresserade av att ta emot regelförslag och idéer till nya scenarier från spelare. Ett honorar kan utbetalas för färdigskrivna och testade scenarier om de håller god klass. Sådant material, brev med synpunkter och eventuella frågor skickas till:

Lancelot Media
Box 348
851 05 Sundsvall

Märk kuvertet "Robin Hood", och glöm inte att ange tydlig avsändare.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson