Talisman: Lathund vid spel

När jag spelade Talisman första gången, så märkte jag att det var lite besvärligt att hålla reda på all text som var skriven på spelplanen, likväl som ett antal av de vanliga detaljreglerna, så därför gjorde jag en liten lathund, vilken var och en av spelarna behöver.


Yttre Regionen
Kyrkogården:    GOD: Förlorar 1 Liv,  NEUTRAL: Ingen effekt
                           OND: 1T6  1=stå över en omgång, 2-4=läka 1 Liv, 5-6=ta en besvärjelse
Byn:     KAN besöka EN av:

Läkare Läker 1 Liv/Guld, upp till startnivå
Smed Hjälm - 2G, Svärd - 3G, Yxa - 3G, Rustning - 4G
Mystiker 1T6: 1-3 ignorerad, 4=ond/neutral till god, 5=VIS+1, 6=ta en besvärjelse

Gammelskogen: 1T6: 1=Stråtrövare STY 4, 2-3=vilse en omgång, 4-5=trygg, 6=VIS+1
Värdshuset:        1T6: 1=stå över 1 kast, 2=Bonde STY 3, 3=förlora 1G, 4=vinner 1G,
                                    5=teleportering nästa omgång, 6=templet nästa omgång
Staden:  KAN besöka EN av:

Trollkvinna 1T6: 1=padda 3 omgångar, 2=STY-1, 3=VIS-1, 4=VIS+1, 5=STY+1, 6=1 besvärjelse
Alkemist 1 föremål till 1 Guld
Läkare Läka max 2 Liv. Kostar 1Guld/Liv

Bergen:   1T6: 1=Ande VIS 4, 2-3=vilse 1 omgång, 4-5=trygg, 6=STY+1
Kapellet:   OND: Förlorar 1 Liv,  NEUTRAL: Läka - 1G/Liv
                  GOD:  antingen LÄKA gratis till startnivån eller BE genom 1T6:
                             1-4=ignorerad, 5=LIV+1, 6=1 besvärjelse
Väktaren:  STY 9 ska besegras innan bron får passeras.Mellersta Regionen
Svarte Riddaren: Lämna 1 Guld eller förlora 1 Liv
Förhäxade gläntan: Du kan ej tillgodogöra dig STY eller VIS från magiska föremål. Ej heller slunga besvärjelser.
Stendös: (3 st)  Alla FIENDER har +2 eller +3 på SINA stridsslag.
Stup: Slå 1T6 för:  DIG SJÄLV  1-2=förlora 1 Liv,  VARJE FÖLJESLAGARE:  1-2=Dör
Magikerns grotta:  KAN får ett uppdrag 1T6 (måste ALLTID genomföras. Ger en Talisman, om tillgänglig.):
                                 1=ta 1 Liv från motspelare, 2=ha ihjäl 1 fiende, 3=släng 1 följeslagare,
                                 4=släng 1 magiskt föremål, 5=släng 1G, 6=släng 2G
Öken: Du förlorar 1 Liv (om du ej har en vattenflaska)
Templet: KAN BE med 2T6:  2=LIV-2, 3=LIV-1, 4=förlora 1 Liv eller 1 följeslagare, 5=förslavad tills 4-6 på förflyttning,
                6=STY+1, 7=VIS+1, 8-9=1 besvärjelse, 10=talisman, 11=LIV+1, 12=LIV+2
Slottet: Läka 1 Liv/1G till startnivån. Gratis om prinsen/prinsessan är med.
Maktens portar: Dyrka upp med VIS eller slå in dörren med STY. 2T6 ska vara mindre eller lika med vald förmåga, vilken minskas med 1 vid misslyckande.


Inre Regionen
Gruvan: 3T6-VIS:  mindre/lika med 0=gruvan (dvs fortsätta i nästa drag), 1=faroslätten,
                               2-3=maktporten, 4-5=magikerns grotta, 6=värdshuset.
Vampyrtornet: 1T6:  1-2=LIV-1. 3-4=LIV-2, 5-6=LIV-3
Hålan: 1T6 avgrundsvarelser med STY 4. Slåss med en och en tills 1 Liv förloras. Fortsätt tills alla är borta.
Kryptan: 2T6-STY:  mindre/lika med 0=kryptan (dvs fortsätta i nästa drag), 1=faroslätten,
                               2-3=maktporten, 4-5=magikerns grotta, 6=värdshuset.
Spela med döden: 2T6 för dig resp för döden: LIKA=spela igen nästa omgång,
Du högst=fortsätta nästa omgång, Döden högst=LIV-1 och spela igen nästa omgång.
Varulvslyan: 2T6 för varulvens STY. Slåss tills besegrad. LIV-1 i varje förlorad omgång.
Eldsdalen: Du MÅSTE ha en TALISMAN för att komma in hit.
Härskarkronan: 1T6 för härskarbesvärjelsen:  1-3=ingen effekt, 4-6=varje motspelare LIV-1


Strid
Spelfigurens Styrka                   +1T6 mot
Fiendens/Motspelarens Styrka  +1T6           (flera fiender:   Deras adderade Styrka +1T6)
Vinst mot firende: Spara äventyrskortet (var 7:e fiende-STY växlas till STY+1). Därefter kan föremål mm plockas upp.
Förlust mot fiende: Förlora 1 Liv (om ej skyddad) + omgång avslutas.
Vinst mot motspelaren: Motspelaren kan tvingas ge upp 1 Liv eller 1G eller 1 föremål.
Förlust mot motspelaren: Som vinst, men till motspelarens favör.
Oavgjort: Omgången avslutas omedelbart.


Psykisk Strid
Visdom mot Visdom, annars som vanlig strid, utom:
- Föremål kan EJ hindra förlust av Liv
- Fiender kan ej växlas in mot Visdom


Max antal besvärjelser

Total Visdom: 1 2 3 4 5 6+
Max antal besvärjelser: 0 0 1 2 2 3

Start + antal föremål
Varje spelfigur startar med 4 Liv + 1 Guld.
Var och en kan bära max 4 föremål utan en Mula.


 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson