Klicka för svenska      Maginor

Distributor: Midgaard Games (the Scandinavian edition)
Fantasy Flight Games (the English edition)
Category: Strategy game
Players: 2-4 (best with 3-4)
Play time: 40-60 minutes
Ages: 12+
Content: -
Game target: -
Rules: Rules in English
Rules in Swedish
Strategy: -
Comments: My edition is from 2001. The designer is Reiner Knizia.
Detta är en något förändrad nyutgåva av spelet "Vegas" från 1996.

 
 

 

Klicka för svenska
 

Home

This site is created and maintained by: Carl-Gustaf Samuelsson