Vikingatid:  regelfrågor (FAQ)

Nedanstående frågor har jag dykt på under genomgång av regler och vid speltillfälle.
Flertalet har jag fått svar på av  Fabian Fridholm som är ansvarig för layout och regelskrivning till spelet.
 
 
 1)  Initiativslag
 2)  Kortet "Beskydd"
 3)  Farlighetsvärde
 4)  Köp av skepp
 5)  Kortet "Tysk-Romersk Attack"
 6)  Val av kungarike vid spelstart
 7)  Hur många spelare
 8)  Hur lång tid tar spelet?

1) Initiativslag. Är det rätt uppfattat att när man slagit ett initiativslag, så gör den spelare vad han vill och därefter kommer ett nytt initiativslag etc? Detta kan alltså innebära att, pga slumpen, samme spelare kan köra alla sina vikingatåg innan näste spelare har en chans att komma in?

Det stämmer. Det jämnar ut sig över tiden och dessutom, så finns det tillfällen, då man inte vill köra slut på sina vikingatåg, utan ligger lågt ett tag genom att passa, så man har möjlighet att se vad de andra spelarna gör under omgången.

2) Kortet "Beskydd" ger ett vikingatåg -2 på farlighetsvärdet och gäller ett tärningsslag. Får man lägga detta EFTER att man slagit tärningen, dvs då man sett om det är nödvändigt/möjligt att utnyttja kortet?

Nej! Kortet läggs innan tärningsslaget. Detta gäller alla kort om det inte står annat.

3) "Farlighetsvärde". Under denna rubriken står det "Ett mål eller ett läger av samma typ som tåget, fungerar som ett avbrott i farlighetskedjan". Betyder det att man med farlighetsvärde=0 kan förflytta sig "förbi" ett läger  och därifrån börja räkna farlighetsvärdet (under förutsättning att farlighetsvärdet inte överstiger 10 innan man nått lägret)? Detta skulle i så fall innebära att man kan flytta tåget ganska långt under ett och samma initiativ.

Nej inte helt korrekt. Det blir inte helt gratis att flytta förbi målen. Däremot, så slår man i stället för uppnått farlighetsvärde vid VARJE läger av samma typ som tåget på väg till målet och nollställer farlighetsvärdet innan man går till målet eller nästa läger. Genom att bygga härläger/handelsplatser kan du alltså bygga upp en "pipeline" på det vis man gjorde på de ryska floderna.

4) "Köp av skepp" i fas 5 undrar jag om skeppen skall/bör köpas dolt? Dvs både antal och typerna? Om inte, kan en "långsam" spelare dra nytta av denna information, när han själv köper skepp? Speciellt om man för ett aggresivt spel mot varandra, kan denna information vara värdefull. Kan någon ångra sitt val av skeppstyper eller antal skepp, då denna har sett vad de andra har köpt för skepp?
 
Bra fråga! Normalt så köper man ju skepp för alla sina silver. Vilka typer däremot... Jag kan inte riktigt se att det kan påverka vad de andra köper eftersom man slår om initiativ, men i ett sånt här spel får man räkna med att allt provas och att man kan få bygga husregler för olika specialsituationer. Välj själva om ni vill köra dolt eller öppet. Prova båda och jämför.

5) Kortet "Tysk-Romersk Attack" spelas och det bara finns handelsplatser och/eller handelsskepp i området, tas då bara dessa bort? Kan detta kortet förorsaka krig mellan inblandade spelares vikingaländer?

Ja! Generellt är det väldigt svårt för Gunnar-från-fjorden att slåss emot en armé på 10.000 man från Tysk-Romerska Riket... Jag kan inte se hur det kan leda till krig mellan vikingaländer. Kortets händelse är ju mellan ett lands vikingar och områdets arméer.

6) Val av kungarike vid spelstart. Har du några tips?Är det något land som har någon fördel (t ex pga läget)? Ska man undvika tre eller fler i ett och samma vikingaland? (Jag kan tänka mig att två balanserar landets kassa hyfsat, men är man tre, så får kungen lite väl mycket övertag.)

Danmark har närmare till kontinenten. Svenskarna går oftast österut och norrmännen västerut. Danskarna har lite större val, men har inget "eget" territorie. Spelar man tre kan man välja samma land eller var sitt land. Spelar man fyra bör man vara två spelare i vardera två länder (antagligen Svea Rike och Norge). Är man tre spelare i ett land blir det mer fight om kungaskapet. Det tenderar att jämna ut sig.

7) Hur många spelare ska man vara för att spelet ska vara bäst balanserat?

Vi har spelat på fyra och det är bra. Färre kan ge ett något mindre balanserat spel. Fler är generellt sett roligare, men tar längre tid.

8)  Hur lång tid tar spelet? Räcker det verkligen med de 3 timmar som står på kartongen?

Tveksamt om det räcker ens för vana och snabba spelare. Definitivt får du räkna med mycket längre tid första gången, speciellt om det bara är en som har läst igenom reglerna i förväg.
Första gången jag spelade (4 personer), så tog det 6,5 timma och alla blev då kristnade år 1000, dvs efter 9 spelomgångar. Om man räknar med pålägg på 2 timmar för regeldiskussioner, så blir det ca en halvtimma per omgång. Detta är dock ett snitt, då det blir mer att göra under initiativfasen, ju fler omgångar man spelat. Dessutom ju fler deltagare man är, desto längre tid tar initiativfasen plus att det är mindre chans att alla blir kristnade tidigt.
 
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson