Faster Agathas testamente: regler

Faster Agathas Sista vilja
Den (långt om länge!) avlidna faster Agatha
Faster Agatha, f d Miss Sandstrand och arvtagerskan till en förmögenhet byggd på kattsand, har slutligen sträckt alla fyra tassarna i vädret. Hånad för sitt enkla ursprung och för att hennes förmögenhet osade katt, men "högt älskad" för sina miljoner. Vid hennes begravning samlas hennes nära och kära (och fiender), och alla är ute efter en skopa ur den välfyllda skattkistan.

Handlingen
Saken är den, att faster Agatha har gått bort utan några levande släktingar - så nu gäller det att roffa åt sig av förmögenheten! Hennes 12 vänner och anställda väntar oroligt på att testamentet ska läsas upp. Men det säger att endast en ska få ärva hennes fantastiska rikedomar! Hon har efterlämnat sina egendomar till sin favoritperson (eller katt!) den vars porträtt visar sig hänga på väggen. Kommer det att bli du?

På insidan av herrgården
Det är svårt att hålla sig vid liv i Faster Agathas Testamente. Huset är fullt av fällor för den ovarsamme en fallande staty, en ostadig kristallkrona med mera! Du kan bli tvungen utlösa några av dessa fällor för att "skicka vidare" dina motspelare så att du själv kan vinna spelet.

Vem är vem?
För att lära känna alla faster Agathas (2 favoriter, ska du läsa karaktärsbeskrivningarna som finns längs lådans kanter.

2-4 spelare

Innehåll
3-dimensionell herrgårdsspelplan med 5 fällor av plast: trappa, öppen spis, kristallkrona, bokhylla och staty.
  1 porträttram av plast
13 spelbrickor av papp
13 spelbrickshållare av plast 54 kort
  2 tärningar
13 plastclips: 7 vita, 2 röda, 2 svarta och 2 gröna
  1 gummiband
  3 ark stansade pappdelar
  1 ark självhäftande dekaler

Montering
(Dessa 5 sidor i regelhäftet har utelämnats, kanske det mest komplicerade i hela spelet…)

Spelets mål
Du kan vinna spelet på tre sätt:
1. Om du får ut din spelbricka ur huset när porträttet som stämmer med spelbrickan hänger på väggen. Eller...
2. Om din spelbricka är den sista överlevande. Eller...
3. Om din spelbrickas porträtt hänger på väggen när Detektiven kommer in genom huvuddörren.

Ställ i ordning spelet
1. Spelplanen
Titta på den iordningställda spelplanen i figuren. Samtliga spelare ska sitta framför spelplanen.

2. Spelbrickorna
Ställ Detektivbrickan på Startrutan (se figuren). Ställ alla övriga spelbrickor på Startrutorna med röda stolar i spelplanens mitt. Ordningen har ingen betydelse.

3. Korten
Dela upp korten i tre högar
(29 Fällakort, 13 Porträttkort och 12 Karaktärskort).

Fällakort: Det finns tre olika typer av kort i högen med Fällakort: Fällakort, Joker och Detektivkort. Se figur I 0. Blanda dem och lägg dem med framsidan nedåt på spelbordets gräsmatta.

Porträttkort: Ta bort faster Agathas porträttkort och lägg det åt sidan. (Se till att porträtten på övriga porträttkort har rätt sida upp.) Blanda korten och lägg dem i en hög med framsidan nedåt. Stick in faster Agathas porträttkort underst i högen och ta upp korthögen så att endast faster Agathas porträtt syns när du tagit upp den. Titta inte på ordningsföljden på resten av korten. Stoppa in alla 13 porträttkorten i Porträttramen.

Karaktärskorten: Blanda de 12 karaktärskorten och dela ut dem med framsidan nedåt, fördelade på antalet spelare - se tabellen nedan. Du kan titta på dina kort, men du måste hålla dem hemliga för dina motspelare! Dina spelbrickor är de samma som du har på dina karaktärskort.

Antal spelare   Antal karaktärskort per spelare
         4                     3
         3                     4
         2                     4 (plus 2 karaktärskort i reserv vardera)*
* Se Hur du spelar med 2 spelare sist i reglerna.

Spelets gång
Ta först bort faster Agathas porträttkort ur porträttramen och lägg det med framsidan nedåt på den stora soffan på spelplanen. Det kort som nu syns i porträttramen är för tillfället favorit till att få arvet. För att vinna måste den spelare som har denna spelbricka försöka ta sig ut genom ytterdörren utan att bli mördad! Och det händer om din spelbricka blir fångad i en fälla.

Observera: Under spelets gång kommer porträtten att växla många gånger. Du måste planera din flykt ut ur huset så att den kan ske exakt när ditt porträtt kommer fram i porträttramen.

För att starta spelet, slår spelarna båda tärningarna var sin gång. Den spelare som får den högsta summan börjar. Spelet fortsätter sedan åt vänster.

Vid din tur
Slå båda tärningarna och flytta två olika spelbrickor, en för varje tärning. Du måste flytta spelbrickorna det antal steg som tärningen visar. Exempel, om du slår en 4:a och en 6:a, flyttar du en spelbricka 4 rutor och en annan spelbricka 6 rutor. Se Regler för flyttning av spelbrickor här intill.

Viktigt: Du får flytta vilken spelpjäs som helst på spelbordet - inte bara din egen! Håll dina spelbrickor hemliga för dina motståndare så att du lättare kan fly när ditt porträtt kommer fram i porträttramen! Försök att flytta motståndarnas spelbrickor till Fällarutor för att "skicka dem vidare"!

Om du slår lika med tärningarna
Om du slår lika med tärningarna, gör du på följande sätt:
* Du får byta porträtt i porträttramen! Flytta det porträttkort som är främst och placera det längst bak så att ett nytt porträtt kommer fram! (Om du inte vill byta porträtt, behöver du inte det.)
OCH
* Antingen flytta en spelbricka det antal steg som tärningarna visar tillsammans eller flytta två spelbrickor (en spelbricka för varje tärning).

Regler för flyttning av spelbrickor
1. Varje ruta på spelbordet räknas som ett steg när du slår tärningen. Spelbrickorna får flyttas vertikalt eller horisontalt, men inte diagonalt. Se figur 13.
2. Alla spelbrickor m8ste ha flyttats från startrutorna med röda stolar innan någon annan spelbricka får flyttas antingen en andra gång eller till en Fälla-ruta.
3. En spelbricka får inte ställas i eller passera genom en ruta två gånger under samma förflyttning (inklusive den ruta där förflyttningen påbörjades). Se figur 14.
4. En spelbricka får inte ställas i eller passera genom en ruta där någon annan spelbricka står eller där det finns möbler på spelbordet (som bord, soffor, stolar, vaser, ett skrivbord, en gyllene statyett eller ett staffli).
Undantag: En spelbricka får förflyttas i startrutor med röda stolar bara om den är blockerad av en annan spelbricka. Se figur 15.
5. En spelbricka får förflyttas på mattor.
6. En spelbricka får inte förflyttas genom några väggar på spelbordet. Se figur 16.
7. Din tur är över när du har flyttat två spelbrickor (eller en spelbricka - se Om du slår lika med tärningarna).

Hemlig Vägrutor
Det finns fem Hemlig Vägrutor, samtliga markerade med en trädörr. Så snart du börjat samla Fällakort, kan du använda Hemlig Vägrutorna för att flytta motståndarnas spelbrickor närmare de Fällarutor som du har Fällakort för.
Du får flytta vilken spelbricka som helst till en Hemlig Vägruta och sedan flytta den vidare till en annan Hemlig Vägruta. En förflyttning mellan två Hemlig Vägrutor räknas som ett steg. Sedan fortsätter du att flytta resten av stegen enligt tärningen, om du har några steg kvar.
Exempel: I figuren har du slagit en 4:a. Flytta en spelbricka två steg till en Hemlig Vägruta, hoppa till en annan Hemlig Vägruta och räkna detta som ett steg, och flytta sedan ett steg till så att du flyttat alla fyra steg enligt tärningen.

Fällarutor
Det finns fem Fällarutor, samtliga markerade med en färgad dödskalle. Använd dessa Fällarutor för att skicka din motståndares spelbrickor vidare till sällare jaktmarker!
Du får flytta vilken spelbricka som helst till en Fällaruta om du kan nå rutan med exakt antal steg enligt tärningen. Se figur I 8. Du kan antingen flytta en motståndares spelbricka till en Fällaruta eller flytta din egen spelbricka till en Fällaruta (speciellt om du vill bluffa dina motståndare till att tro att det inte är din spelbricka - se Att bluffa längre ner i reglerna). När du ställt en spelbricka i en Fällaruta, behöver du ett Fällakort för att utlösa fällan.

Att ta upp Fällakort
I början av spelet, när du för första gången hamnar i en Fällaruta, tar du upp ett Fällakort. Om kortet du tar upp motsvarar fällan du står på kan du spela kortet. Det gör du genom att lägga kortet med framsidan upp i en hög för använda kort på spelbordets gräsmatta och utlösa fällan (se Så här utlöser du en fälla längre ner i reglerna). Du kan också välja att behålla kortet till senare i spelet.
Om du tar upp en Joker, kan du också utlösa fällan. (Med en Joker kan du utlösa vilken fälla som helst!)
Om ditt Fällakort inte stämmer överens med fällan, kan du inte utlösa fällan - bara tala om att det är fel kort och behåll kortet så att du kan spela det vid ett senare tillfälle!
* Nästa gång du ställer en spelbricka i en Fällaruta och du inte har motsvarande Fällakort eller en Joker, tar du upp ytterligare ett Fällakort. Om det stämmer överens med fällan, kan du utlösa fällan.

Viktigt: Du får inte ta upp ett kort och sedan vid detta tillfälle spela ett annat kort som du redan hade.

* Om du redan har ett Fällakort som stämmer överens med fällan eller en joker när du ställer en spelbricka i en Fällaruta, kan du spela kortet och utlösa fällan.
* Om du tar upp ett Detektivkort istället för ett Fällakort eller en Joker när du hamnar i en Fällaruta, flyttar du Detektivspelbrickan ett steg mot huvudingången till huset och lägger Detektivkortet i högen för använda kort. Sedan tar du upp ytterligare ett Fällakort. Obs: Om Detektivspelbrickan når Spelet "Över"-rutan slutar spelet direkt - inga fler kort får spelas! (Se Att vinna spelet i slutet av reglerna.)
Om Fällakorten tar slut, blanda de använda korten.

Regler för förflyttning till och för att utlösa fällor
1. Du får bara utlösa en fälla för att ta kål på en spelbricka om du flyttat spelbrickan till en Fällaruta i samma slag.
Exempel: När det är Marias tur att slå, upptäcker hon att en motståndares spelbricka står i Fällarutan för Bokhyllan. Fastän Maria har ett Fällakort som stämmer överens med Bokhyllefållan, får hon inte spela kortet och utlösa fällan eftersom hon inte flyttat dit spelbrickan under samma slag. (Hon kan välja att flytta spelbrickan från Fällarutan för Bokhyllan så att en annan spelare med ett likadant kort kan flytta tillbaka spelbrickan till Fällarutan och utlösa fällan vid sitt slag.)

2. När du flyttar två spelbrickor vid din tur, var noga med att flytta, spela kort och utlösa fällan för den första spelbrickan innan du flyttar den andra spelbrickan!

Så här utlöser du en fälla
För att utlösa en fälla gör du så här:

Spelbrickor som "skickats vidare"
När en fälla blivit utlöst är spelbrickan ute ur spelet. Återställ fällan för nästa offer. Den spelare som fått en spelbricka utslagen måste lägga undan sina motsvarande Karaktärskort med framsidan upp vid sidan av spelet och ställa spelbrickan ovanpå. Om ett Porträttkort som tillhör en spelbricka som slagits ut kommer fram i Porträttramen under spelets gång, plockas detta kort bort ur ramen och läggs med framsidan nedåt på den stora soffan på spelbordet.
Om du blir av med ditt sista Karaktärskort är du ute ur spelet och måste lägga undan alla de Fällakort du sitter med (utom vid spel med 2 spelare - se Hur du spelar med 2 spelare här intill).

Att bluffa
Eftersom du inte vill att dina motspelare ska få veta vilka spelbrickor som är dina, kan du BLUFFA genom att flytta andra spelbrickor än dina egna mot husets huvuddörr.
Att bluffa i Fällarutor: Du kan också bluffa genom att flytta dina egna spelbrickor till Fällarutor! Sedan, även om du har ett Fällakort som stämmer överens med fällan eller en Joker, tar du upp ett nytt Fällakort. Om det stämmer överens med fällan, använder du det inte! Låtsas bara som om det var fel kort och behåll det! På detta sätt förblir din "fångade" spelbricka säker och du har skaffat dig ytterligare ett Fällakort!

Att vinna spelet
För att vinna, måste din spelbricka komma ut ur huset och hamna på Spelet "Över"-rutan när ditt porträtt hänger på väggen. (Du behöver inte nå denna ruta med exakt antal steg.)
Du kan också vinna spelet om din spelbricka är den enda överlevande, eller om din spelbrickas porträtt hänger på väggen när Detektiven når Spelet "Över"-rutan.

Hur du spelar med 2 spelare
Vid spel med 2 spelare delar du ut fyra Karaktärskort till varje spelare, som om ni spelade normalt: Spelarna kan titta på sina kort, men måste hålla dem hemliga för motspelaren.
Sedan delar du ut två Karaktärskort i reserv med framsidan nedåt till vardera spelare. Dessa reservkort ska ligga med framsidan nedåt under hela spelets gång Titta inte på dem! (Även om du förlorar samtliga Karaktärskort, får du inte titta på de kort som ligger med framsidan nedåt.) Spelarna spelar som tidigare med samtliga 12 spelbrickor.

Om du förlorar ditt sista Karaktärskort, fortsätter båda spelarna tills
(a) en spelbricka når Spelet "Över"-rutan när dennes porträtt hänger på väggen; eller
(b) endast en spelbricka återstår på spelbordet; eller
(c) Detektivspelbrickan når Spelet "Över"-rutan.

Om du har Karaktärskortet som tillhör den vinnande spelbrickan, så vinner du! Om ingen av er har Karaktärskortet som tillhör den vinnande spelbrickan, vänder ni båda två på Karaktärskorten som ligger som reserv. Om du är den spelare som har reservkortet som tillhör den återstående spelbrickan, så vinner du spelet!

Förvaring av spelet
När ni har slutat spela, tar ni loss den öppna spisen, kristallkronan och balken, porträttramen, statyn och bokhyllan från spelbordet. Ta sedan loss trappans topplatta med ram (B). Ta sedan försiktigt loss den bakre högra väggen (kristallkronesidan). Ta sedan bort den återstående väggen i ett stycke med trapporna fästade kvar vid den bakre vänstra väggen och mittväggen. Lägg alla delarna i lådan till nästa gång ni spelar.

Copyright 1995 Hasbro International Inc.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson