Ave Caesar: Regler

VEM BLIR ROMS SKICKLIGASTE SPANNFÖRARE?
Upp till 6 spannförare samlas på arenan "Cirkus Maximus" för att deltaga i en hästkapplöpning. Den som först passerar mållinjen efter 3 varv vinner loppet och får som belöning 6 lagerkransar (= poäng).

Om man tävlar 4 lopp i rad (det rekommenderar vi) blir den som får flest poäng turneringens segrare.

FÖRBEREDELSER
VÄLJA BANA
Vid 3-4 deltagare rekommenderar vi den gula banan på spelsida A. Spelet går medsols.
Vid 5-6 deltagare rekommenderar vi den vita banan på spelsida B. Spelet går medsols.

Ett lopp består av 3 varv och en gäng under spelets gång skall man hälsa på kejsaren.

PÅ STARTPLATSEN . . .
... tilldelas varje spelare ett hästspann och alla spelkort i samma färg samt ett mynt.

"ÖPPNA" SPELET
Innan spelet börjar blandar man sina kort väl och lägger dem framför sig på. bordet med baksidan upp. Därefter vänder alla på det översta kortet i sin hög. Den som får det högsta talet ställer sitt spann på startplats 1, den som sitter till vänster om denne ställer sitt spann på startplats 2 osv (se bild). Kortet blandas nu in i högen igen.

LYSSNA NOGA PÅ DET HÄR
Den som alltid kör den kortaste banan (innerbanan) tar sig fortast fram. Eftersom man inte tilldelas alltför många kort gäller det att använda dem på rätt sätt så att de räcker ända fram till mål.
- vid 3-4 deltagare (vit bana) "går det åt" 4 extra fält i kurvornas ytterbana
- vid 5-6 deltagare (gul bana) @@går det ät" 5 extra. fält i kurvornas ytterbana

PÅ ERA PLATSER . . .
Varje spelare tar upp de 3 översta korten i sin hög. Man visar inte korten för någon.

Spelaren på startplats 1 öppnar loppet. Han lägger ett av sina 3 kort öppet på bordet och flyttar fram sitt hästspann medsols så många steg som kortet visar (se bild). Därefter lägger han det förbrukade kortet åt sidan och tar upp ett nytt kort ur sin hög.

Så här flyttar spelarna i tur och ordning sina spann mot mål.

VILKA REGLER GÄLLER PÅ BANAN?
-
Hästspannen flyttas alltid framåt. Man får byta Spår diagonalt på alla streckade linjer, inte sidleds.
- Man lägger ett kort på bordet, flyttar hästspannet så många fält som kortet visar och lägger slutligen det förbrukade kortet åt sidan. Man måste flytta exakt det antal som står på kortet. I kurvorna kan det hända att man måste ta en omväg, dvs använda ytterbanan.
Om ett hästspann blockeras av ett annat, måste man stå över och tar då inte upp något kort.
– Det får bara stå ett hästspann på ett fält.

- Om man leder får man inte använda kortet "6" (utom vid start).

- Man får bara köra om varandra om spåret bredvid är ledigt. Man får köra om varandra direkt före och efter fält med en mur, men inte på tältet med muren.

 KEJSARPASSAGEN
En gång under loppet kör man igenom kejsarpassagen och hälsar på kejsaren genom att säga "Ave Caesar".

Man kan köra in där antingen under det första varvet eller senast under det andra varvet. Där ställer man sig på ett av fälten, ger sitt mynt åt kejsaren och kör vidare i nästa runda.

SLUTET PÅ LOPPET
Den spannförare som har kört igenom kejsarpassagen en gång och som först når mållinjen efter 3 varv vinner loppet. Som belöning får han 6 lagerkransar (= poäng). Gratulerar! Spannföraren som kör in på andra plats får 4 poäng, den tredje får 3 poäng, den fjärde får 2 poäng och den femte får 1 poäng. Den sjätte får hoppas på bättre tur i nästa lopp.
Det här var lite information om hur spelet går till.

Nu skall det första loppet gå av stapeln. Lycka till i detta spännande lopp efter ära, berömmelse och lagerkransar!

OM NI VILL KÖRA ETT LOPP TILL
När ni har kört ett lopp har ni säkert hunnit utforska banornas alla hemligheter. Kör gärna en omgång till!

Vid 3-4 deltagare, kör den blå banan på spelsida A.
Vid 5-6 deltagare, kör den röda banan på spelsida B.

Detta och alla andra lopp "öppnas" av den spelare som startade sist i det föregående loppet.

Det 3:e och 4:e loppet kan man spela motsols (dvs åt andra hållet).

Den som fått ihop flest poäng efter 4 lopp är turneringens segrare och Roms bästa spannförare. Kejsare Caesar framför sina hälsningar!

TAKTISKA TIPS OCH FINURLIGA FINTAR
l. Innerbanan är i regel kortare än ytterbanan. Det är därför bättre att köra där och spara. sina höga kort till ett bättre tillfälle.
2. Om. en spannförare vill ta sig förbi de andra kör han troligen på ytterbanan, men då får han räkna med att korten förmodligen inte räcker ända fram till mål!
3. AVE CAESAR vill gärna ha lite spänning. Se till att komma först fram!
4. Observera de ställen där två fält övergår i ett. Där kan man ställa sig för att blockera sina motspelare.
5. In- och utfarten till passagen är också luriga ställen. En spannförare har hälsat på kejsaren och har bråttom. att fortsätta loppet, men fastnar där på grund av att någon annan blockerar utfarten.!
6. Innan turneringen börjar kan man ha ett riskabelt alternativ till den sedvanliga starten. Segraren i föregående lopp får ställa sig på startplats I, den. andre på plats II osv. Denna regel medför att startordningen kan förändras vid varje lopp.

EN SEXA PÅ HAND KAN HA SINA NACKDELAR
Start: Startspelaren får använda "6", men sen gäller följande: det ledande spannet får inte använda "6".

Ett ledande spann kanske inte kan flytta. Om spelaren som leder har 3 sexor på hand får han inte flytta, utan måste stå över tills någon annan tagit ledningen.

Om flera spann leder. Ingen av dem får använda "6".

Först i mål. Så snart ett spann har passerat mållinjen får övriga spelare använda "6" när de vill.

UNDANTAG
Alla ställen som övergår från två till ett fält.
Om spelaren som leder står på ett sådant ställe och har 3 sexor på hand, får han använda "6".

Superblockad. Två spelare leder och båda har 3 sexor på hand och blockerar dessutom bakomliggande hästspann. Här får den spelare som står i tur använda "6"

Växla spår. En diagonal förflyttning får göras på alla streckade markeringar (utom på fält
med murar).

Flytta spann. Hästspannen får bara flyttas framåt.

Kejsarpassagen

A) Om ett hästspann blockerar utfarten till passagen måste de andra som befinner sig i passagen stå över ända tills vägen är fri igen.
B) Om en spelare inte har kört igenom i passagen under första. eller andra varvet, blir denne tyvärr diskvalificerad. Om han vill, får han fortsätta att köra till mål, men han får inga poäng.
C) Det får stå flera hästspann samtidigt i passagen (men ej på samma fält).
D) I passagen får man inte köra om någon.

Murar: Man får inte växla spår på fält med murar, detta gäller också i kurvorna.

Spela ut sina kort: Man måste alltid flytta efter det tal som kortet visar.

Ta upp ett nytt kort: När man har spelat ut ett kort tar man genast upp ett nytt. Man skall alltid ha 3 kort på hand.

Slut på kort: Om man inte har några kort kvar strax före mål, får man inga poäng. Så här kan det gå om man har haft för bråttom och kört i ytterbanorna!

De olika banorna: Varje spelplanssida har två olika banor som man antingen kan spela medsols eller motsols på. Totalt blir det åtta olika. banor. Det krävs olika knep på olika banor för att man skall vinna. loppet.

Sidoförflyttning är inte tillåten, endast diagonal förflyttning.

Före start: Om flera. spelare har det högsta talet, ta upp nya kort till dess någon får det högsta. talet.

Nå målet: Efter 3 varv vinner den spelare som först passerar mållinjen. Däremot spelar det ingen roll med hur många fält man passerar mål, överblivna "steg" bortfaller.


EN HISTORISK TILLBAKABLICK

Kejsar Caesar höll folkets humör uppe genom mottot "bröd och spel ". Tusentals romare trängdes på arenor över 200 festdagar om året för att beskåda de spännande hästkapplöpningarna. Den största arenan hette "Cirkus Maximus": Den rymde cirka 180.000 åskådare. Banan var 1200 meter lång som de: körde 7 varv, alltså 8400 meter Här kämpade hästarna, varv efter varv. Ibland kunde det förekomma upp till 100 lopp per dag. Ett hästspann bestod oftast av fyra hästar (fyrspann, som stod på startplatsen, ivriga att få ge sig iväg. De väntade på klartecken från den s.k. tävlingsledaren, som skulle kasta iväg ett vitt skynke. När de väl fått startsignalen gav de sig av i ett rasande tempo runt banan. Spannföraren bar en tunika i samma färg som dennes kapplöpningsstall. Allting var mycket ståtligt och påkostat.

I arenans mitt fanns ett långt, smalt bröstvärn son2 delade av tävlingsarenan i två banor. På detta bröstvärn fanns statyer och stora träfigurer (fiskar) som markerade hur banorna gick. Ena änden på bröstvärnet var markerat mc målstenar som spannförarna skulle köra runt utan att snudda vid dem.

Segrarna blev väldigt populära hos publiken. De duktigaste av dem tjänade på kort tid ihop en förmögenhet som de sällan kunde nyttja - att köra hästkapplöpning var både ett riskabelt och oerhört krävande äventyr!

Själva loppet och kapplöpningsbanan har vi ändrat lite på i förhållande till hur det var i verkligheten. Fyra banor med många kurvor och spannförarnas ständiga försök att blockera varandras framfart kräver hela tiden nya knep av deltagarna. Innan loppet avslutas skall spannförarna köra igenom kejsarpassagen en gång och hälsa på Caesar i hans loge: Ave Caesar = Var hälsad, Caesar". Det är ett sätt att visa honom sin aktning. Varje lopp består av 3 varv. Spannförarna får inga pengar, men däremot lagerkransar i form av poäng.

Den som får ihop flest lagerkransar (=poäng) efter ett visst antal lopp segrar och blir Roms skickligaste spannförare.

© 1989 by Otto Maier Verlag Ravensburg
 

Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson