Spelregler till Avgudens Förbannelse

Den legendomspunna Blodstenens hemlighet har uppenbarats. Ett gäng äventyrare är på väg för att hitta den skatt som i århundraden legat gömd och glömd.
Den förste som hittat fram till det glömda, förbjudna templet är en brottsling. Han vill sniket behålla hemligheten om den gömda skatten och Avgudens förbannelse för sig själv. Men, utanför Templets murar samlas äventyrarna. Jakten på Blodstenen ska just börja ...

SPELETS MÅL
I det gamla templet finns en jättelik avgud som har en kostbar ädelsten i sitt hjärta av sten – Blodstenen! De som vill äga denna sten måste dra det Gyllene Svärdet och utmana Dödens Hjul för att ta sig in i det inre templet – där de ska hitta den gömda skatten! Den som tar ädelstenen måste dessutom undkomma Förrädaren i templet, komma före sina medtävlare och vara först med att ta Blodstenen till baslägret.

FÖRBEREDELSER
Montera den tredimensionella spelplanen och göm Blodstenen inuti Avguden, så som anvisningarna på lockets insida anger. Varje spelare väljer en spelpjäs och placerar den på baslägrets ruta.

Placera Förrädaren på dennes startruta framför Svärdsstenen.

Slå tärningen för att avgöra vem som börjar. Den spelare som får det högsta talet börjar. Spelet fortsätter medurs.

SPELETS GÅNG
Spelarna flyttar genom att slå tärningen. När det är din tur ska du antingen flytta din äventyrarspelpjäs eller Förrädarens spelpjäs.

Om du flyttar äventyrarspelpjäsen:

Om du flyttar Förrädaren:

BENGROPEN
I Bengropen finns skeletten av de äventyrare som tidigare försökt att erövra Blodstenen.

ÅTERVÄNDGRÄNDER
Återvändsgränderna omfattar de icke sammankopplade hjulpassagerna, det inre templets ingång, det Gyllene Svärdet framför Avguden eller den ruta där Förrädaren står.

När du kommer till en av dessa platser måste du avsluta din flyttning, oavsett vad tärningen visar. Om återvändsgränden är en äventyrsruta måste du följa instruktionerna där på vanligt sätt.

ATT HAMNA PÅ ANDRA ÄVENTYRARE
Om du hamnar på samma ruta som en annan äventyrare som har antingen Blodstenen eller det Gyllene Svärdet, får du ta denna dyrbarhet från spelaren. Det får aldrig vara mer än två spelpjäser på samma ruta samtidigt. Om en tredje spelare hamnar på samma ruta, måste denna spelare flytta ett steg bakåt.

ATT HAMNA PÅ EN ÄVENTYRSRUTA

GYLLENE SVÄRDET
Det Gyllene Svärdet är inbäddat i en märkligt skulpterad sten. Detta är nyckeln till Avguden. Dra ut den ur stenen och Blodstenen kan bli din!

DÖDENS HJUL
Ovanför ett bottenlöst hål framför det inre templet finns Dödens Hjul. Deras rörelser ändrar spelets gång varje gång en äventyrare eller Förrädaren hamnar på en "Snurra på hjulen"-ruta.

ATT TRÄDA IN I TEMPLET
I det inre templet finns Avguden – och i hans stenhjärta finns Blodstenen.

ATT ERÖVRA BLODSTENEN
För att få tag på Blodstenen ska du stöta det Gyllene Svärdet i ett av de hål som finns i Avgudens sköld.

ATT FLY FRÅN DET FÖRBJUDNA TEMPLET
Nu är Blodstenen din! Men, den är inte i säkert förvar förrän du hunnit tillbaka till baslägret. Du måste fly från templet, och undvika Förrädaren och dina medtävlare.

ATT VINNA SPELET
Den spelare som först återvänder till baslägret med Blodstenen har vunnit! Du behöver inte utnyttja alla de steg som tärningen anger för att stanna på baslägrets ruta.
 

MB spel Copyright 1992 Hasbro International Inc.,
All rights reserved.
Marknadsförs i Sverige av BRIO AB/PlayMix,
Box 63, 283 00 Osby.
4658S 1291
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson