Bohnanza: regler

Bönanza
"Jag tror det smäller av!"

Spelets idé
Spelarna handlar med bönor, som de odlar på sina fält och därefter säljer, förhoppningsvis med vinst. Ju fler bönor en spelare har av samma sort på sitt fält desto högre vinst ger försäljningen av bönskörden. Men tyvärr tvingas spelarna ofta att sälja bönskörden alldeles för tidigt, till låga priser. Och ibland ger skörden ingen vinst alls. Målet är att tjäna flest bönriksdaler på sin bönhandel.

Spelets innehåll
Bönkorten
Det finns 8 olika bönsorter och spelet innehåller olika antal av varje sort. Antalet bönkort av samma sort anges på varje bönkort.
<Det finns 12 sojabönor i spelet>

Nederst på alla bönkort hittar du bönometern . Den visar hur många bönriksdaler en spelare får när han säljer sina bönor. Bönometern visar hur många bönkort av samma sort en spelare skall sälja för att få 1, 2, 3 eller 4 bönriksdaler.
<Inkomst i bönriksdaler för detta antal bönkort av samma sort>

Exempel 1:
En eller två svinbönor ger inga bönriksdaler när skörden säljs; tre eller fyra svinbönor inbringar 1 bönriksdaler; fem eller sex svinbönor ger 2 bönriksdaler i vinst; sju svinbönor är lika med 3 bönriksdaler och för åtta svinbönor får spelaren 4 bönriksdaler.

Bönriksdalerna
När en spelare säljer sin skörd tjänar han bönriksdaler genom att vända upp och ner på ett bönkort. Därmed blir kortets värde en bönriksdaler.

Bönfälten
En spelare odlar sina bönor på bordet framför sig. Här lägger man de två bönfält, som man har när spelet börjar.

Man kan odla hur många bönor, man vill, av samma sort, på ett bönfält.

Spelets början
"3:e bönfältet"-korten läggs i första omgången åt sidan. Blanda bönkorten. Ge varje spelare fem kort.

Observera: en spelare får inte ändra turordningen på de kort han har på handen. Det är alltså inte tillåtet att sortera korten på handen, som man gör i andra spel. Man skall med andra ord ta upp korten på handen i samma turordning som kortgivaren delar ut dem. Ett nytt kort skall alltid placeras bakom de gamla.

Resten av korten placeras med bildsidan nedåt mitt på bordet och är spelets talong. Spelaren till vänster om kortgivaren öppnar spelet.

Spelets förlopp
En spelares tur består av fyra faser:
1. Spela ett bönkort
2. Handel och gåvor
3. Odla bönkort
4. Dra nya bönkort

1:a fasen: Spela ett bönkort
Spelaren skall spela ut det första kortet på sin hand på ett av sina bönfält. Därmed påbörjar han en ny rad av bönor av samma sort eller förlänger en redan existerande rad.

Härefter får han också spela det andra kortet på sin hand - alltså det som nu ligger först - på ett bönfält.

Om spelaren inte har några kort på handen hoppar man över denna fas.

Om en spelare är tvungen att spela ett kort som inte passar till någon av sorterna på hans fält är han tvungen att skörda och sälja samtliga bönor från ett fält ( se "skördning och försäljning av bönor").

2:a fasen: Handel och gåvor
Spelaren drar två kort från talongen och placerar dem framför sig så att de är synliga för alla.

Nu skall spelaren besluta sig för om han vill behålla korten eller ej. Om han behåller ett eller båda korten lägger han dem åt sidan så att de inte blandas ihop med korten på hans bönfält. Om han inte vill behålla något av korten kan han erbjuda dem till sina medspelare.

Exempel 2:
<Vända kort>
<Kortet på medspelarens hand>
<En sojaböna och en trädgårdsböna vänds. Ulrik behåller trädgårdsbönan, men erbjuder sojabönan till sina medspelare eftersom den inte passar till hans bönfält. Han säger: "Om någon av er vill ha sojabönan, så vill jag ha en röd böna">

Grundregler för affärer:
-Man kan endast göra affärer med den spelare vars tur det är. Utöver de vända korten kan denna spelare också erbjuda att göra affärer med de kort han redan har på handen. I detta sammanhang spelar det ingen roll i vilken ordning han har fått korten på handen på.
- Medspelarna kan endast handla med de kort de har på handen. De kan erbjuda eller kräva mer än ett bönkort för ett annat bönkort.
- När de uppvända korten har funnit en ägare, kan man, så länge handeln involverar den spelare vars tur det är, fortfarande handla med kort från sin hand

Exempel 3:
<Ulrik säger: "Jag erbjuder den vända sojabönan plus den blå bönan som jag har på min hand för den röda bönan.">

Observera:
De handlade korten placeras framför deras ägare, men får inte blandas samman med korten på bönfälten. Det är inte tillåtet att ta upp dem på handen eller sälja dem vidare!

Kortens ordning på handen får inte heller ändras i samband med affärer. Men spelarna kan erbjuda at sälja alla kort oavsett var på handen de befinner sig. Korten får inte flyttas från handen förrän affären är slutgiltigt avtalad.

Gåvor
I denna fasen är det också tillåtet att ge bort gåvor. Spelaren som har turen kan ge sina medspelare några av de kort han har på handen eller som han nyss har dragit från talongen. Resten av spelarna kan också ge honom, men bara honom, kort. Man är aldrig tvungen att ta emot en present.

Om spelaren som har turen inte kan bli av med ett eller båda av de vända korten till sina motspelare skall han istället placera dem på sina fält i nästa "Odla bönor" fas.

Fasen "Handel och gåvor" avslutas när ingen av spelarna önskar att göra fler affärer eller ge bort fler kort.

3:e fasen: Odla bönor
Alla spelare placerar nu de bönor de fått på sina fält. Vilken ordning spelarna gör det i spelar ingen roll. Medan man odlar de enskilda bönorna kan man också skörda (se "Skördning och försäljning av bönor").

Exempel 4:
Efter att Ulrik har vänt en sojaböna och en trädgårdsböna byter han sojabönan och en blå böna från sin hand med Fredriks röda böna. Ulrik behåller den vända trädgårdsbönan. Nu skall han odla båda sina bönor. Först placerar han den röda bönan på sitt första fält. Därefter placerar han trädgårdsbönan på det andra fältet.

Om han får ett bönkort av en sort, som han inte har plats till att odla, är han tvungen att skörda ett av sina fält så att han kan odla sin nya bönsort.

4:e fasen: Dra nya bönkort
Det sista spelaren gör i sin tur är att dra tre bönkort från talongen och ta upp dem på sin hand. De nya korten placeras bakom de gamla. De skall tas upp på handen i samma ordning som de drogs.

Om talongen tar slut i denna fas, eller i handelsfasen, blandar man restbunken och använder den som ny talong.

När spelaren har dragit nya kort går turen vidare medsols.

Skördning och försäljning av bönor
När en spelare vill skörda ett fält skall han alltid sälja alla fältets bönor. Det sker gennom att spelaren räknar hur många bönor han har på fältet.- Bönometeren på korten visar hur många bönriksdaler spelaren får för detta antalet bönor. För varje bönriksdaler som han skall ha, vänder spelaren ett av bönkorten om, så att sidan med bönriksdalern ligger uppåt. De läggs åt sidan i spelarens pengabunke. De bönkort som inte blir till bönriksdaler placeras med bönsidan upp i restbunken, sidan om talongen.

Exempel 5:
För tre chilibönor får man 1 bönriksdaler. Mattias vänder ett av de tre chilibönkorten om och får därmed 1 bönriksdaler. De två andra chilibönkorten lägger han i restbunken.

Ibland får man överhuvudtaget inga bönriksdaler när man skördar.

Exempel 6:
Fredrik får inga bönriksdaler när han säljer en skörd som består av två chilibönor.

När en spelare vill eller skall skörda bönor väljer han själv vilket fält han vill skörda. Det är dock inte tillåtet att skörda ett fält som endast består av ett bönkort.
Undantag: Bara när en spelare uteslutande har fält som består av endast ett bönkort får han skörda och sälja ett enstaka kort.

Spelarnas övriga möjligheter
En spelare kan skörda och sälja bönor även om det inte är hans tur.

En gång per spel kan varje spelare köpa ett "3:e bönfältet"-kort. En spelare kan göra detta även om det inte är hans tur. Det tredje bönfältet kostar tre bönriksdaler. Under resten av spelet råder spelaren nu över ett extra fält. Spelaren betalar genom att välja tre av sina bönriksdaler och placera dem med bönsidan upp i restbunken. Han får ett "3:e bönfältet"-kort som han placerar synligt framför sig.

Spelets avslutning
Om talongen tar slut för tredje gången medan man är i 2:a fasen: "Affärer och gåvor" spelar man faserna "Handel och gåvor" och "Odla bönor" färdigt. Om talongen tar slut för tredje gången under 4:e fasen "Dra nya bönor" slutar spelet omedelbart. Alla spelare får nu skörda och sälja sina bönfält. De kort, som de har på handen, räknas inte längre. Vinnaren är den spelare som har flest bönbönriksdaler.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson