Brainstorm: Regler

FÖRBEREDELSER

Ta upp den gula korthållaren och ställ korten i de två facken i boxens svarta plastinlägg, de som är märkta "A" och "B". Dela in spelarna i lag om 2 - 4 personer och bestäm vilket lag som ska börja gissa. Varje lag väljer varsin spelpjäs och ställer den i startrutan.

ÖVERSIKT

Brainstorm går i korthet till på följande vis:

1 En person i det ena laget drar ett kort, läser upp ämnet på det och vänder timglaset.

2. Det andra laget skall nu i rasande fart skrika ut associationer inom det aktuella ämnet. För varje sak de säger och som finns med på kortet, får de en poäng (kursiverade ord ger två). De har sextio sekunder på sig innan timglaset runnit ut.

3. För varje poäng får de gå ett steg på spelplanen.

4. Först i mål vinner!

SPELORDNING

1 . Oavsett hur många lag man är, är alltid ETT lag "Kontrollanter'' och ETT lag är "Gissar-lag". Övriga hejar på. Äran att vara Kontrollanter respektive Gissar-lag roterar medurs efter varje spelomgång.

2. Gissar-laget väljer ett av de två ämnen som står längst fram.

3. En person ur Kontrollanterna utses till Kontrollant i glosögon och tar på sig de gula kontroll-glasögonen, lägger kortet i den gula korthållaren framför sig och beväpnar sig med märkpennan. På kommando "Klara... färdiga... osv." vänder han timglaset.

4. Gissar-laget har nu sextio sekunder på sig att pricka in DE ORD SOM STÅR PÅ KORTET - enklast genom att så fort som möjligt säga så mycket som möjligt som kan tänkas associera till ämnet. Så fort Gissar-laget säger något korrekt (alltså som står på kortet), bockar Kontrollanten i glasögon av ordet på KORTHÅLLAREN och säger "RÄTT!" OBS! SKRIV INTE PÅ KORTET!

5. När tiden är ute ropar någon "STOPP" och Kontrollanten. i glasögon läser upp de ord spelarlaget missade, och alla kommer överens om vad som sagts och inte sagts. Kontrollanten har alltid rätt.

6. Om spelarlaget efter ungefär halva tiden ännu inte har lyckats pricka in ett enda rätt får de ropa "HJÄLP", och Kontrollanten i glasögon läser då upp det första svaret på kortet. Självklart får Gissar-laget inte räkna det ord de får hjälp med som ett "rätt".

7. Därefter flyttar Gissar-laget sin spelpjäs - ett steg för varje rätt svar, och två steg för varje rätt svar som är kursiverat på kortet. Glöm inte att följa instruktionerna på spelplanen.

8. Kontrollanten suddar markeringarna på korthållaren, vänder på kortet och stoppar tillbaka kortet längst bak i ett av kortfacken. Börja om på punkt I.

VEM VINNER?

Först i mål!


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson