Spelregler till Brottsplats Titanic

Ett detektivspel för 3-6 deltagare från 10 år.

Den 2 april 1912 sattes Titanic i tjänst. Det var det största och modernaste passagerarfartyg som världen dittills skådat: ett flytande hotell med 762 rum och 10 våningar. Längd: 269 meter. Bredd: 28 meter. Höjd: 53 meter. Bruttoregisterton: 46.328. Maskinstyrka: 46.000 hk. Toppfart: 22,5 knop (42 km/h). Besättning: 885 man.
Den 10 april 1912, kl 13, lämnade Titanic Southampton på sin jungfruresa med 1.316 passagerare ombord. Den 14 april 1912 kolliderade fartyget med ett isberg och sjönk natten till den 15 april, kl 2.20. Av totalt 2.201 människor ombord, kunde endast 711 räddas.

Detta är välkända fakta. Vad som däremot är mindre känt, är det faktum att ett brott begåtts ombord på lyxfartyget innan den stora katastrofen. Tidigt på morgonen den 12 april hittade steward Humphrey Moorcock liket efter en kvinna i ett litet förrådsrum på båtdäcket. Hon identifierades som den 35-åriga kanadensiskan Muriel Wade, en förmögen kvinna som reste ensam. Brottet var i övrigt fullt av frågetecken för kapten Edward J. Smith och hans besättning. Vad var motivet till mordet? Vilket mordvapen användes – och var? (Det lilla rum som liket hittades i, kunde inte komma ifråga som brottsplats). Och tidpunkten?
Skeppsläkaren kom fram till att mordet måste ha ägt rum mellan 20.00 och 02.00 föregående natt, men någon exakt tidpunkt kunde han inte fastställa. Till sist den viktigaste frågan: Vem var mördaren?

För att undvika skandal hölls passagerarna i ovisshet om mordet, men kapten Smith började undersökningar ombord för att finna personer med kriminologiska erfarenheter. Dessutom hade ett försäkringsbolag utfäst en belöning till den som kunde hitta mördaren. Klockan 8.00 informerade kaptenen följande personer om mordet och de omständigheter som förelåg:

Bernard Nicholls,       Pensionerad Scotland-Yard-detektiv
Maurice Leroux,        Fransk kriminalpolis på semester
Katherine Robinson,  Deckarförfattare
David Cutler,              Agent hos Pinkertons detektivbyrå
Adrian O’Conner,       Sergeant i brittiska poliskåren, livvakt åt en högt uppsatt person
William Toby,             Fartygsdetektiv

Varje spelare väljer en av dessa detektiver och försöker klara upp mordet på den rika kanadensiskan. Kapten Smith och hans besättning har gjort vissa förberedelser, och lyckats ringa in antalet misstänkta, mordvapen, motiv och platser till sex. Nu gäller det för detektiverna att snabbt hitta lösningen på mordgåtan. Det brådskar, eftersom det endast återstår 50 timmar till katastrofen i form av ett isberg. Blir mordet inte uppklarat innan dess, följer gåtan med Titanic i djupet.

Förberedelser

Kortutläggning:
En av deltagarna blandar händelsekorten och lägger dem med baksidan upp i motsvarande ruta på spelplanen. Sedan tar han bort de fem blanka korten med ledtrådar och lägger resten av korten i fem högar efter deras färg. Dessa högar blandas, och från dem dras ett kort i varje färg. De fem dragna korten representerar mördaren, mordvapnet, motivet, platsen och tidpunkten. Korten läggs undan på ett säkert ställe. De fem blanka korten blandas åter in i respektive hög. Därefter läggs de 30 korten med ledtrådar dolda på spelplanen enligt följande:

5 (ett av varje färg) i Radiorummet
5 (ett av varje färg) hos Spådamen
2 i följande rum:
      Biblioteket, Restaurangen, Swimmingpoolen, Röksalongen, Baren och Gymnastiksalen
1 i varje Kabin, även Omklädningsrummet

Detektiverna

Varje spelare får en spelfigur och ett utredningsark där namnet på den detektiv man valt skrivs upp. När samtliga spelare fått sin detektiv, ska denna utrustas med särskilda egenskaper. Egenskaperna bestäms med hjälp av tärningen, och förs in på utredningsarket. Det kan hända att två eller flera detektiver får samma särskilda egenskaper. En detektiv kan endast ha en form av särskilda egenskaper.

Särskilda egenskaper

1. Snabbfotad:             får lägga till 1 prick till varje tärningskast vid förflyttning
2. Auktoritär:              får lägga till 1 prick vid utfrågning av en medspelare
3. Charmig:                 får försöka 2 gånger hos spådamen
4. Smart:                     får vid utfrågning lämna över valfritt kort i stället för att låta medspelaren dra ett
5. Tekniskt begåvad: behöver inte kasta mer än "väderläge 2" i radiorummet.
6. Lokalsinne:             får passera trapporna utan att använda några prickar

Spelets mål

Som detektiver ska spelarna så snabbt som möjligt hitta mördaren, mordvapnet, mordplatsen, motivet och tidpunkten. Detta görs genom att samla ledtrådar och efter hand stryka dem på utredningsarket.

Spelplanen

Spelplanen visar en liten del av det stora fartyget Titanic. Detektiverna ska här leta efter ledtrådar som gör det möjligt att ringa in omständigheterna kring mordet. På de tre däcken (A, B, C), som är förbundna med varandra genom trappor, finns flera rum som kan ha spelat en roll i samband med brottet. Varje rum kan nås genom en dörröppning, och representerar ett fält på spelplanen. Dessutom finns det tio andra spelfält på varje däck, som tillsammans med de två fälten på varje trappa gör det möjligt för detektiverna att förflytta sig över spelplanen. Runt kanten på spelplanen finns tidsangivelser från den 12/4 10.00 till den 14/4 22.00. På dessa ställs fartyget, som sedan flyttas ett steg för varje spelomgång.

Spelet

Varje detektiv får, då han står i tur, göra ett speldrag. Vid spelets början har alla detektiverna samlats på bryggan. Den som slår högst med tärningen får börja. Ett speldrag består av följande möjligheter:

1. Förflyttning (alltid)
2. Ta upp kort med iedtrådar
3. Utfrågning
4. Ta upp händelsekort

När alla detektiverna utfört sitt speldrag, flyttas fartyget till nästa klockslag. Spelet kan alltså maximalt bestå av 25 omgångar.

Förflyttning

Varje detektiv kastar tärningen och får flytta sin spelfigur maximalt så många steg som tärningen visar. Ett rum kan endast nås genom dörren – både vid ingång och utgång. Man behöver inte få upp exakt antal prickar för att gå in i ett rum.

Ledtrådar

Ta upp kort: När en detektiv kommer in i ett rum där det ligger kort med ledtrådar, får han ta upp ett valfritt kort och läsa det. (Undantag: se avsnitten Radiorum och Spådam). Kortet läggs med baksidan upp bredvid spelaren, så att medspelarna inte kan läsa ledtråden. Samtidigt stryker spelaren ledtråden på sitt utredningsark.

Utfrågning. Ju längre spelet varar, desto mindre antal kort med ledtrådar kommer det att finnas kvar på spelplanen. För att få ytterligare information kan en spelare därför fråga en medspelare efter ledtrådar. En fråga får ställas om en spelare kommer på samma fält som en eller flera medspelare redan står på (gäller även i ett rum). Varje gång en spelare som hamnat på samma fält som en medspelare vill fråga, måste han kasta tärningen. Om han får upp 4 eller mer på tärningen har han lyckats och får dra ett kort från medspelaren. Om spelaren får upp mindre än 4, har han misslyckats. Den som spelaren tänkte fråga får då istället dra ett kort från frågeställaren. Flera medspelare (som står på samma fält) kan utfrågas av den som hamnar på fältet. Utfrågningen sker efter förflyttningen och efter det att man tagit upp eventuella kort med ledtrådar.

Radiorum

Med hjälp av radio är det möjligt att få information om de misstänkta och omständigheterna kring mordet från Storbritannien. Men eftersom vädret i april kan ge upphov till atmosfäriska störningar, måste varje spelare som kommer in i radiorummet kasta tärningen en gång till för att kunna ta upp ett kort med ledtrådar. Tärningen måste visa lika många prickar (eller fler) som det rådande väderläget.

Väderläget bestäms av vissa av händelsekorten. Om inget händelsekort med väderläge ligger på spelplanen, bestäms det rådande väderläget genom tärningskastet (tärningen måste visa 2 – 5 prickar eftersom väderläge 1 och 6 inte finns).

Ex. Detektiv Nicholls kommer till radiorummet, och väderläge 4 råder. Han kastar tärningen en gång till och får upp en trea. Nicholls får under denna omgång inte ta upp något kort, eftersom han var tvungen att få upp 4 – 6 prickar på tärningen.

Spådam

Bland passagerarna på Titanic finns också den berömda spådamen Madame Blavansky. Spådamen finns på däck C, och har lovat kapten att hjälpa till att lösa mordgåtan. Men detektiverna måste ha vissa aningar om de frågor de önskar besvarade hos Madame Blavansky. Varje spelare som kommer till spådamen, måste därför kasta tärningen en gång till. Men innan han gör det, måste han gissa om tärningen kommer att visa ett jämt eller udda antal prickar. Gissar spelaren rätt, får han ta upp ett kort hos spådamen.

Händelsekort

Stapeln med händelsekort blandas och läggs med baksidan upp på spelplanen. Om en spelare får upp en etta eller en sexa på tärningen, tar han upp ett händelsekort. Kortet tas upp efter det att spelaren gjort sin förflyttning, tagit upp kort med ledtrådar och eventuellt frågat någon medspelare. Instruktionen på kortet följs, och kortet läggs därefter underst i högen. Tre av korten ger bonus vid utfrågning av någon medspelare. Dessa kort får behållas tills spelaren kan utnyttja dem. Därefter läggs de underst i högen.

Korten med väderläge läggs på spelplanen. De gäller för samtliga spelare. Om ett annat väderlägekort redan ligger på spelplanen, läggs detta underst i högen.

Utredningsark

Utredningsarket är ett viktigt hjälpmedel för detektiverna. På arket skriver detektiven sitt namn, särskilda egenskaper, och stryker efterhand ledtrådar. Så småningom kan detektiven ringa in omständigheterna kring mordet.

Spelets slut

När en detektiv har kommit fram till samtliga omständigheter kring mordet: mördare, plats, tidpunkt, vapen och motiv, är spelet slut. Därefter får ingen stryka någon ledtråd på sitt utredningsark. De fem undanlagda korten med ledtrådar tas fram och jämförs med detektivens utredningsark. Om spelaren (detektiven) har strukit alla ledtrådar utom de som finns på dess kort, har han vunnit.

Är någon av ledtrådarna på de undanlagda korten strukna, har detektiven förlorat. (Detta är möjligt eftersom en spelare på slutet kan gissa om han endast har några ledtrådar kvar i varje grupp). Vinnare blir istället den som har strukit flest ledtrådar på sitt ark – naturligtvis får då inte de fem undanlagda korten vara strukna.

Om ingen av spelarna hunnit avsluta spelet innan Titanic sjunkit (efter 25 spelomgångar), har den spelare vunnit som strukit flest ledtrådar.

LYCKA TILL!

 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson