Elfenland: regler

Inledning
I Elfenland, måste de unga alverna klara av ett speciellt prov innan de kan bli accepterade som vuxna. Alla alvflickor och alvpojkar får en karta över Elfenland och måste besöka så många berömda städer som möjligt. Detta gör de genom att använda sig av olika transportmedel såsom drakar, enhörningar, jättegrisar, alvcyklar, trollkärror, magiska moln och timmerflottar. Dessa olika typer av transportmedel finns bara i ett begränsat antal och kan bara användas på vissa platser i Elfenland. Det blir en spännande tävling bland de olika alverna som måste använda sina transportmedel så förnuftigt som möjligt för att ha en chans. Den av alverna som lyckats besöka flest städer hyllas som vinnare.

Innehåll
    6 Sjumilastövlar
    6 Hinder
120 Stadspjäser (20 st. i vardera 6 färger)
  48 Transportbrickor (Drake, Alvcykel, Enhörning, Magiskt Moln, Trollkärra, Jättegris)
    4 Omgångskort
  12 Stadskort
    1 Startkort
    6 Transporttabeller
    1 Spelbräde
    1 Regelbok
  72 Reskort

Hur man sätter upp spelet
Varje spelare får 1 Sjumilastövel och 20 Stadspjäser i samma färg. Placera stöveln i alvernas huvudstad Elvenhold. Varje spelare placerar sedan sina Stadspjäser på de andra 20 städerna. 

Dela upp korten enligt de olika färgerna på baksidan (grön, grå och blå). Lägg tillbaka de 12 Stadskorten (grön baksida) i lådan; dessa används endast när man spelar varianten.

Reskort Placera de 72 Reskorten (blå baksida) med framsidan neråt bredvid spelbrädet, i en hög.
Omgångskorten Placera de 4 omgångskorten i en hög i övre högra hörnet på spelbrädet i nummerordning med nummer 4 längst ner och nummer 1 högst upp. Det översta kortet visar alltid den aktuella omgången.
Transportbrickor Separera de 48 Transportbrickorna från de sex hindrena (röd kant). Blanda och lägg brickorna i en hög med framsidan neråt bredvid spelbrädet. Vänd sedan 5 av Transportbrickorna och lägg dem med framsidan uppåt bredvid högen. Det ska alltid ligga 5 Transportbrickor med framsidan uppåt under hela spelet.
Transporttabell Varje spelare tar 1 Transporttabell och 1 Hinder. Lägg tillbaka resterande
Hinder Transporttabeller och Hinder i lådan.
Startkort Ge Startkortet till den äldste spelaren så att han kan börja spelet. Efter att han avslutat sin tur fortsätter spelaren till vänster.

Spelbrädet
I Elfenland finns ett väl utbyggt vägnät som knyter ihop alla städerna med varandra. Varje väg leder igenom olika landskap; genom ljusgröna fält, mörkgröna skogar, gula öknar och över gråa berg. Floderna och de stora sjöarna kan också användas för att resa från en plats till en annan. 

Alverna kan använda sig av sju olika transportmedel. Om det kommer att gå fort eller sakta beror på landskapet och vissa transportmedel får man överhuvudtaget inte använda i vissa landskap.

Reskort

Landskapstyp Varje Reskort visar vilken typ av transport det är (vilken Transportbricka man ska använda) samt i vilka landskap den kan användas. Varje rund symbol visar en typ av landskap. En enda landskapssymbol betyder att 1 Reskort ska användas. Om det finns två av samma landskapssymbol måste 2 Reskort användas för att få använda den valda vägen. Två symboler visar att två Reskort måste spelas.
Typ av transport Transporttypen visar vilken av de olika transportbrickorna man ska använda.

Om symbolen för ett särskilt landskap saknas på kortet kan du inte använda just det Reskortet eller den Transportbrickan i det landskapet.

 Jättegrisen kan inte resa genom öknen eller i bergen.                                       

Alvcykeln kan inte användas i öknen och kräver 2 Reskort för att resa i bergen.

Det Magiska molnet kan inte färdas genom öknen och kräver 2 Reskort för att resa över fält och genom skog.

Enhörningen kan inte resa genom fälten och kräver 2 Reskort för att resa genom öknen.

Trollkärran kräver 2 Reskort för att resa genom skogen, öknen och bergen.

Draken kräver 2 Reskort för att kunna flyga över skogen.

Av naturliga skäl kan en Timmerflotte bara färdas på floderna och i sjöarna.

Om en Timmerflotte ska färdas motströms (motsatt riktning mot vad pilarna pekar) krävs 2 Reskort.

Hur man spelar
Elfenland spelas i omgångar. Varje omgång består av följande sex delmoment:
1. Dela ut Reskorten.
2. Ta en Transportbricka från högen.
3. Ta ytterligare Transportbrickor
4. Planera resrutten.
5. Flytta Sjumilastövlarna
6. Avsluta turen.

1. Dela ut Reskorten
I den första rundan ska den startande spelaren blanda Reskorten och dela ut 8 kort till varje spelare. Resterande Reskort placeras med framsidan neråt i en hög bredvid bordet. Vid efterföljande omgångar ska den spelare som startar blanda högen med Reskort. Därefter ska han dela ut nya Reskort till alla spelare tills alla spelare har 8 kort på handen.

2.  Ta en Transportbricka från högen
Med början på spelaren som har Startkortet, tar alla spelarna i turordning, en av Transportbrickorna från högen, tittar på den och placerar den sedan framför sig med framsidan neråt. Denna Transportbricka ska hållas hemlig från de andra spelarna, men spelaren själv får när som helst titta på den. Under spelets gång kan en spelare ha många hemliga Transportbrickor.

3. Ta ytterligare Transportbrickor
Med början på spelaren som har Startkortet, tar alla spelarna i turordning ytterligare Transportbrickor. Antingen en av de fem brickor som ligger med framsidan uppåt, eller en av de brickor som ligger med framsidan neråt. Varje spelare placerar sedan denna Transportbricka med framsidan uppåt framför sig på bordet. Om en spelare väljer en av de fem brickorna som ligger med framsidan uppåt måste han omedelbart vända upp en av de brickorna som ligger i högen med framsidan neråt. Det måste alltid ligga 5 Transportbrickor med framsidan uppåt.

Alla spelare fortsätter att dra Transportbrickor tills dess att alla har dragit 3 Transportbrickor. Tillsammans med den Transportbricka som ligger med framsidan neråt, har varje spelare nu 4 Transportbrickor i den första rundan.

Spelare som har Transportbrickor kvar sedan tidigare omgångar kommer nu att ha 5 Transportbrickor (1 eller 2 med framsidan neråt och 3 eller 4 med framsidan uppåt).

4.  Planera resrutten
Med början på spelaren som har Startkortet, turas spelarna om att placera ut sina Transportbrickor med framsidan uppåt på en väg. Det kan endast ligga 1 Transportbricka per väg.

En spelare får bara placera en Transportbricka på en väg om just den typen av transport lämpar sig på den valda vägen. På Transporttabellen ser man vilka transporter som kan användas på de olika vägarna. Till exempel kan en Jättegris inte placeras på en ökenväg.

Observera: Alla Transportbrickor som placerats på brädet kan användas av alla spelarna när de planerar sina resrutter.

Hinder
Istället för att placera ut en Transportbricka kan en spelare välja att placera ett Hinder på vägen. Detta kan bara göras en gång per spelare under hela spelets gång och endast om det redan placerats en Transportbricka på den aktuella vägen. Det får bara ligga ett Hinder per väg. Hinder kan inte placeras på floder eller sjöar. Ett Hinder medför att spelaren som ska resa på vägen måste spela ytterligare ett Reskort identiskt med Transportbrickan för att komma förbi. Se exemplet nedan.

Exempel 1:
En Trollkärra och ett Hinder placeras på en ökenväg. Om en spelare vill använda denna väg måste han spela ut tre Trollkärror.

En spelare behöver inte placera ut en Transportbricka eller ett Hinder. Han kan om han vill stå över en runda.

Om en spelare står över sin tur kan han placera en Transportbricka nästa gång turen kommer till honom. Dock tar fasen slut om alla spelare står över sina respektive turer.

Spelarna fortsätter att placera ut sina Transportbrickor i turordning tills dess att inga spelare har, vill eller kan spela ut fler.

5.  Flytta Sjumilastövlarna
En spelare flyttar sin Sjumilastövel längs vägarna eller floderna från stad till stad. Målet är att samla ihop alla Stadspjäser.

Resa på vägar
Varje spelare får använda sig av de Transportbrickor som ligger på brädet när han ska flytta sin Sjumilastövel. Med början på den startande spelaren flyttar alla spelare sina Sjumilastövlar på så många vägar man önskar, under följande förutsättningar:
1. Den vägen man reser på måste ha en Transportbricka på sig.
2. Spelaren måste spela ett Reskort som matchar Transportbrickan, till exempel, ett Enhörnings-Reskort på en väg med en Enhörnings-Transportbricka.
3. Om ett Reskort visar två landskapssymboler av samma sort måste spelaren spela ut två identiska Reskort för denna Transportbricka för att kunna flytta sin Sjumilastövel.
4. Om vägen man reser på har ett Hinder, måste spelaren spela ytterligare ett identiskt Reskort för att få fortsätta.

En spelares tur är slut när han inte kan eller vill spela fler Reskort.

Exempel 2:
Kalle vill resa från Feodor via Lapphálya till Virst. På vägen genom skogen från Fedor till Lapphálya kommer han fram till ett Hinder och en Drak-Transportbricka. Eftersom Draken kräver två Drak-Reskort för att flyga över skogen, måste Kalle spela tre Drak-Reskort för denna väg. Sedan fortsätter han över fälten till Virst. På fälten hittar han en Alvcykel. Eftersom Kalle lätt kan resa genom de plana fälten med en Alvcykel, räcker det med ett Alvcykel-Reskort för att resa till Virst.

Att resa på floderna
För att resa med ett Timmerflotts-Reskort behövs inga Transportbrickor. En spelare förflyttar sin Sjumilastövel på en flod genom att spela det antal Timmerflotts-Reskort som visas på Transporttabellen.

Hinder kan inte placeras i floder och sjöar.

Exempel 3:
Lisa (grön) vill resa på floden i den riktningen som pilen visar, från Virst till Ixara. För denna resa måste hon spela 1 Timmerflotts-Reskort. Nisse (blå) vill resa motströms från Ixara till Virst. Eftersom han reser i motsatt riktning mot vad pilen pekar måste han spela 2 Timmerflotts-Reskort.

Resa fram och tillbaka
Vid sin tur får en spelare flytta från stad till stad på så många vägar han vill, så länge han kan spela ut matchande Reskort för varje väg. En spelare kan också använda samma väg mer än en gång i sin tur. Dock måste han betala rätt antal Reskort varje gång han använder vägen.

Exempel 4:
På vägen genom skogen från Dag'Amura till Kihromah ligger det en Magiskt Moln-Transportbricka. Därför måste Kalle spela fyra Magiska Moln-Reskort för att kunna resa från Dag'Amura till Kihromah och tillbaka igen.

Samla ihop Stadspjäser
För varje stad som en spelare når, tar han sin Stadspjäs och placerar den framför sig. Han tar också Stadspjäsen från den stad där hans tur slutar. Alla Reskort som spelats placeras på Reskortshögen bredvid brädet. Om en spelare har mer än 4 Reskort på handen när hans tur är slut måste han genast göra sig av med kort tills dess att han bara har 4 kort kvar på handen. Överblivna kort placeras också på högen med Reskort.

Specialdrag
A)    Karavan
Om en spelare inte kan spela Reskortet/Reskorten som krävs av Transportbrickan kan han spela vilka 3 Reskort (inklusive Timmerflotts-Reskorten) som helst istället. Detta drag kallas "Karavan". "Karavaner" kan bara resa längs vägar som har någon Transportbricka placerad på sig. Karavaner kan inte resa längs floder och sjöar. Om det finns ett Hinder på vägen måste spelaren spela 4 istället för 3 Reskort.

B)   Färjor
De två stora sjöarna, Mare Magnum och Mare Nebulae kan korsas med färja. För att använda färjorna måste man spela 2 Timmerflotts-Reskort för varje resa mellan städerna. Använd färjorna för att resa fram och tillbaka mellan Virst, Strykhaven och Elvenhold eller mellan Grangor, Yttar och Parundia.

6.      Avsluta rundan
Efter det att alla spelare flyttat sina Sjumilastövlar händer följande:
- Den startande spelaren lägger det översta omgångskortet underst i högen.Han lämnar sedan Startkortet till spelaren som sitter till vänster om sig, och denne spelare bli nu den som startar.
- Alla spelare returnerar samtliga sina Transportbrickor utom en som kan vara antingen den hemliga eller en av dem som ligger med framsidan uppåt.
- Ta bort alla Transportbrickor från brädet och blanda dem med de Transportbrickor som återlämnats av spelarna samt de Transportbrickor som ligger i högen med framsidan neråt. OBS! De fem Transportbrickor som ligger med framsidan uppåt ska ligga kvar och inte blandas med de andra.
- Förbrukade Hinderkort kan inte längre användas och ska tas bort från spelet.

Spelets slut
Elfenland slutar efter den 4:e omgången. Den spelare som har samlat på sig flest Stadspjäser har vunnit. Om två eller fler spelare har samma antal Stadspjäser vinner den som har flest Reskort kvar på sin hand.

Om en spelare samlat in alla sina Stadspjäser innan slutet av tredje varvet har han vunnit.

Variant
Vid spelets början ska du blanda de 12 Stadskorten och dela ut 1 kort med framsidan neråt till varje spelare. Överblivna Stadskort används inte i denna variant. Målet för varje spelare är nu att samla in sina Stadspjäser och avsluta sin resa på, eller så nära som möjligt, den staden som han har på sitt Stadskort. Alla andra regler är likadana. När spelet är slut visar alla spelare sina Stadskort och räknar hur många städer de är ifrån sitt mål (kortaste vägen). Det antalet subtraherar man sedan med antalet Stadspjäser som man samlat in. Spelaren med högst poäng vinner. Om två eller fler spelare har samma poäng vinner den spelare som hamnat närmast "sin" stad.

Exempel 5:
Lisa besökte 17 städer och slutade spelet i Throtmanni. Hennes Stadskort var Jaccaranda. Lisa är bara en stad ifrån sitt mål. Hon tar således sina 17 poäng minus 1 och får 16 poäng. 

Har du några frågor? Vi hjälper dig gärna:
Midgaard Distribution
Njalsgade 19, Bygn. 1d
2300 Köpenhamn S
042-240 740


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson