Galenpanna:  regler

Förberedelser

Spelet kan börja

Samme person som började dra kort börjar också spelet med att snurra spinnern ordentligt. Detta kan få fem olika resultat: Timglas, Bokstav, Pratbubbla, Tidning eller Utropstecken. De fem olika kategorierna avgör vilket slags ledtrådar du får, och när spinnern stannat följer ni instruktionerna enligt respektive rubrik nedan.

När spelaren är färdig fortsätter man medurs runt bordet till näste spelare. Även om du vet vad det står på ditt/dina kort måste du vänta med ditt Gissningsförsök till nästa gång det är din tur (se nedan). Enda undantaget är om du får ett Utropstecken.

TIMGLAS

Ta timglaset och vänd på det, och börja i samma ögonblick ställa frågor, så många du hinner, till dina medspelare. Börja med den som sitter till vänster om dig och fortsätt sedan medurs runt bordet med att ställa en fråga åt gången till var och en av dina medspelare. Det måste klart framgå för varje fråga om den gäller din person eller din plats, och frågorna måste vara sådana att svaren bara kan vara "Ja" eller "Nej". Om den tillfrågade personen inte säkert vet svaret måste han säga "Vet inte".

Om någon svarar "Ja" eller "Nej" och någon annan, icke tillfrågad, spelare har motsatt uppfattning skall denne omedelbart säga detta, och därefter ger även de övriga spelarna sina åsikter i frågan (d. v. s. säger "Ja", "Nej" eller "Vet inte", utan att tiden stoppas). Så snart sanden runnit ned är det stopp, men har du hunnit ställa hela frågan ska du förstås ha svar på den.

Om du under ditt frågande skulle pricka rätt (exempelvis fråga "Är jag i Paris", och det står Paris på kortet), blir svaret helt enkelt "Ja". För att få ta bort kortet måste du alltid göra ett Gissnings-försök (se nedan).

BOKSTAV

Välj en av dessa två ledtrådar:

1)  Du får veta en bokstav i de ord som finns på ditt plats- eller personkort. Första gången du väljer denna ledtråd får du veta första bokstaven, andra gången den andra bokstaven, osv. Räkna upp de bokstäver som står på kortet ordagrant (dock ej mellanslag eller tecken). I "T-centralen" är exempelvis den andra bokstaven ’c’, i "Gustaf II Adolf" är den sjunde bokstaven ’i'. Om du tidigare valt alternativ 2 nedan och därmed vet att kortet innehåller mer än ett ord, kan du välja att hoppa vidare och få bokstäver ur det andra (tredje, etc.) ordet i stället.

2)   Du får veta hur många ord och bokstäver som finns på kortet. Mellanslag, bindestreck, punkter och liknande räknas inte. Om det exempelvis står "Kung Carl XVI Gustaf" blir ledtråden "Fyra ord med sammanlagt sjutton bokstäver". Om det står S:t Peterskyrkan blir svaret "Två ord med sammanlagt fjorton bokstäver".

PRATBUBBLA

Du måste först tala om ifall det gäller din person eller din plats. Sedan måste de andra i turord-ning vardera säga ett ord som har viss anknytning till ditt sökta ord. Exempel: För staden Paris kan man säga "Vänersborg" (som ju brukar kallas ’Lilla Paris'), "Troja-prins" (prinsen som orsakade trojanska kriget hette ju Paris) eller, lite enklare, "Vertikalkarusell" ('pariserhjul’), "Korvhamburga-re" ('parisare’) eller helt enkelt "Eiffeltornet". Alla typer av ledtrådar är tillåtna så länge de bara består av ett ord och har en klar anknytning till rätt svar.

TIDNING

Välj ut en av dina medspelare som efter kort betänketid skall ge dig en påhittad, tänkbar tidningsrub-rik som omfattar både personen och platsen. Rubriken skall helst vara lite klurig, som t. ex. "Brotts-bekämpare i laglös grönska" om Stålmannen i Sherwoodskogen, eller "Krönt på krönet" om Kung Carl XVI Gustaf på Mount Eve-rest, och inte alltför generell (ex. "Kändis i stor stad").

UTROPSTECKEN

Hamnar spinnern på Utropstecknet får du själv välja en av de fyra andra kategorierna, och omedelbart därefter får du göra ett gratis Gissningsförsök.

Gissningsförsök

Om du vill göra ett Gissningsförsök får du inte snurra spinnern. Du väljer att gissa på ett av korten eller på bägge samtidigt. Bara ett försök är tillåtet.

· Gissar du på ett kort och svaret är rätt, plockar du bort kortet och lägger det framför dig på bordet. Blir du på detta vis av
med ditt sista kort drar du två nya kort. Är svaret däremot fel händer ingenting, utan spelet fortsätter med näste spelare.

· Gissar du på bägge korten och bägge svaren är rätt, plockar du bort korten, lägger dem framför dig på bordet och stoppar in två nya innanför pannbandet. Är inget eller bara det ena svaret rätt, händer ingenting, utan spelet fortsätter med näste spelare. Den gissande får inte veta vilken gissning som var fel.

Felsägningar

Om någon av misstag skulle råka avslöja ett kort för bäraren, måste felsägaren slänga de kort han har och dra två nya, och går på så vis miste om de ledtrådar han fått. Den som får ett kort avslöjat får däremot tillgodoräkna sig denna information.

Vem vinner?

Den spelare som först prickat in tre kortkombinationer (person + plats) har vunnit.
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson