Jägersro: regler

Ett galoppspel som spelas utan tärningar.

Hästkapplöpningar har i alla tider tilltalat människornas fantasi, skönhetssinne och lust för spänning. Det är också få idrotter som kan mäta sig med hästsporten, när det gäller att sätta alla sinnen på helspänn både hos utövarna och hos publiken. Ta en galopptävling, den traditionsrikaste och mest spridda formen av hästkapplöpning, en solig vårdag.
Det är fest. Det skimrar i jockeys färgglada sidendräkter och de välryktade hästarna rör sig graciöst på volten inför en elegant publik. Nvisens blickar fladdrar i stum beundran från häst till häst medan kännarens ögon värderande följer favoritens rörelser. Tar han segern eller kommer en outsider att gå in?
Det är spel. Framför totalisatorluckorna ringlar köerna av förväntansfulla människor. En tia nu kan vara ett värdelöst kvitto i vägdammet om en kvart. Men den kan också vara flerdubblad, kanske mångdubblad. Vem vinner? Favoriten eller en outsider?
Det är sport.Starten har gått. Hästarna spränger fram runt banan. jockeyerna ger lösa tyglar. Hästarnas huvuden skjuter fram på sträckta halsar. Ryttarna manar på sina djur. Fältet tänjs ut. Nu kommer de upp på upploppet. Jorden sprutar om hovarna. Vem vinner? Favoriten eller en outsider?
Fest, spel och spänning liksom i verkligheten är det över JÄGERSRO-spelet, ett helt nytt spel, som kommer att ge er många angenäma kvällar, oavsett om ni någonsin varit på en galopptävling eller ej.


ANTAL SPELARE
2-5 personer kan delta i spelet och en sjätte kan medverka som spelledare. Även med färre deltagare är det en fördel om en särskild spelledare utses, som inte aktivt deltar i spelet.

SPELET GÅT UT PÅ
Att köpa hästar och deltaga i kapplöpningar samt att skaffa sig intressen i de olika företagen för att efter avslutade tävlingar sitta med så stor förmögenhet som möjligt. Man har möjlighet att göra vinster på såväl sina hästar och företag som på totalisatorn.

SPELETS GÅNG
Placera  ut de röda chans- och blå galoppkorten med baksidan uppåt på sina platser på spelplanen. Ställ upp hästarna i volten, som likaledes finns mitt på spelplanen. Ordna övriga kort samt pengar överskådligt i kartongen, som placeras framför spelledaren.
Innan spelet börjar väljer varje deltagare ut ett stall (lämpligen "Stall A" med tillhörande "totalisatorlucka" för den som sitter närmast "Stall A" på spelplanen osv).
Plocka ut 2-åringarnas kort bland hästkorten, blanda dem och låt varje deltagare dra ett kort.
Dela ut insatsmarker så att var och en får 4 stycken (en i varje valör). Deltagarna förser sig också med var sitt kapplöpningsprogram. Som startkapital får slutligen var och en låna 2000 kronor av banken. Lånen markeras på markeringsbordet, där kolumn A reserveras för deltagaren med Stall A osv.

LOPP 1

 1. Titta efter på ert hästkort vilken färg er häst har och välj ut en plasthäst med samma färg. Ställ upp den till start framför banan med 2-åringar.
 2. Betala anmälningsavgiften enligt kapplöpningsprogrammet.
 3. Spela på totalisatorn genom att placera ut önskat antal marker på en eller flera färger i "totalisatorluckan" vid ert "stall". betala in motsvarande belopp till banken. Markera Totosyndikatets insats (som redan anses inbetald) på markeringsbordet. Se fter att de färger ni satsar på finns med i loppet! Det största sammanlagda beloppet som får satsas av varje deltagare i ett och samma lopp är 1800 kronor.
 4. Betala försäkringspremie om ni har råd och lust. Det är helt frivilligt (se närmare under allmänna anvisningar 12).
 5. Starten går! Markera detta med en pjäs i hål nr 1 på markeringsbordet (flyttningsomgång i pågående lopp), Hästarna flyttas fram lika många steg som anges i rutan under 1 på jhästkorten. Den börjar som erhållit stall A. Därefter flyttar den som sitter närmast till vänster osv medsols tills alla flyttat.
 6. Andra omgången markeras härefter på markeringsbordet och var och en flyttar fram sin häst det stegantal som anges i rutan under 2 på hästkortet.
 7. 12 omgångar finns angivna på markeringsbordet och hästkorten, vilket som regel räcker för att någon ska fullborda ett lopp. Om inte görs den 13:e och eventuellt ytterligare flyttningar som den 1:a, 2:a, 3:e osv flyttomgången enligt korten. Markeringen börjar givetvis likaledes om på markeringsbordet.
 8. Två eller flera hästar stannar ibland på samma ruta. Någon inverkan på spelet har det inte och färgerna gör det lätt att hålla reda på hästarna.
 9. Chans- respektive galoppkort tas upp av den som kommer på någon av rutorna med motsvarande beteckning. Spara sådana kort som gäller en viss tid så länge de är aktuella.
 10. Om ni tvingas göra utbetalningar under pågående lopp men inte har tillräckligt med pengar får ni låna av banken. Ni får inte låna större belopp än nödvändigt och endast de belopp som finns anvgivna på markeringsbordet. Där måste ni också markera i er kolumn allt vad ni lånar Det är endast dessa "nödlån" som ni får låna mer än vad som motsvaras av ett steg på markeringsbordet.
 11. Målridning. När någon står i begrepp att flytta i mål, dvs stegantalet enligt hästkortet räcker för att passera mållinjen, skall denne innan flyttning får ske ta upp ett galoppkort och följa dess anvisningar. det kan alltså komma överraskningar i sista ögonblicket.
  Så snart en häst har gått i mål avbrytes loppet. Hästarnas inbördes ställning i förhållande till mållinjen är den ordning de fått i loppet. Om två hästar ligger jämsides räknas den före, som står i tur att flytta.
 12. Odds, anges av andra hästens placering i förhållande till mållinjen. Avläs siffran i banans innerkant mitt för andra hästens ruta. Totalisatorvinsterna erhåller genom att varje deltagares insats på vinnande färg multipliceras med oddssiffran. Totosyndikatets vinst beräknas givetvis på samma sätt.
 13. EFTER LOPPET
  - betalar banken till hästägarna, prissummor enligt programmet;
  - betalar banken till deltagarna, totalisatorvinster (även på stalltips) i enlighet med 12 ovan;
  - protokollförs Totosyndikatets eventuella vinst enligt 12 ovan;
  - betalar deltagarna till banken räntor på sina lån enligt markeringsbordet;
  - markeras vinnarens seger på markeringsbordet. Pjäsen ska sitta kvar, om hästen senare säljs.
 14. FÖRBEREDELSER FÖRE NÄSTA LOPP
  Om ni inte har varit alltför otursförföljd bör ni nu ha bättrat på era finanser något och det är dags att börja affärstransaktionerna på allvar. För att öka möjligheterna härtill har ni även rätt att låna mer av banken, dock endast det belopp som motsvaras av nästa steg på markeringsbordet.
  Ni har rätt att köpa:
    en häst, eller
    ett bolag, eller
    en obligation, eller
    en aktie i Totosyndikatet, eller
    en stjärnjockey
  Samla in, blanda och placera ut chans- och galoppkorten på sina platser på spelplanen. Ställ upp hästarna till start i Lopp 2. har ni mer än en häst, så får ni ställa upp med två hästar.
  Fortsätt sedan på samma sätt som under Lopp 1 punkt 2 och följande. Den börjar som har stall B.
 15. Om ni har två hästar med i loppet får ni flytta båda enligt hästkorten. Ordningsföljden mellan era båda hästar är valfri och vilken ordning ni väljer kan ha stor betydelse framför mål. Om vilken som helst av era hästar kan gå i mål kan ert val påverka odds!

Vinnare är den som efter 10 lopp har största förmögenheten i hästar, bolag, obligationer och pengar. Ingenting hindrar naturligtvis att ni förkortar speltiden genom att stryka vissa lopp. Strykning av några lopp är därvid att föredra, då det ger möjlighet att bibehålla de stora, utslagsgivande loppen. Lämpliga lopp att stryka - ett eller flera - är 3 4, 5, 7 och 9. Överenskommelse om förkortning av spelet på detta sätt bör givetvis träffas före spelets början.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

 1. Kapplöpningsprogrammet är viktigt och ni bör hålla ett öga på det under pågående lopp, så att ni kan planera era hästköp med tanke på kommande lopp.
  läs noga igenom det mellan loppen, så att ni är klar över bestämmelserna för nästa lopp (i vissa lopp förekommer t ex handikap).
 2. Totosyndikatet är ett tänkt bolag, en osynlig storspelare, som gör insatser i varje lopp enligt anvisningarna på markeringsbordet. Ni kan förvärva rätt utdelning på Totosyndikatets vinst genom köp av aktier. Tidpunkten för utdelning bestäms av chanskorten och varje aktie berättigar till 10% av Totosyndikatets sammanlagda behållning enligt det särskilda protokollet. Utdelning till aktieägare avrundas nedåt till jämnt 100-tal kronor. Om Totosyndikatets behållning är mindre än 10.000 kr inställes utdelningen.
  Efter sista loppet betalas utdelning enligt ovan och vad som eventuellt återstår tillfaller den som har de flesta aktierna (om flera har lika många aktier delar de lika). Understiger behållningn 10.000 kr, tillfaller alltsammans den som har flest aktier, respektive delas lika om flera har lika många och enskild aktiemajoritet inte finns. Efter likvideringen av Totosyndikatet är aktierna värdelösa.
 3. Hästarnas färger. Det kan mycket väl inträffa att två hästar med samma färg men olika ägare startar i samma lopp. Då är de emellertid av olika årsklass och går följaktligen på olika banor, varför någon sammanblandning ej kan ske.
 4. Hästarnas värde stiger för varje seger. Se hästkorten och markeringsbordet.
 5. Högst två hästar får av samma ägare anmälas till varje lopp. Se till att anmälda hästar uppfyller stipulationerna för loppet enligt programmet.
 6. Lopp inställes ifall endast en häst startar. Om två hästar startar måste det genomföras även om hästarna har samma ägare.
 7. Lopp brytes och totalisatorvinsterna (men givetvis inte anmälningsavgifterna) återbetalas, om alla hästar utgått innan loppet är slut. Därefter utlyses nästa lopp.
 8. Om chans- eller galoppkort tar slut under pågående lopp samlas de inaktuella korten ihop, blasndas och läggs ånyo ut på spelplanen.
 9. Galoppkort som gäller viss tid för viss häst placeras lämpligen ovanpå ifrågavarande häst.
 10. . Hästarnas inbördes ställning i kurvor avgörs genom att man tänker säg ytterbanans rutas främre linje utdragen till innerkanten.
 11. . Stjärnjockey kan köpas av vem som helst, men ingen får äga mer än en stjärnjockey. Vilken häst han rider markeras genom att stjänjockeykortet placeras under hästkortet. Han får naturligtvis inte byta häst under pågående lopp.
 12. . Försäkringar kan tecknas av vem som helst. Fördelarna framgår av försäkringsbevisen.
 13. . Obligationerna berättigar till ränta efter varje lopp.
 14. . Affärstransaktioner under pågående lopp får inte göras annat än på order genom chanskort.
 15. . Låneräntor. Har ni inte kontanter så att det räcker att betala föreskrivna räntor, har ni rätt att ta upp ytterligare lån, dock ej mer än nödvändigt och endast de belopp som anges på markeringsbordet.
 16. . Har ni 100.000 kronor i lån är läget allvarligt och ni måste saälja för att fullgöra era förpliktelser enligt reglerna. kan ni inte klara detta måste ni utgå.
 17. . Tar bankens pengar mot förmodan tillfälligt slut, lånar banken från den eller de som har mest kontanter.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson