Lost Cities: regler

Svensk översättning: Michael Bergström

Ett våghalsigt äventyr för 2 spelare från 10 år uppåt

Äventyr in i det okända!
För de mest våghalsiga och äventyrliga finns många försvunna städer att söka efter och utforska. Sökandet kan komma att ta dig till i Himalaya, genom den brasilianska regnskogen, till den evigt skiftande öknen, till utdöda vulkaner eller till Neptuns djup. Naturligtvis kan man inte åka överallt med begränsade medel, så man måste bestämma vilka expeditioner man ska påbörja och vilka man ska överlåta åt andra. De med stort självförtroende har möjligheten att investera mer: de kan öka belöningen för en lyckad expedition men dessutom riskera mer om expeditionen skulle misslyckas. Den spelare som hittar den perfekta balansen mellan förstånd och djärvhet kommer att nå de mest framgångsrika expeditionerna. För många expeditioner med begränsade medel kommer att leda till ett misslyckande. För få expeditioner kommer kanske att leda till framgång men inte seger! 

Innehåll
1 Spelbräde
60 kort:
     45 Expeditionskort (9 kort för var och en av de 5 slutmålen) och
     15 Investeringskort (3 för varje slutmål)
 

Förberedelser
·        Placera spelbrädet med de fem slutmålen mellan de två spelarna.
·        Bestäm hur många omgångar som ska spelas; tre är ett bra val. Om ni bestämmer er för att spela mer än en omgång ska ni använda penna och papper för att skriva ner poängen efter varje omgång.
·        Blanda korten och ge varje spelare 8 kort med framsidan neråt. Placera de andra korten med framsidan neråt i en hög bredvid spelbrädet.
·        Spelarna får sedan titta på sina kort, detta är deras starthänder. 

 SPELARE 1 

SPELARE 2 

Överblick
Varje spelare inleder en eller flera expeditioner och använder sedan korten för att utveckla sina expeditioner så långt som möjligt. Innan man inleder en expedition, kan man öka sina investeringar i den. Man bör dock tänka på att även risken ökar. Eftersom man inte får gå bakåt måste korten man lägger på en expedition leda framåt mot slutmålet. Korten visar expeditionens utveckling från början till slut, men för att underlätta är korten också numrerade med siffrorna 2-10. När omgången är slut får spelarna poäng efter hur långt deras expeditioner har utvecklats samt hur mycket de har investerat i dem.  

Att börja spela
Den äldste spelaren börjar och sedan turas spelarna om. När det är en spelares tur måste han först spela ett kort från handen och sedan dra ett kort för att ersätta det kortet.

Spela ett kort
Spelaren har två val när han spelar ett kort från handen: 

(1) Lägga till ett kort på en expedition:
Spelaren kan antingen inleda en ny expedition eller utveckla en befintlig expedition. Spelarna får bara inleda eller utveckla expeditioner på sin sida av spelbrädet. För att inleda en ny expedition placerar spelaren det kort han ska spela, med framsidan uppåt under motsvarande slutmål på spelbrädet. För att utveckla en expedition placerar spelaren det nya kortet så att det delvis täcker det tidigare lagda kortet. Det kort som läggs på en tidigare expedition måste föra expeditionen framåt. Kortet placeras längst ner på expeditionen och måste ha en högre siffra än det tidigare kortet. Det behöver dock inte vara i nummerföljd. Spelarna placerar korten i en expedition så att siffrorna på korten kan ses av alla spelare.

Varje expedition har 3 investeringskort. Spelarna kan bara spela dessa korten när de inleder en ny expedition och de ökar spelarens investering i just den expeditionen. En spelare kan spela upp till 3 investeringskort innan han lägger det första numrerade kortet på en expedition. Har spelaren redan lagt ett numrerat kort kan han inte spela något investeringskort.

(2) Kasta ett kort
Spelaren kan välja att kasta ett kort istället för att inleda eller utveckla en expedition. Spelaren placerar kortet på spelbrädet på motsvarande slutmål. Om det redan ligger kort för just den expeditionen på spelbrädet ska spelaren placera sitt kort så att det helt täcker de tidigare korten. Med andra ord ska bara det senast lagda kortet synas.

Dra ett kort
Spelaren ska dra ett kort till handen. Han kan antingen ta det översta kortet från korthögen eller något av de översta korten som ligger på spelbrädet. Spelaren får inte dra det kort som han själv nyss kastade. 

Spelets slut och poängberäkning
·        Spelet slutar omedelbart efter det att en spelare dragit det sista kortet från korthögen. Spelarna får räkna korten i korthögen för att planera sitt spel.
·        Efter det räknar spelarna ut sina poäng. Varje spelare räknar ihop sina expeditioner var för sig. Han adderar de numrerade korten i varje expedition och subtraherar 20 från den summan. Slutsumman är värdet på expeditionen. Om en spelare inte inlett en expedition, är värdet på den 0 istället för -20.
·        Spelaren multiplicerar sedan slutsumman av var och en av sina expeditioner (positiva eller negativa) med antalet investeringskort på respektive expedition. Multipliceringsfaktorn är 2,3 eller 4 där antalet investeringskort är 1,2 eller 3. När en expedition bara har investeringskort, är den värd -20 multiplicerat med antalet investeringskort plus 1 (t.ex -40, -60 eller -80).
·        En expedition som har 8 eller fler kort erhåller en bonus på 20 poäng som adderas efter att man multiplicerat expeditionen.
·        Värdet på en expedition kan variera mellan -80 och 156.
·        En spelare sköter anteckningarna och han/hon räknar ihop den nyss spelade omgången med de tidigare omgångarna. Alla korten ska blandas innan nästa omgång. Spelaren som hittills har mest poäng startar nästa omgång.
·        Efter att man spelat det antal omgångar man bestämt, oftast tre, är spelet slut. Spelaren med mest poäng har vunnit. 

Observera: spelaren förlorar 40 poäng på sin Himalaya-expedition eftersom han endast spelat ett investeringskort och därmed fördubblat sin förlust.

Lägg märke till: som exemplet visar kan det visa sig kostsamt att starta en expedition om man inte är säker på att expeditionen ska gå med vinst. En spelare som startar en expedition med för dåliga kort riskerar stora förluster om han inte lyckas dra rätt kort senare i spelet.

Exempel på poängräkning:
Spelaren får 18 poäng. 3+0-40-10+45+20 (bonus) = 18
Summa
Kostnad                               Ingen kostnad
Poäng
Multipliceringsfaktor
Totalpoäng

Upphovsmannen
Reiner Knizia föddes 1957 och bor i Windsor, England. Han är doktor i matematik och har publicerat ett flertal spel. Hans spel kännetecknas av deras stora valmöjligheter och simpla regler. 

Regler för 4 spelare (kompanjoner)
Ni behöver två spel för att spela. Använd det ena spelets komponenter och lägg till alla kort med värdena 2, 3 och 4 från det andra spelet. Följaktligen kommer det att vara 75 kort i korthögen när man är fyra spelare. 

Spelare som sitter mitt emot varandra är kompanjoner och spelar på samma sida av spelbrädet. Spelet spelas som vanligt med följande ändringar:

När man lägger till kort på en expedition måste värdena ständigt öka. Två kort av samma värde får inte läggas på samma expedition.

Istället för att som i en vanlig omgång (spela ut och dra ett kort) kan en spelare välja två av sina kort och skicka dem vidare till sin kompanjon, med framsidan nedåt. Genom att göra så, får en spelare aldrig reducera sin hand till mindre än sex kort. Bortsett från detta får kompanjonerna inte kommunicera under spelets gång.

Spelets upphovsman och utgivare vill tacka alla de som hjälpt till med att speltesta detta spel. I synnerhet vill upphovsmannen tacka Dave Farquhar, Ross Inglis, Kevin Jacklin, Liselotte Knizia, Elke Knop och Chris Lawson för deras bidrag. 

 


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson