Maloneys testamente: Regler

Ett spel för 3-6 deltagare Från 12 år

Innehåll:
  1 spelplan
  1 spelmarkör (av trä)
  1 spelpjäs (bil av trä)
64 stadskort
  6 jokerkort Sedlar
  1 testamente (av trä)
24 väskkort
  2 kort med förkortade regler

Den gamle mannen Maloney var listig som en räv. Han reste runt i Amerika och besökte stad efter stad; allt från Chicago till New Orleans. Han älskade att spela och fick med tiden ihop en större summa pengar. Maloney var medveten om att hans släktingar var mycket intresserade av hans tillgångar. Han bestämde sig för att de inte skulle få hans förmögenhet gratis. De skulle få kämpa om den. Han skrev därför ett testamente.

Efter hans död dyker mycket riktigt hans arvingar upp. Alla är ute efter arvet och de kan endast med stor list och skicklighet lägga beslag på det. De skulle få kämpa ett tag innan de fick överta hans tillgångar . . .

'Jag skänker er 10.500 s var. Dessa pengar får ni använda till att besöka olika städer i vilka mina hus finns. Jag skänker er också en gammal bil som ni får ta er fram med För att bli min arvtagare måste ni uppfylla vissa krav Era uppgifter blir följande:

Ni måste anlända till varje stad samtidigt, därför åker ni i en bil. Stadskorten som ni får anger på vilken veckodag ni bor anlända till varje stad Naturligtvis blir ni också belönade. I alla mina hem står en väska innehållande en liten överraskning. Jag förstår att ni väntar er pengar och juveler och det skall ni väl också få - så småningom, men i första hand får ni poäng. Om ni kommer till en stad på rätt veckodag får ni 7 poäng. Om ni kommer en dag försent får ni 6 poäng. Kommer ni 2 dagar försent får ni 5 poäng etc. Den som först får ihop sammanlagt 69 poäng blir min arvtagare."

Förberedelser
Blanda väskkorten och lägg ett kort på varje stad på spelplanen. Korten läggs med siffrorna nedåt. De resterande 8 korten används ej.

Dela ut ett jokerkort till varje spelare.

Dela ut följande summa pengar till var och en: 7 x 1000 $, 6 x 500 $, 5 x 100 $. Resten av pengarna läggs tillbaka i facken i spelasken och används som växelpengar. Utse gärna en kassör som förvaltar pengarna. Använd ett anteckningsblock att notera varje spelares poäng i; det är lättare att hålla reda på poängställningen då. Det är bra att addera ihop poängen så att man hela tiden ser spelarnas poäng.

Blanda stadskorten väl och ge 12 kort till varje spelare. Motiven visas inte för motspelarna. (Vid 6 spelare erhåller spelarna 10 kort var). Sortera korten i "stadsnummerordning", så kan du lättare se t ex om du har två kort av samma stad och på vilka veckodagar du får flest poäng.

Dessa kort talar om:
A) Till vilken stad ni skall åka
B) På vilken veckodag ni kan få flest poäng

Lägg resten av stadskorten i en hög bredvid spelplanen.

Om någon råkar få fler än 2 kort av samma stad, lägg tillbaka de överflödiga korten och ta nya.

Vänd det översta kortet i högen. Detta talar om i vilken stad färden börjar. Lägg därefter kortet underst i högen.
1) Ställ bilen i den staden på spelplanen.
2) Placera den röda spelmarkören på den veckodag som är aktuell. Vid spelets början är det den veckodag som är värd 7 poäng. I vårt exempel alltså torsdag.

Alla är ute efter testamentet:
Alla åker tillsammans från stad till stad i en bil. För att få bestämma till vilken stad färden skall gå gäller följande: någon bjuder som lägst 100 $. Om någon annan vill bestämma bjuder denne högre. Genom denna "budgivning" utses föraren. Den som bjuder högst får bestämma till vilken stad färden skall gå.

Exempel: Spelare A bjuder S00 $ till att börja med, spelare B bjuder 600 $, spelare C bjuder 700 $, första andra tredje . . . , plötsligt bjuder åter spelare A 1000 $. Ingen bjuder över. Spelare A får alltså bestämma stad.

Men föraren får inte helt och hållet välja till vilken stad färden skall gå. Varje stad har ett nummer. Under varje stadsskylt finns några siffror. Dessa anger till vilka städer man får åka nästa dag.

Exempel: Från Sacramento (nr 3) får man besöka en av följande städer : 1-2, 6-9 eller 16, det vill säga: San Fransisco (1), San Diego (2), Cheyenne (6), Santa Fe (7), Chicago (8), Kansas City (9) eller Charleston (16).

Föraren betalar 1000 $ till kassören. Väl framme väntar belöningen: I staden finns ett väskkort på vilket han antingen kan vinna upp till 5 poäng eller 1500 $ eller förlora upp till 3 poäng eller 1000 $.

Väskkortet är därefter förbrukat och läggs tillbaka i asken.

Nu kontrollerar varje spelare om han har 1 eller 2 kort av denna stad. Man lägger kortet/korten med motivet upp på bordet och kassören noterar hur många poäng man får (poängen finns angiven på stadskortet).

Om man har 2 kort av en stad kan man välja att behålla det ena på hand och använda det vid ett senare tillfälle.

Exempel: Veckoschemat visar att det är en torsdag. På stadskorten står "to 7@: Lägg kortet i spelasken. Kassören kan nu notera att du har fått 7 poäng.

När man har kommit fram till en stad och alla har noterat sin vinst är den dagen till ända och spelmarkören flyttas fram till nästa veckodag.

Nu kommer testamentet med i bilden.

Den spelare som i detta läge har högst poäng tar testamentet. Nu gäller det för alla motspelare att försöka överta det och därmed ta över ledningen. Därför ser alla till att försöka komma till en stad där de vinner 7 poäng. På så sätt kan någon annan få ihop fler poäng än spelaren med testamentet. Testamentet vandrar då vidare till den spelare som nu tagit ledningen. Så kan testamentet vandra till dess att någon får minst 69 poäng och vinner spelet.

Ett tips: Titta på dina kort och notera vid vilken stad och på vilken veckodag du får högst poäng. Då gäller det att bjuda mest. På detta sätt kan man samla ihop många poäng.

Veckokalendern på spelplanen har två veckodagar som är lite speciella: tisdag och fredag. När man lämnar ifrån sig stadskort på någon av dessa dagar får man dubbelt många poäng som veckodagarna anger (väskkorten behåller dock sitt ursprungliga värde).

Söndag är en lyckodag!
På söndagen sker ingen budgivning. Då vänds det översta kortet i högen och alla åker gratis till den staden som står på kortet. Där lämnar man ifrån sig sitt/sina stadskort och får poäng i vanlig ordning. Om det fortfarande ligger ett väskkort där gäller det för samtliga spelare. Är det översta kortet samma stad som spelarna befinner sig i, vänds ett nytt kort upp.

Jokern:
Jokern får användas en gång under spelets lopp. När man ger bud om vem som skall köra bilen kan man lämna jokerkortet i stället för att betala något. Den spelare som först lägger fram sitt jokerkort får bestämma färden. Jokern får bara användas vissa dagar: måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar. Efter användning läggs det förbrukade kortet åt sidan och får inte användas igen.

Blir testamentet mitt?
Om en av spelarna har fått ihop minst 69 poäng eller inte har några stadskort kvar är spelet slut. Den som har pengar kvar då kan köpa sig 1 poäng för 1000 $.

En tiondels poäng kostar 100 $. Exempel: 3500$ = 3,5 poäng.

Jokerkortet har inget värde här om man har det kvar.

Sammanfattning
Korthögen:
Lägg stadskorten i en hög på bordet.

Utgångsläge:
Vänd på det översta kortet i högen. Placera spelmarkören på motsvarande veckodag och ställ bilen i angiven stad. Den som har ett stadskort för den staden får inga poäng denna runda. Stadskortet behålls och används en annan gång om färden går till denna stad.

På tisdagar och fredagar får man dubbelt så många poäng. På söndagarna får ingen bestämma resmålet. Man vänder det översta kortet i högen och alla åker gratis dit.

Bilen:
Bilen får bara stanna en dag i varje stad och man måste åka vidare till nästa stad efter en dag.

Budgivning:
Bjuder man högst får man bestämma vilken stad man skall åka till. Man väljer då den stad där man får flest poäng den veckodagen.

Jokern:
Den som först visar jokern får bestämma till vilken stad man skall åka. Föraren behöver då inte betala något.

Ingen budgivning:
Om ingen är villig att ge något bud för nästa fård får den som bestämde stad sist välja nästa stad gratis.

Väskkorten:
Vad som står på väskkorten berör bara föraren. Undantag: på söndagarna får alla ta del av belöningen.

Kassören:
Utse gärna en kassör som har hand om växelpengarna och som även noterar respektive spelares poäng under spelets gång.

Under varje stadsskylt finns några nummer:
Dessa anger till vilka städer man får åka nästa dag.

Pank?
Om någon har gjort slut på sina pengar får denne inte någon kredit av kassören. Dock får han följa med gratis i bilen och skaffa sig poäng i varje stad.

Köpa poäng:
Vid spelets slut kostar varje poäng 1000 $. En tiondels poäng kostar 100 $. Exempel: 3500 $ = 3,5 poäng.

Noteringshäfte:
Spelarnas poäng bör skrivas ned i ett anteckningsblock. Det är lättare att hålla reda på hur mycket poäng varje spelare har samlat ihop.

Söndag:
Om någon på en söndag vänder på ett kort med samma stad som ni befinner er i, vänd på ett nytt kort

Överskrida kontot:
Om en spelare bjuder mer än han har pengar måste han lämna ifrån sig det han har.

Budgivningen:
Bjud inte alltid över så att dina motspelare inte har någon chans att få vara förare. Om du hela tiden bjuder över så finns risken att du blir pank.

© 1988 by Otto Maier Verlag Ravensburg
 


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson