Maestro: Regler

Innehåll
1 spelplan
4 agenturer
1 påse plastmarker
14 applådbrickor
1 kritikerbricka med plastfot
56 musikerbrickor (46 musiker och 10 maestri)

Antal spelare: 2-4
Ålder: från 8 år

Översikt
MAESTRO går ut på att låta musiker uppträda på konserter. Varje spelare äger en agentur, engagerar musiker och ordnar kontrakt åt dem. Om musikerna får en spelning får man pluspoäng. För kvarblivna musiker i agenturen vid spelets slut får man minuspoäng. Den som har fått mest poäng har vunnit.

Förberedelser
Varje spelare får en agentur och en maestro, som han lägger på ruta 10 i agenturen. Övriga musiker (inklusive övriga maestri) och applådbrickorna sprider man ut med baksidan upp på bordet. Lägg plastmarkerna i närheten av spelplanen så att man lätt når dem, likaså kritikerbrickan.

Spelet börjar
Man spelar i turordning. Den som vackrast sjunger höga C börjar (kan ni inte avgöra vem som sjunger bäst får ni använda någon annan metod...). Den första rundan drar var och en i tur och ordning 3 musikerbrickor och lägger dessa med framsidan upp på valfria platser i sin agentur. Om du råkar dra applåder, se nedan.

I fortsättningen ser varje runda ut så här:

· Först placerar du ut musiker på spelplanen, förutsatt att du vill eller kan.
· Därefter måste du dra 1-3 nya musiker som du placerar ut på valfria rutor i agenturen. Du måste bestämma innan du börjar dra om du ska välja l, 2 eller 3.

Hur du placerar ut musiker
Innan du lägger några musiker på någon av spelplanens konsertrader måste det ligga en maestro där. Den ersätter valfri musiker och placeras på den ruta som spelaren bedömer är lämpligast.

Sedan kan du lägga vanliga musiker bredvid maestron på ett sådant sätt att det inte uppstår några luckor i konsertraderna. Det du kan göra under ditt drag är antingen att:

· påbörja en rad genom att lägga ut en maestro och valfritt antal lämpliga musiker;

· fortsätta att lägga ut musiker på en påbörjad rad; eller,

· fylla klart en rad oavsett vem som påbörjade raden.

Du kan givetvis fylla en hel rad under en och samma omgång om du kan plocka ihop alla musiker som behövs! Detta ger i så fall extrapoäng!

När du lägger ut musiker på spelplanen får du dra poängbrickor, läs vidare nedan om hur många poäng du får.

OBS: Varje spelare får bara lägga ut brickor på en och samma rad per drag!

Varifrån tar man musikerna?
Du kan göra en av två saker: antingen kan du ta ett valfritt antal musiker ur din egen agentur för att lägga ut på spelplanen, eller så kan du ta ett valfritt antal ur översta raden i en eller flera av de andra spelarnas agenturer - men bara från den översta raden. Det finns ett undantag till denna regel: Om någon medspelares agentur är fullbelagd får du även ta musikerbrickor ur den undre raden på just den agenturen.

De musiker som spelarna tar från varandra måste läggas ut på spelplanen, de får inte övergå till andra agenturer!

Kritikern
Varje gång du fullbordar en konsertrad (oavsett om det sker i ett enda drag eller om det gäller en sedan tidigare påbörjad rad) lockar du över kritikern till dig själv.

Dra nya musiker
När du har lagt klart, eller om du inte kan eller inte vill lägga ut några musiker, drar du genast nya (1-3 stycken) som du placerar på lediga rutor i din egen agentur. Du kan inte placera om musiker inom agenturen, och heller inte dra fler musiker än du har lediga platser i den.

De musiker du placerar på den undre raden i din agentur är i stort sett skyddade mot "värvning" från andra spelare, så vilka du väljer att lägga där har en taktisk betydelse.

Applåder
Drar du en applåd läggs den längst nere i den långa raden på spelplanen. Du får inte dra extra brickor som ersättning för missade musiker för att du har dragit applåder.

 

När slutar spelet?
Spelet slutar när den sista applåden läggs ut (musikerbrickor som dras samtidigt måste ändock placeras ut på agenturen). Det slutar också så snart någon spelare inte kan dra nya musiker, något som inträffar när någon har en full agentur och inte kan eller vill lägga ut någon musiker på spelplanen. Alla räknar då ihop sina marker och drar ifrån minuspoängen.

Poängräkningen
Plastmarkerna är värda följande poäng:
Svarta ...... 50
Blå ........... 10
Gröna .......   5
Röda .........  1

Poängmarker delas ut vid följande tillfällen:

· När du lägger ut musiker på spelplanen - för varje utlagd musiker får du 5 poäng. Om du fyller en rad helt och hållet i samma drag får du istället 10 poäng per utlagd musiker.
· I början av varje drag som du har kritikern med dig får du 10 poäng extra.

Överblivna musiker
Agenturen har 2 rader med sammanlagt 10 rutor. Varje ruta är försedd med en siffra som talar om hur mycket kontraktet för musikern som ligger där är värt i poäng. Detta värde blir intressant när partiet är slut och alla räknar ihop sina poäng. Om en spelare har kvar musiker i sin agentur efter spelets slut får han avdrag med så många poäng som dessa musikers kontrakt är värda.

Vem vinner?
Den som har flest poäng vinner det enskilda partiet. Vanligtvis spelar man en match till en bestämd poängsumma; den som först når 200, 300 eller en annan i förväg uppgjord summa, är vinnare.

Allmänt
Varje musiker motsvarar en instrumentruta på spelplanen. Utöver detta finns det 10 maestri. Stjärnorna på musikerbrickorna betecknar musikerns respektive instrumentets vanlighet. Siffrorna bredvid varje konsertrad talar om hur många poäng den fyllda raden ger (såvida den inte fullbordas i ett och samma drag, då raden blir värd det dubbla). Alla rader visar existerande musikstycken med deras autentiska besättningar.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson