Mind Trap: regler

Ett spel för två deltagare eller två lag

Innehåll:
Över 500 MindTrap-kort
1 spelplan
1 blyertspenna
1 tärning

Spelets syfte
Oavsett om ni spelar en mot en eller i lag gäller det att först nå slutet av spelplanen genom att svara rätt på MindTrap-frågorna.

Hur går spelet till?
Varje spelare/lag väljer en av de två tomma rutorna i spelplanens mitt (markerade A och B). Vald rata avgör om spelaren/laget ska följa det ljusa eller det mörka spåret. Dessutom går det att spela en kort eller lång version av MindTrap, se figurerna.

För enkelhetens skull kallar vi lagen A och B.

En spelare i lag A drar ett kort. Spelaren läser frågan högt och kan sedan vända på kortet och läsa svaret tyst för sig själv. Därefter kan lag B läsa frågan om de vill. Om lag B sedan svarar rätt på frågan står de inför ännu en utmaning, de ska nämligen slå tärningen (0, 1, 2, 3) som avgör hur många poäng spelaren/laget får för sitt rätta svar. Poängen skrivs i den första tomma rutan, med pilen i. Har man otur far man 0 poäng, men man kommer ändå en rata närmare mål. Turen går sedan till lag A. Om lag B svarar fel går turen genast till lag A. I båda fallen läggs frågekortet tillbaka i lådan och lag B drar ett nytt kort med en fråga som lag A ska besvara.

När två lag spelar mot varandra kan lagmedlemmarna naturligtvis turas om att läsa upp frågorna.

Frågekort: Kort med en liten svart fyrkant högst upp är frågekort. Dessa kort ger laget/spelaren som ska svara möjlighet att ställa alla frågor de vill för att lösa problemet. Den som läser frågan far bara svara 'ja'; "nej" eller "har ingen betydelse". Du kan t ex inte fråga: "Vem tillhör nycklarna som ligger på golvet?", eftersom den som läser upp frågan inte kan besvara den frågan med "Ja", "nej'' eller "har ingen betydelse".

Speltips
Det finns ingen tidsbegränsning för spelet, men ni kan själva sätta en sådan om ni vill. Det är en god ide att ha penna och papper tillgängliga, så att ni kan åskådliggöra frågor och problem genom att rita. Kom också ihåg att det är tillåtet att diskutera frågorna inom lagen och till och med att hjälpa det andra laget litet på väg om frågan är för svår.

I vissa fall kan en fråga innehålla flera svars- eller lösningsalternativ. Endast MindTraps svar godtas dock för att fylla en ruta och få poäng.

Många av frågorna i MindTrap kräver mer än en gissning. En förklaring till svaret krävs för att man ska få poäng.

Poängräkning
Börja i de tomma mittrutorna på spelplanen och sluta i de yttersta tomma rutorna. Lag A ska följa det ljusa spåret och lag B det mörka. Spelet är klart när något av lagen har kommit till slutet av sitt spår. Spåret slutar på olika sidor beroende på om ni spelar den korta eller den långa versionen.

Vinnare
Det lag som först kommer fram till - och fyller - den tomma rutan i slutet av sitt spår har vunnit.

Om du kan eller kan hitta på korta mysterier eller gåtor du tror skulle passa som framtida MindTrap-frågor är du varmt välkommen att skicka dem till:

MindTrap
J.W. SPEAR & SONS PLC
Richard House, Enstone Road
Enfield, Middlesex EN3 7TB
England

Alla insända frågor kommer att betraktas som tillhörande MindTrap Games Inc.
© MindTrap Games Inc. 1993
Med licens från Wind Chimes Limited.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson