Spelregler till Mutant Chronicle
 

KAMPEN OM CITADELLET

"Kampen om citadellet" är ett fantasieggande äventyrsspel där du för befälet över en grupp hjältemodiga Doomtroopers. Gruppens uppdrag är att slå till mot nefariten Alakhai, vars vidriga Mörka Legioner försöker erövra solsystemet. Dina Doomtroopers måste ge sig in i Alakhais citadell och slåss mot mot hans förvridna Legioner, genomföra livsfarliga uppdrag och utmanövrera de andra korporationernas grupper - allt i ett heroiskt försök att rädda mänskligheten.

GRUNDTRÄNING

"Elddopet" är ett snabbspelat träningsuppdrag tänkt att lära deltagarna spelets grunder. Du kommer inte att behöva använda spelets alla komponenter eller regler. En fullständig förteckning över komponenter och genomgång av reglernas detaljer hittar du i kapitlet "Resterande regler".

MONTERING: Ett antal figurer måste sättas ihop innan du kan börja spela. Tryck fast alla figurer utom Ezoghoulen i plattans skåra. Sätt ihop Ezoghoulen som skissen visar, och fäst korporationens dekaler på Doomtrooper-figurerna (du hittar dem avbildade på "Tjänstgöringslista, korporations-trupper"). Tryck ut faktakorten och alla brickorna och sätt ihop de två stora citadellbitarna enligt skissen. Placera trappspelplanen av papp på trappan av plast, och lägg hjältebrickorna i sina plasthållare.

FÖRBEREDELSER FÖR "ELDDOPET"

LEGIONSPELAREN

SÅ HÄR SPELAR DU "ELDDOPET":

  1. Lägg ut spelarnas korporationsbrickor med baksidan upp och blanda dem.
  2. Vänd upp en av brickorna.
  3. Den spelare vars bricka vändes upp gör sina drag, och när han är klar vänds en ny bricka upp.
  4. När alla brickor vänts och den siste spelaren gjort sitt drag, är också en stridsrunda färdigspelad.
  5. Lägg upp, blanda och dra brickorna på samma sätt igen. Om en spelares båda Doomtroopers elimineras tas hans bricka bort.

VEM VINNER? Korporationspelarna försöker eliminera alla varelser ur Den Mörka Legionen, medan Legionspelaren försöker eliminera alla Doomtroopers. Den spelare som eliminerat flest figurer vinner. Spelet är slut antingen när alla Legionvarelser eller alla Doomtroopers har eliminerats.

KORPORATIONSPELARES OMGÅNG
  När en spelares bricka dras för första gången placerar han sin andra bricka utanför spelplanen invid någon angiven entré. Spelarens båda Doomtroopers måste använda samma ingång. Mer än en Doomtroopergrupp kan använda samma ingång.
  Under en omgång får var Doomtrooperfigur utföra två slags handlingar, förflyttningshandlingar (figuren flyttas ruta för ruta på spelplanen) och strids-handlingar (figuren ger sig in i strid med varelserna ur Den Mörka Legionen).
  Doomtroopern för utföra sina handlingar i vilken ordning som helst.

Exempel:
En Doomtrooper kan förflytta sig en gång och sen anfalla en gång...
   eller förflytta sig en gång och sen en gång till...
   eller anfalla en gång och sen anfalla en gång till...
   eller anfalla en gång och sen förflytta sig en gång.

Du måste avsluta den ene Doomtrooperns handlingar innan du får påbörja den andres.

FÖRFLYTTNING: Alla figurer får flytta tre rutor per förflyttningshandling.
  Förflyttningsreglerna är enkla: en ruta, ett steg. Du får flytta din figur framåt, bakåt, åt sidorna och diagonalt, du får ändra riktning när som helst och behöver inte använda alla tre förflyttningsstegen. Du får däremot inte flytta igenom en annan figur eller genom väggar, men du får gå diagonalt mellan två figurer.
  Om du flyttar en figur av spelplanen är den ute ur resten av spelet.

VISA MONSTERKORT: När enDoomtrooper för första gången kommer in på en spelplanssektion och har avslutat sin förflyttningshandling visas mon-sterkorten i den sektionen. Legionspelaren placerar ut de varelser som räknas upp på monsterkorten. Han kan placera ut monstren var som helst utom i rutorna närmast Doomtroopern. Legionvarelserna får inte förflytta sig eller anfalla förrän det är Legionspelarens tur.

ANFALL: I det här träningsuppdraget är det vapen din Doomtrooperspelpjäs bär det vapen figuren kan använda. Bär din figur ett svärd kan den bara utkämpa närstrid med tre vita tärningar. Bär den ett skjutvapen kan den bara göra skjutvapenattacker med tre vita tärningar Om en Doomtrooper bär både ett svärd och ett skjutvapen kan den göra både närstrids- och skjutvapenattacker.
  En Doomtrooper kan bara göra ett anfall per handling, och kan bara attackera en fiendefigur per anfall.
  En figur måste stå på spelplanen för att få anfalla.

NÄRSTRIDSATTACK: Om din Doomtrooper står i en ruta bredvid en Legionvarelse kan du attackera denna i närstrid.
  Slå de tre vita tärningarna för att se om din attack lyckas. Tärningarna visar antingen träffar eller missar. Om ditt antal träffar överstiger målets rustning har du eliminerat monstret. Ta bort monstret från spelplanen och ställ upp det framför dig så att du kan hålla ordning på hur många monster du eliminerat.

Exempel:
En svärdbeväpnad Doomtrooper anfaller en Legionär.
Den anfallande Doomtroopern slår tre vita tärningar och får en "träff" och två "missar". Eftersom Legionären har rustning "0" räcker en träff för att slå ut den ur spelet.

Monstrens rustning står angiven på monsterbrickan.
En Doomtrooper har rustning "1".

SKJUTVAPENATTACK: Om din Doom-trooper inte står i rutan bredvid ett monster, men har fri sikt mot en fiendefigur, kan du anfalla monstret i en skjutvapenattack. Alla skjutvapen har en räckvidd på 24 rutor.

FRI SIKT: För att kunna göra en skjutvapen-attack måste Doomtroopern ha fri sikt till målet (som naturligtvis också måste befinna sig inom Doomtrooperns vapenräckvidd). Tänk dig en rät linje från mitten av den ruta din figur står i, till mitten av målets ruta. Om linjen inte går genom en vägg eller en ruta som upptas av någon annan figur är sikten fri och du kan anfalla. Går linjen diagonalt mellan två rutor med figurer i är sikten fri.
  Skjutvapenattacker genomförs på exakt samma sätt som närstridsattacker. Slå de tre vita tärningarna för att se om attacken lyckas, och om antalet träffar överstiger monstrets rustning har du eliminerat det. Flytta bort monstret från spelplanen och ställ det framför dig för att hålla ordning på hur många du eliminerat.

LEGIONSPELARES OMGÅNG

  Om något monsterkort fortfarande ligger upp – och – nedvänt vid början av Legionspelarens drag måste denne vända upp ett av dem. Monstren som anges på kortet placeras på valfri ruta inom den sektion  kortet låg i.
  Legionspelaren får under sitt drag utföra två r handlingar, förflyttnings- eller stridshandlingar, med vart och ett av sina monster.
  Reglerna för strid och förflyttning är desamma för Den Mörka Legionen som för Doomtroopers. Ett monster får utföra sina handlingar i valfri ordning, men en varelses handlingar måste avslutas innan nästas får påbörjas.
  Färg och antal stridstärningar varelsen använder anges på monsterbrickan.
  När en varelse ur Den Mörka Legionen anfaller en Doomtrooper måste den slå två eller fler träffar för att eliminera Doomtroopern, eftersom denne har rustning "1". När en Doomtrooper eliminerats tas den av spelplanen och ställs upp framför Legionspelaren så att han kan hålla koll på hur många Doomtroopers han slagit ut.

UPPDRAGETS SLUTFÖRANDE

  Det tar ett antal stridsrundor att få fram en vinnare. Uppdraget slutar när antingen alla monster eller alla Doomtroopers eliminerats. Spelaren som eliminerat flest figurer vinner!
  Ditt träningsuppdrag var så här lätt för att du snabbt skulle få grepp om spelets grundregler. Verkar det fortfarande krångligt? Spela i så fall en gång till!
  Samtliga Doomtrooper-team har visat stort mod i strid och befordras till Första rangens Doomtrooper. Alla spelare får två krediter, och alla Doomtrooper ges en kevlarit–rustning.
  Nu är det dags att kasta in dina Doomtroopers i stridens hetta. Varelserna ur Den Mörka Legionen är mycket mäktigare och dina uppdrag extremt svåra. Alla kunskaper du behöver för att kunna möta denna fruktansvärda utmaning finns i kapitlet "Resterande regler".


RESTERANDE REGLER
Kampen om citadellet är först och främst tänkt för fem spelare. En av dem styr Mörkrets Legioner medan de övriga fyra kontrollerar varsitt par Doomtroopers. Är ni färre än fem som spelar blir det genast en mycket större utmaning för Doomtrooper-spelarna att slutföra sina uppdrag.

Samtliga uppdrag kan spelas som fristående spel, men du kan också välja att spela flera uppdrag som en kampanj. Ett kampanjspel består av ett antal uppdrag som spelas i tur och ordning innan en vinnare till slut kan utses. Under en kampanj befordras din grupp, tjänar in värdefulla krediter och kommer över nya och kraftiga vapen för varje uppdrag de lyckas slutföra. Ett kampanjspel är ett spännande sätt att spela Kampen om citadellet, och det är ett nöje som räcker länge.

Din spelkartong ska innehålla följande:
  1 regelbok
  5 hjältebrickor
  5 plasthållare för hjältebrickor
35 plastpiggar
  7 spelplanssektioner
  1 spelplanssektion (trappa)
  1 plasthållare för trappsektionen
  2 ark innehållande citadell-sektionerna, monsterbrickorna, uppdragsmarkörerna och korporationsbrickorna
10 Doomtrooperfigurer
  1 ark klisterdekaler
28 figurer tillhörande den Mörka Legionen (12 legionärer, 9 nekromutanter, 3 centurioner, 2 razider, 1 nefarit och 1 ezoghoul i fyra delar)
37 skårade fotplattor
84 kort (13 Doomtrooperkort, 12 monsterkort, 13 händelsekort, 10 hemliga uppdrags-kort, 36 utrustningskort)
  9 tärningar (3 vita, 3 röda, 3 svarta)
  1 uppdragsbok

HJÄLTEBRICKAN: Hjältebrickan hjälper dig hålla reda på din Doomtroopergrupps viktiga värden.

DOOMTROOPERNS STYRKA: Varje Doom-trooper har en tabell där skador anges. När uppdraget påbörjas är Doomtrooperns styrka fem, och varje gång figuren träffas flyttas piggen ner ett steg till dess Doomtrooperns styrka når noll (dödskallen) och figuren tas ur spelet (och av spelplanen) under resten av uppdraget.

KEVLARIT – RUSTNING: Doomtroopers har rustning "1", men eftersom de bär en särskild sorts kevlarit–rustning har de alltid möjlighet att motstå ytterligare en träff. Om din Doomtrooper träffas två eller fler gånger under ett anfall slår du tärningen med samma färg som figurens rang (på hjältebrickan). Slår du en "träff" skyddar kevlarit – rustningen din Doomtrooper från den andra träffen. Dra bort två från det totala antalet träffar fienden fick in.
Exempel:
En razid anfaller en Doomtrooper och får in tre träffar. En träff tas automatiskt upp av Doomtrooper-rustningen. Slå en tärning för att se om kevlarit-rustningen lyckas stå emot en andra träff – slår du "träff" skyddar kevlariten. Razidens tredje träff skadar dessvärre Doomtroopern, så du måste minska styrkan med ett.

POÄNG: En Doomtroopergrupp får poäng för varje varelse ur Den Mörka Legionen de eliminerar:
Använd två piggar för att hålla reda på din grupps poäng – en pigg för ental, och en för tiotal. Börja spelet med piggarna på noll.
  När du spelar ett kampanjspel följer poängen från ett uppdrag med till nästa.
  Om du i stridens hetta råkar träffa en av dina egna eller någon ur en annan korporations Doomtrooper-grupp förlorar din grupp tre poäng för varje träff.
  Legionspelarens Doomtroopers (som inte används under uppdraget) får vid uppdragets slut ett poäng för varje skadepoäng den Mörka Legionen lyckats få in på korporationernas Doom-troopers.

Legionär 1   Razid 5
Nekromutant 2   Nefarit 7
Centurion 3   Ezoghoul 10

DOOMTROOPERNS RANG: Se etter vilken rang din Doomtrooper-grupp har innan du ger dig ut på nästa uppdrag. Rangen beror på antalet ihop-samlade poäng. Notera också antalet Extra handlingar och vilken färg det ska vara på tärningarna du använder i uppdraget. Om du under ett kampanjspel når upp till 130 poäng har din grupp den högsta rang den nånsin kan få.

0-9 poäng

Rank 1

10-24 poäng

Rank 2

25-44 poäng

Rank 3

45-69 poäng

Rank 4

70-99 poäng

Rank 5

100-129 poäng

Rank 6

EXTRA HANDLINGAR: Varje Doomtrooper kan utföra två handlingar per stridsrunda, men i takt med att din grupp stiger i rang får de också Extra handlingar. Kolla vilken rang dina Doomtroopers har och markera korrekt antal Extra handlingar. En Doomtrooper-grupp med rang 1 har två Extra handlingar, och kan maximalt ha sex Extra handlingar. Extra handlingar kan vara en Förflyttningshandling och/eller en Stridshandling som läggs till de två handlingar en Doomtrooper kan utföra per stridsrunda. När du använt en Extra handling ska du naturligtvis flytta ned piggen för Extra handlingar på din Hjältebricka ett steg. En Doomtrooper får inte utföra mer än fyra handlingar per stridsrunda.

KREDIT: Din Doomtrooper-grupp får ett antal Krediter som belöning för genomfört uppdrag. För att få Krediter måste din grupp lyckas med sitt uppdrag, och minst en av dina Doomtroopers måste ha dragit sig tillbaka från, eller stå levande kvar på, spel-planen när uppdragets sista stridsrunda spelats klart. Markera mängden Krediter dina Doom-troopers har på hjältebrickan. Alla Doomtroopers har två Krediter när spelet börjar.
  Det är antalet Krediter som avgör vilken utrustning du kan ta med dig på ett nytt uppdrag, men du gör inte av med dina Krediter när du väljer utrustning. Din grupps Krediter minskas först när en Doomtrooper eliminerats, och du förlorar en Kredit per eliminerad Doomtrooper. Om din grupp inte har några Krediter förlorar den fem poäng istället.
  Under kampanjspel tar du med dig Krediterna från uppdrag till uppdrag.
  Du kan köpa en Kredit för fem poäng, men då måste du så klart göra det innan du använder poängen till att höja din rang. Det här köpet kan du bara göra innan du ger dig ut på ett uppdrag. Minska dina poäng fem steg och höj dina Krediter ett.

SÄRSKILDA FÖRMÅGOR: Varje korporations Doomtrooper-grupp har en Särskild förmåga som skiljer den från de andra.
Bauhaus' Doomtroopers är prickskyttar. Slå en extra tärning när du anfaller med skjutvapen.
Imperials Doomtroopers har känsliga instinkter, och får en ny Extra handling i början av varje drag.
Cybertronics Doomtroopers är utrustade med en avancerad Kevlarit – rustning. Slå två tärningar för att stå emot träffar.
Capitols Doomtroopers är överlägsna taktiker. Börja varje uppdrag med ett extra Doomtrooperkort.
Mishimas Doomtroopers bär en kompakt lättviktsrustning som underlättar förflyttning, och får flytta fyra steg per förflyttningshandling.

SPELPLANEN OCH CITADELLET
  Spelplanen utgörs av åtta sektioner, alla med en siffra i övre vänstra hörnet. Lägg sektionerna exakt som de avbildas i Uppdragsboken när du förbereder ett uppdrag. Placera också ut citadellet enligt anvisningen.
  Citadellet representerar de inre delarna av Den Mörka Legionens bas. Legionens förstärkningar kan bara ta sig in på sektioner som med två av sina sidor gränsar till citadellets väggar. Dina Doomtroopers tar sig in via samtliga angivna ingångar.

SIKTEN I TRAPPAN: Figurer i rutorna 1 och 2 har bara fri sikt till angränsande sektioner och till toppen av trappan, rutorna 5 och 6. Figurer i rutorna 3 och 4 har fri sikt till rutorna 1, 2, 5 och 6, men kan inte utföra skjutvapenattacker mot dessa eftersom de är angränsande rutor (attacken måste i så fall bli närstridsattack). Figurer som står överst i trappan, i rutorna 5 och 6, har fri sikt nedför trappan till rutorna 1 och 2 samt till rutorna på trappsektionens översta nivå.

FÖRBEREDELSER MED "RESTERANDE REGLER"

ENSTAKA SPEL:

Exempel:
  Vill du spela ett uppdrag med rang 3, ska varje Doomtrooper-par ha 25 poäng och 6 krediter.
  Korporationsspelarnas mål är att utföra sitt uppdrag och/eller hemliga uppdrag, medan Legionspelaren försöker hindra dem från att lyckas.
  Spelaren som tjänar ihop flest poäng under uppdraget vinner! Vid spelets slut räknar alla spelare ihop slutpoängen genom att lägga ihop poäng och krediter. En kredit är lika med fem poäng.

KAMPANJSPEL: Väljer du att spela en kort-kampanj på två eller tre uppdrag har du att göra en eftermiddag eller kväll. Vinnaren är den som har flest poäng efter att alla uppdragen avslutats.

1 en lång kampanj är det den som först uppnår en överenskommen poängsumma som vunnit spelet. Poängsumman kan skifta, men kom ihåg att 130 poäng är lika med den högsta rang en Doomtrooper kan uppnå.

MONSTERBRICKA: Det finns tre olika Mon-sterbrickor, och det är Doomtrooper-gruppernas rang som avgör vilken Monsterbricka du som Legionspelare ska använda. Börja med Den Mörka Legionen rang 1-2. När minst två Doomtrooper-grupper nått rang 3 eller högre använder du Den Mörka Legionen rang 3-4, och när minst två grupper nått rang 5 eller högre tar du fram Den Mörka Legionen rang 5-6.

UPPDRAGEN: Uppdragen är numrerade från ett till tio och ökar i svårighetsgrad. Du kan spela dem i nummerordning eller välja ut dem slumpvis.

I varje uppdrag beskrivs hur spelplanssektionerna ska läggas ut. I stycket kallat Orientering presenteras bakgrundsfakta och de ingångar du kan använda. I stycket Uppdrag förklaras vad Doomtrooper-grupperna måste utföra för att slutföra uppdraget, och om några Hemliga uppdragskort ska användas. Dessutom anges också inom vilken tidsgräns uppdraget måste genomföras, vilka monsterkort Legionspelaren får använda och hur genomfört uppdrag belönas.

När uppdraget utförts får alla spelare som getts detta uppdrag samma belöning. En spelare som förlorat båda sina Doomtrooper får inga dock inga krediter, men poäng som fåtts under uppdraget behålls.

HEMLIGA UPPDRAGSKORT: Hemliga uppdrag används bara när fler än två Doomtrooper-grup-per är med i spelet och det i uppdraget anges att Hemliga uppdragskort ska användas.

Dra lott om vilka två korporationsspelare som ska ges uppdraget genom att lägga korporations-brickorna (men inte Legionspelarens bricka) med baksidan upp, blanda och dra två. Det är dessa två som ges själva uppdraget. De andra korpora-tionsspelarna drar varsitt hemligt uppdragskort. Hemliga uppdrag ska naturligtvis hållas hemliga och inte avslöjas förrän det är absolut nödvändigt - och spelaren som drog kortet måste bevisa att det var han som utförde uppdraget, annars anses det ha misslyckats!

I vissa uppdrag anges att alla spelare ska ta hem-ligt uppdragskort, och i sådana fall ska alla spelare utföra såväl huvuduppdraget som sina respektive hemliga uppdrag för att få någon belöning.

Doomtrooperspelarna väljer innan varje uppdrag ut vapen och utrustning åt sina Doomtroopers. Det är dina Doomtroopers rang och krediter som avgör vilken utrustning (utrustningskort) du kan kvittera ut i förrådsbunkern . Detta innebär att du inte kan använda de riktigt kraftfulla vapnen förrän dina Doomtroopers samlat på sig tillräcklig erfarenhet, skicklighet och kredit.

Spelaren till vänster om Legionspelaren väljer först, men tar bara ett kort och skickar högen vidare till vänster. Högen skickas runt och alla tar ett kort i taget till dess alla spelare gjort slut på sin kredit. Legionspelaren väljer inte utrustning. Korporationsspelarna fördelar utrustningen inom sina respektive Doomtrooper-grupper. Lägg ut-rustningskorten på ömse sidor om hjältebrickan, bredvid den Doomtrooper som ska ha utrustningen. Om en Doomtrooper elimineras förloras utrustningen.

RANG SOM KRAVS 1 RANG SOM KRÄVS: 2 RANG SÖM KRÄVS 3 RANG SOM KRÄVS 4
Punishersvärd Gehenna Puker Violatorsvärd Nimrod Autokanon
Plasmakarbin Deathlockdrum Violatorcombo  
  Punishercombo    

 

KOSTNAD 1 KREDITER KOSTNAD 2 KREDITER KOSTNAD 3 KREDITER
Koagulerande autoinjektor Cybenetisk kraftarm Befälshjälm
Lasersikte Explosiv ammunition Molekylfasare
  Granatkastare Disruptor
    Läkar-robot
    Målsökande öga
    Teleporter

 
FÖRRÅDSBUNKERN: Förrådsbunkern (högen av utrustningskort) är korporationernas förråd av avancerad utrustning och kraftfulla vapen av alla slag.

På varje utrustningskort avbildas ett vapen eller någon utrustningsdetalj.

På vapenkorten står en kort beskrivning av vapnet, antalet tärningar du använder i närstrids- och skjutvapenattacker, den rang du måste uppnå för att få hämta ut vapnet och dess kostnad i krediter.

En Doomtrooper kan bara ha ett vapenkort.

I samtliga Doomtrooper-grupper finns en närstridsspecialist, och trots att det finns så många högteknologiska skjutvapen att välja mellan föredrar alltså denna Doomtrooper att ta med sig ett kraftigt närstridsvapen.

Dessa Doomtroopers (Valerie Duval, Sean Gallagher, Coral Beach, Mitch Hunter och Yojimbo) måste alltid vara beväpnade med ett närstridsvapen som kan attackera med tre eller fler tärningar.

På utrustningskorten hittar du en kort beskrivning av föremålet, dess effekt och dess kostnad i krediter. En Doomtrooper kan ha flera utrustningskort.

SPECIALVAPEN: Gehenna Puker gör skada på alla mål i eldriktningen. Räckvidd 24 rutor. Slå anfallstärningarna för att få fram antalet träffar. De figurer som står i eldriktningen, befinner sig inom vapnets räckvidd och har rustning mindre än antalet träffar elimineras.

Violatorsvärdet kan användas för att attackera ett enstaka mål, eller svingas i en båge runt Doomtroopern och hugga mot alla figurer i omgivande rutor. Slå anfallstärningarna för att få fram antalet
Violatorsvärdet kan användas för att attackera ett enstaka mål, eller svingas i en båge runt Doomtroopern och hugga mot alla figurer i omgivande rutor. Slå anfallstärningarna för att få fram antalet träffar. De anfallna figurer (den ensamma eller de i de omgivande rutorna) som har rustning mindre än antalet träffar elimineras. Anfallet tar slut när svärdet slår emot en vägg.

Nimrod-autokanonens två pipor ger din Doom-trooper möjlighet att skjuta mot en eller två figurer i en och samma attack – förutsatt att figuren har fri sikt till båda. Skjuter du mot ett mål slår du sex tärningar, skjuter du mot två mål slår du tre tärningar per mål.

Granatkastaren monteras på en plasmakarbin, och skadar såväl figuren i målrutan som samtliga figurer i omgivande rutor som inte skyddas av väggar. Din Doomtrooper måste ha fri sikt till målrutan. Slå anfallstärningarna för att få fram antalet träffar. Figuren i målrutan elimineras om den har rustning mindre än antalet träffar. Reducera antalet träffar med ett i de omkringliggande rutorna, och figurer i dessa rutor elimineras om de har rustning mindre än det reducerade antalet träffar.

DOOMTROOPERKORT: Det finns två effekter på varje Doomtrooperkort. Kortet kan spelas ut när som helst, men du kan bara använda den ena av kortets två effekter. Doomtrooperkortets effekt måste ha tagit slut innan nästa Doomtrooperkort får spelas. Du ska naturligtvis inte visa dina Doomtrooperkort för någon innan du spelar ut dem. När ett Doomtrooperkort spelats ut läggs det bort. Doomtrooperkort kan inte sparas från uppdrag till uppdrag.

FÖRBEREDELSER "RESTERANDE REGLER"

  1. Alla spelare lägger sin korporationsbricka med baksidan uppåt på bordet. Brickorna blandas.
  2. Vänd en av brickorna.
  3. Den spelare vars bricka drogs gör sina drag, och när han är klar dras en ny bricka.
  4. När den sista brickan vänts och den sista spelaren gjort sina drag har en stridsrunda avslutats.
  5. Lägg brickorna med baksidan uppåt igen, bland och välj en. Efter ett antal stridsrundor är uppdraget avslutat. Om en spelares båda Doomtroopers elimineras tas dennes korporationsbricka ut ur lottningen.

KORPORATIONSSPELARENS DRAG

Första gången en spelares bricka dras placerar denne sina Doomtroopers utanför spelplanen vid någon ingång. Spelarens båda Doomtroopers måste ta sig in på spelplanen genom samma ingång. En ingång kan användas av flera grupper.

Under en spelares drag får dennes båda Doomtrooper-figurer utföra två handlingar var – de får förflytta sig och/eller attackera. De kan också använda sig av extra handlingar. Doom-troopern får utföra maximalt fyra handlingar per drag, men dessa får utföras i vilken ordning som helst. Din ene Doomtrooper måste slutföra sina handlingar innan den andre påbörjar sina.

FÖRFLYTTNING: Alla figurer får flytta tre rutor per förflyttning (ska din Doomtrooper utföra två förflyttningshandlingar får den alltså flytta sex rutor).

AVSLÖJA MONSTERKORT: När en Doom-trooper för första gången kommer in i en spelplans-sektion avslöjar Legionspelaren samtliga monster-kort i sektionen. Legionspelaren får placera ut varelserna på monsterkorten i vilka rutor som helst inom sektionen, men visar monsterkortet att du skall placera ut varelser som inte är tillgängliga struntar du helt enkelt i det.

STRID: Det vapen din Doomtrooper valde i för-rådsbunkern är det vapen han eller hon kan attackera med i strid. Anfallstärningarnas färg beror på din Doomtroopers rang, och antalet tärningar står angivet på vapenkortet. En Doomtrooper kan bara utföra en attack per handling.

När du slår fram fler träffar än Legionvarelsen har rustning eliminerar du figuren som tas bort från spelplanen och ges till Legionspelaren för att användas igen. Notera på din hjältebricka poängen du fick för att eliminera kräket.

Skulle du träffa en annan Doomtrooper förlorar du 3 poäng. Flytta alltså ned poängpiggen tre steg. Och skäms.

LEGIONSPELARENS DRAG

HÄNDELSEKORT: Legionspelaren drar det översta händelsekortet, läser upp det för de övriga och följer instruktionerna. På händelsekortet anges också ett antal förstärkningar för Den Mörka Legionen, och Legionspelaren placerar ut dessa varelser utanför valfri ingång till sektioner som gränsar till citadellets väggar. Förstärkningarna behöver inte komma in genom samma ingång. Skulle ett händelsekort instruera dig att ta in varelser som inte finns tillgängliga struntar du helt enkelt i instruktionen.

När ett händelsekort spelats ut läggs det undan, och när det sista händelsekortet i högen spelats ut har uppdraget nått sin sista stridsrunda.

Färg på och antal anfallstärningar en Legionvarelse får använda anges på monsterbrickan.

UPPDRAGETS SLUTFÖRANDE

Det tar ett antal stridsrundor att slutföra ett uppdrag. När det bara finns ett händelsekortet kvar vet du att du är inne på uppdragets sista stridsrunda. Stridsrundan är slut när alla spelares korporationsbrickor dragits och alla spelare slutfört sina drag.

Avgör vilka spelare som lyckas genomföra sina uppdrag och samla in belöningar.

Spelar du ett kampanjspel justerar du bara din kreditnivå, väljer ett nytt uppdrag, lägger upp spel-planen enligt instruktionerna och osäkrar vapnen...

ATT SPELA MED 2, 3, ELLER 4 SPELARE

Kampen om Citadellet är först och främst tänkt att spelas av fem spelare. Skulle färre än fyra Doom-trooper-grupper delta i spelet blir det ytterst svårt att slutföra uppdraget. Med fyra Doomtrooper-grupper i spelet behöver du inte göra några förändringar, men vi rekommenderar att du gör följande förändringar om färre Doomtrooper-grupper deltar - spelet blir mer balanserat då.

 
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson