När & Fjärran: regler

Spelregler
Från Åre till Seychellerna – Hela världens frågespel

Spelet kan spelas individuellt med 2-4 spelare, eller i 2-4 lag med upp till 16 spelare totalt.
Speltid: 1-2 timmar.
 

Innehåll

    1 Spelplan
 
45 HF-kort
   
1 block med pass
 
   4 Spelpjäser
390 Frågekort
 
10 Chansekort
   
1 Flaggblad
   
2 Tärningar
 
50 Bildkort
   
6 Kortaskar
   
1 Världsblad
150 Sedlar i 13 olika valörer  

Obs! Frågekorten är förpackade i 9 kortpaket. Dessa är osorterade och innehåller samtliga 495 kort.

SPELIDÉ

Världens 193 länder är indelade i 6 världsdelar, där varje världsdel har sin speciella färg. Med tärningarnas hjälp tar du dig runt på spelplanen, besöker världsdelar och svarar på frågor. Svarar du rätt blir du belönad med NF‑dollar, När & Fjärrans egen valuta. Men det är i Kunskapsstegen du kan göra det riktigt stora klippet! Här ska du svara på 5 frågor i följd och ju fler besök du har samlat på dig i respektive världsdel, desto mer pengar kan du tjäna. Det finns också spännande Bild‑ och HF‑frågor som vid rätt svar ytterligare kan dryga ut kassan. Under spelets gång får du även hjälp av Flaggbladet och Världsbladet. Mycket av det som händer under spelets gång har du koll på med hjälp av ditt Pass. Här markerar du efterhand besökta världsdelar och när du har gått genom Kunskapsstegen. När en spelare eller ett lag har gått genom Kunskapsstegen 6 gånger, dvs 1 gång/världsdel, är spelet slut. Deltagarna räknar sina pengar och den spelare/det lag som har fått ihop mest pengar har vunnit.

FÖRBEREDELSER

Vik ut spelplanen och lägg den mitt på bordet. Korten som hör till de olika världsdelarna, i fortsättningen kallade frågekort, sorteras i 6 olika högar efter färg (se färgranden upptill). Frågekorten är uppdelade enligt följande: Lila (55 st), Orange (55 st), Röd (65 st), B1å (65 st), Gul (75 st) och Grön (75 st). Vik ihop kortaskarna (endast vid första speltillfället) och lägg de sorterade frågekorten i var sin ask. Placera därefter de 6 askarna utmed spelplanen så att alla lätt kan nå dem. De resterande korten sorteras i 3 högar: Bildkort, HF‑kort och Chansenkort. Högarna placeras på markerade platser på spelplanen, med textsidan ned. Utse en bankir. Denne ansvarar för banken under spelets gång, men deltar även i spelet. Bankiren tar hand om sedlarna och lägger dem i 3 olika högar, efter valör, i sin närhet. Till sist får varje spelare/lag ett Pass och en spelpjäs. Se också till att varje spelare/lag har en penna (medföljer ej). Spelpjäserna ställs på startrutan och spelet kan börja...

SPELETS GANG

Låt tärningarna avgöra vem som ska börja. Högsta kastet vinner. Spelaren/laget som står i tur kastar båda tärningarna samtidigt. Det gäller nu att välja vilken av tärningarna man vill flytta efter. När spelaren/laget gjort sitt val flyttas spelpjäsen lika många steg som den valda tärningen visar. Förflyttning sker alltid i klockans riktning. Obs! Det är aldrig tillåtet att lägga ihop tärningstalen. Fältet där spelpjäsen hamnar bestämmer vad som ska hända:

Världsdel

Hamnar man på en världsdel räknas detta som ett besök, vilket genast markeras i passet med ett kryss. Krysset sätts i någon av rutorna under rubriken "Antal besök" vid den aktuella världsdelen. Därefter gäller det att svara på en fråga.

Spelaren/laget som sitter till vänster tar ett kort ur asken med frågor för den aktuella världsdelen (se färgranden). Ämnesområdet/frågan som ska läsas bestäms av den valda tärningen (är det en 6:a får den som ska svara själv välja ämnesområde 1‑4). Rätt svar belönas med 100 NF‑dollar från banken. Vid fel svar händer inget. Kortet läggs sedan tillbaka längst bak i asken. Oavsett om svaret är rätt eller fel går turen vidare åt vänster Observera att det är bara när man hamnar på en världsdel som man får kryssa i passet!

Bildfrågan
Besvara en fråga från det översta Bildkortet. Frågorna har alla på något sätt anknytning till bilden. Korten är ej indelade i ämnesområden. Frågan bestäms som tidigare av den valda tärningen och läses upp av spelaren/laget till vänster. Rätt svar belönas med 300 NF‑dollar från banken. Vid fel svar händer inget. Kortet läggs underst i högen och turen går vidare åt vänster.  

Chansen
Spelaren/laget tar det översta kortet från högen och läser instruktionen. Den valda tärningen bestämmer vilken instruktion som ska läsas. Om instruktionen resulterar i ytterligare frågor från ett HF‑, Bild‑ eller Frågekort, bestämmer samma tärningstal även dessa frågor. Kortet läggs underst i högen och turen går vidare åt vänster.

HF-frågan
Besvara en fråga från det översta HF-kortet. Korten är ej indelade i ämnesområden. Frågan bestäms av den valda tärningen och läses upp av spelaren/laget till vänster. Alla korten är tvådelade, där fråga 1-3 är Huvudstadsfrågor och 4-5 är Flaggfrågor Oavsett om det är en Huvudstads- eller Flaggfråga finns det alltid två svarsalternativ att välja mellan. Antingen besvarar man frågan med ett land, vilket ger 400 NF-dollar vid rätt svar, eller om man är osäker, med den världsdel som man tror är rätt. Rätt svar på världsdelen ger 200 NF-dollar från banken. Vid fel svar händer inget.

Ta gärna hjälp av Världsbladet när du ska svara på en Huvudstadsfråga. På ena sidan av Världsbladet finns det en världskarta. På den andra sidan finns alla världens länder ordnade i bokstavsordning, under den världsdel de tillhör. Världsbladet skickas runt och får användas fritt av deltagarna under spelets gång.

För att kunna besvara en Flaggfråga måste du använda Flaggbladet. Här finns alla världens flaggor slumpvis ordnade kring ett koordinatsystem. Med hjälp av koordinatsystemet letar du upp flaggan och besvarar frågan. Flaggbladet får användas fritt av deltagarna under spelets gång.

Slår du en 6:a får du själv välja fråga 1-5 på HF-kortet. Dessutom ger rätt svar nu 400 NF-dollar oavsett om du svarar med land eller världsdel. Kortet läggs underst i högen och turen går vidare åt vänster.

Kunskapsstegen
På 6 av spelfälten på spelplanen finns Kunskapsstegen. Det är här det går att tjäna de stora pengarna, men det kan också innebära vissa risker. Om man hamnar på Kunskapsstegen (kan även ske via Chansen) väljer man ut en världsdel där man gjort minst ett besök (en förutsättning för att få gå genom Kunskapsstegen). Man måste gå genom Kunskapsstegen om man uppfyller detta krav! Spelaren/laget som sitter till vänster tar ett kort ur asken för den aktuella världsdelen och läser en fråga i taget. Det gäller att besvara alla 5 frågorna i följd. Varje rätt svar ger 100 NF‑dollar gånger antalet besök i världsdelen!  

Exempel: Spelaren/laget väljer att gå genom Kunskapsstegen i Europa. Man har besökt världsdelen 2 gånger och får därmed 200 NF‑dollar (2x100) för varje rätt svar. Hade man besökt världsdelen 4 gånger bade man istället fått 400 NF‑ dollar (4x100) för varje rätt svar. Pengarna som man eventuellt tjänar i Kunskapsstegen ska tillfälligt läggas i en separat hög.

När den sista frågan har besvarats gäller det för spelaren/laget att välja väg - den säkra (!) eller den osäkra (?): Väljer man (!) behåller man eventuellt intjänade pengar och turen går vidare åt vänster. Väljer man däremot (?) ska man satsa de pengar man tjänat i Kunskapsstegen och göra ett kast med en av tärningarna.
• Visar tärningen 1
-3 förlorar man hela insatsen till banken.
• Visar tärningen 4
-6 behåller man insatsen och får dessutom lika mycket till av banken.
 

Varje gång man gått genom Kunskapsstegen ska detta noteras i passet. Sätt ett kryss för den aktuella världsdelen under rubriken "Kunskapsstegen". Turen går sedan vidare åt vänster.

OBS! Det är endast tillåtet att gå genom Kunskapsstegen 1 gång/världsdel.

Tips: Det gäller att tänka på i vilken världsdel man kan tjäna mest pengar när man ska gå genom Kunskapsstegen. Ju fler besök man gjort i en världsdel, desto mer pengar ger varje rätt svar. Det kan alltså löna sig att samla många besök i en och samma världsdel.

Att tänka När sista tomma besöksrutan i en världsdel blir markerad i passet besvarar man som vanligt en fråga och går därefter direkt till närmaste Kunskapsstege och går genom den enligt ovan.

Om man hamnar på Kunskapsstegen och inte har besökt något land i en "ledig" världsdel gör man ett nytt kast med tärningarna och flyttar vidare.

Om ett tärningskast resulterar i att man endast kan hamna på två världsdelar och man redan gått genom Kunskapsstegen i dessa världsdelar, gör man ett nytt kast med tärningarna och flyttar vidare.

Startrutan
Hamnar man efter fullbordat varv på startrutan slår man direkt med tärningarna och flyttar vidare.  

VEM VINNER?

När en spelare eller ett lag har besökt Kunskapsstegen 6 gånger, dvs en gång per världsdel, avbryts spelet. Deltagarna räknar sina pengar och den spelare eller det lag som lyckats tjäna ihop mest har vunnit. Om två eller flera spelare/lag hamnar på samma summa, vinner den som gått genom Kunskapsstegen flest gånger.

Mycket nöje!


FRÅGEKORTENS ÄMNESOMRÅDEN  

1. Underhållning, Kultur, Turism
2. Geografi, Ekonomi, Samhälle
3. Idrott, Fritid, Natur
4. Religion, Historia, Vetenskap
5. 50/50
6. Välj själv 1
-4
 

1. Underhållnings- och kulturkategorin tar upp ämnen som film, TV serier, populärmusik, mode, arkitektur, konst, klassisk musik, musikaler, teater och litteratur. Turism är något för den världsvane resenären med frågor om sevärdheter, turistorter och språk.

2. Kategorin handlar om länders geografi och nationella särdrag. Här finns också frågor om näringsliv, valutor och aktuell politik.

3. Kategorin omfattar elitidrott, fritidsaktiviteter, mat och dryck samt länders flora och fauna.

4. Kategorin innehåller frågor om religiösa och historiska händelser och platser samt kända personer. Vetenskapsfrågorna handlar om matematik, fysik, kemi och medicin. Dessutom ingår frågor om både stora och små uppfinningar, som på olika sätt kommit människan till nytta.

5. 50/50-kategorin är inte indelad i ämnesområden. Det enda man vet är att ett av två alternativ i frågan alltid är rätt svar.

6. Har man slagit en 6:a med tärningen får man själv välja ämnesområde 1-4.  

Facit till flaggbladet (får ej användas under spelets gång)
Afghanistan L:5 (As)
Albanien P:3 (Eu)
Algeriet G:7 (Af)
Andorra E:5 (Eu)
Angola S:7 (Af)
Antigua och Barbuda H:7 (No)

Argentina Z:1 (Sy)

Armenien Y:4 (As)
Australien O:5 (Oc)
Azerbajdzjan F:1 (As)
Bahamas B:2 (No)
Bahrain U:7 (As)
Bangladesh Z:5 (As)
Barbados Ä:5 (No)

Belgien S:4 (Eu)

Belize M:2 (No)

Benin H:2 (Af)

Bhutan A:1 (As)

Bolivia R:6 (Sy)
Bosnien och Hercegovina V:3 (Eu)
Botswana V:6 (Af)

Brasilien J:7 (Sy)

Brunei H:5 (As)

Bulgarien E:1 (Eu)

Burkina Faso A:4 (Af)

Burundi P:5 (Af)

Centralafrikanska Republiken Y:6 (Af)

Chile U:5 (Sy)
Colombia M:4 (Sy)

Comorerna Z:4 (Af)

Costa Rica Ö:1 (No)
Cypern D:3 (As)

Danmark F:3 (Eu)
Djibouti T:6 (Af)

Dominica H:3 (No)

Dominikanska Republiken T:3 (No)
Ecuador Ä:7 (Sy)

Egypten Ä:3 (Af)
Ekvatorialguinea C:7 (Af)
Elfenbenskusten K:5 (Af)
El Salvador P:1 (No)
Eritrea Q:2 (Af)
Estland Y:7 (Eu)
Etiopien Y:1 (Af)
Fiji J:5 (Oc)

Filippinerna Q:7 (As)

Finland R:7 (Eu)
Frankrike Å:3 (Eu)
Förenade Arabemiraten U:2 (As)

Gabon F:2 (Af)
Gambia B:3 (Af)

Georgien P:6 (As)

Ghana M:6 (Af)

Grekland I:7 (En)
Grenada P:7 (No)
Guatemala Ä:6 (No)
Guinea Z:6 (Af)
Guinea‑Bissau N:4 (Af)
Guyana R:5 (Sy)

Haiti X:6 (No)

Honduras K:3 (No)
Indien D:1(As)
Indonesien T:5 (As)
Irak Z:3 (As)
Iran U:4 (As)

Irland K:7 (Eu)
Island F:5 (Eu)
Israel U:1 (As)
Italien Å:1(Eu)

Jamaica V:7 (No)
Japan M:3 (As)
Jordanien X:2 (As)

Jugoslavien Å:7 (Eu)

Kambodja O:7 (As)

Kamerun R:2 (Af)
Kanada C:2 (No)

Kap Verde H:1 (Af)

Kazakhstan Q:5 (As)

Kenya L:2 (Af)

Kina J:4 (As)
Kirgizistan P:2 (As)
Kiribati F:6 (Oc)

Kongo-Brazzaville M:7 (Af)
Kongo-Kinshasa D:6 (Af)

Kroatien Ä:4 (Eu)

Kuba L:7 (No)
Kuwait T:2 (As)
Laos L:1 (As)

Lesotho X:3 (Af)

Lettland Å:6 (Eu)

Libanon X:1 (As)

Liberia Q:1 (Af)
Libyen L:6 (Af)

Liechtenstein X:5 (Eu)

Litauen I:5 (Eu)

Luxemburg S:6 (Eu)

Madagaskar Q:6 (Af)
Makedonien D:2 (Eu)
Malawi A:7 (Af)
Malaysia B:5 (As)
Maldiverna E:2 (As)
Mali G:3 (Af)
Malta L:4 (Eu)
Marocko S:3 (Af)
Marshallöarna U:6 (Oc)
Mauretanien Ä:2 (Af)

Mauritius M:5 (Af)
Mexiko T:4 (No)

Mikronesiska Federationen V:4 (Oc)

Mozambique Y:5 (Af)

Moldavien O:6 (Eu)

Monaco N:3 (Eu)
Mongoliet D:4 (As)
Myanmar S:1 (As)
Namibia B:1 (Af)
Nauru S:5 (Oc)

Nederländerna F:7 (Eu)

Nepal A:2 (As)
Nicaragua D:7 (No)

Niger G:5 (Af)
Nigeria N:2 (Af)

Nordkorea X:4 (As)

Norge Q:3 (Eu)
Nya Zeeland J:2 (Oc)

Oman I:3 (As)

Pakistan T:7 (As)
Palau R:3 (Oc)
Panama X:7 (No)

Papua Nya Guinea Y:3 (Oc)
Paraguay Å:5 (Af)

Peru Ö:3 (Sy)

Polen G:6 (Eu)
Portugal E:4 (Eu)

Qatar E:7 (As)
Rumänien O:2 (Eu)
Rwanda J:3 (Af)
Ryssland J:1 (Eu och As)

Saint Kitts och Nevis K:2 (No)
Saint Lucia G:1(No)

Saint Vincent och Grenadinerna C:4 (No)
Salomonöarna A:3 (Oc)

Samoa E:3 (Oc)

San Marino B:7 (Eu)
São Tome och Principe I:1(Af)

Saudiarabien N:1 (As)

Schweiz T:1(Eu)

Senegal V:1 (Af)
Seychellerna Ö:2 (Af)
Sierra Leone Z:7 (Af)

Singapore R:4 (As)

Slovakien B:4 (Eu)
Slovenien D:5 (Eu)
Somalia K:1 (Af)

Spanien V:2 (Eu)

Sri Lanka Å:2 (As)
Storbritannien Ä:1(Eu)

Sudan P:4 (Af)

Surinam I:4 (Sy)
Sverige U:3 (Eu)

Swaziland R:1 (Af)
Sydafrika Q:4 (Af)

Sydkorea N:6 (As)
Syrien F:4 (As)

Tadzjikistan O:4 (As)

Taiwan S:2 (As)

Tanzania N:5 (Af)
Tchad L:3 (Af)

Thailand G:2 (As)

Tjeckien C:5 (Eu)

Togo E:6 (Af)
Tonga A:5 (Oc)
Trinidad och Tobago J:6 (No)
Tunisien M:1 (Af)
Turkiet Y:2 (Eu och As)
Turkmenistan C:3 (As)
Tuvalu I:6 (Oc)

Tyskland G:4 (Eu)

Uganda A:6 (Af)

Ukraina I:2 (Eu)
Ungern K:6 (Eu)
Uruguay V:5 (Sy)
USA Å:4 (No)

Uzbekistan H:4 (As)
Vanuatu O:1 (Oc)

Vatikanstaten K:4 (Eu)

Venezuela O:3 (Sy)

Vietnam C:1 (As)

Vitryssland C:6 (Eu)

Yemen Z:2 (As)

Zambia H:6 (Af)

Zimbabwe Ö:4 (Af)

Österrike B:6 (Eu)

Östtimor Ö:5 (As)

När & Fjärran är ett inregistrerat varumärke © 2002 TV4AB

Idé och utveckling: Agenor HB

Bildleverantör: Sjöberg Classic Library AB


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson