Spelregler till Quo Vadis

Spelets idé och kort sammanfattning

Under romarriket innehades de inflytelserika ämbetena länge av de gamla adelsfamiljerna. Växlande allianser och rivaliteter präglade livet under denna tid. Alla vägar förde till Rom dock bara några få till rikedom och ära.

Spelplanen visar de höga ämbetena i det gamla Rom. Detta är gremier med ett, tre eller fem fält. Varje speldeltagare representerar en adelsfamilj och försöker att placera sina åtta senatorer i höga positioner. Därtill sättes senatorerna under spelets gång in i spelplanens lägre gremier och flyttas därefter högre och högre upp.

Den som under "uppgången" vill lämna ett tre- eller fempersonsgremium med en senator måste ha tillåtelse därtill av andra senatorer. Detta ger ofta anledning till många förbund och ömsesidig hjälp. Men var försiktiga! Karriärframgången kan förstöra karaktären och många löften glöms under spelets gång ... Dessutom har Caesar en hel del att säga till om.

Många vägar mellan de enskilda gremierna är täckta med lagerbärsblad. På vägen uppåt är det varje senators mål att samla så många av dessa lagrar som möjligt.

När senaten, Roms högsta gremium, är fullsatt med fem senatorer är spelet avslutat. Vunnit har den spelare vars senatorer har samlat det högsta antalet lagrar och som dessutom har lyckats placera minst en av sina representanter allra längst upp.

Spelmaterialet:

  1 spelplan
40 spelfigurer (kallas senatorer)
62 lagerbärsbladsbrickor (kallas lagerbärsblad)
  1 Caesarsbricka (kallas Caesar)
  1 regelhäfte

Spelförberedelsen

Är spelet alldeles nytt måste lagerbärsbladen först plockas ur sin platta.

Varje speldeltagare erhåller åtta senatorer av samma färg och ställer upp dem framför sig. Spelplanen läggs upp på bordet. Caesar läggs åt sidan till en början.

"Ettorna" bland lagersbärsbladen läggs upp med rätsidan uppåt intill spelplanen. De övriga lagerbärsbladen blandas med avigsidan uppåt, placeras också intill spelplanen och bildar alltså den täckta högen.

Ur denna dras 10 lagerbärsblad som placeras med rätsidan uppåt på de passande fälten på spelplanen. En lagerkrans i kvadrat markerar dessa fält. Efteråt vänds lagerbärsbladen så att de romerska siffrorna kan ses. Caesar placeras på la-gerbärsbladet omedelbart under senaten. På valfritt vis väljs den speldeltagare som får börja.

Spelplanen

Innan spelet börjar – några ord om spelplanens konstruktion: Spelplanen visar gremier, vägar och lagerbärsblad.
Gremierna är uppdelade i:   En-personsgremium med ett fält
                                            Tre-personsgremium med tre fält
                                            Fem-personsgremium med fem fält
Vägarna förbinder gremierna. På vägarna ser man lagerbärsblad. Ett undantag är de vägar som leder från ett ett-personsgremium.

Spelets förlopp

En efter den andre av speldeltagarna har nu att välja mellan tre möjligheter:
Att satsa en "ny" senator, att flytta på en senator eller att flytta Caesar. Härvid gäller alltid: bara egna senatorer får satsas eller flyttas.
En senator kan aldrig flytta bakåt dvs neråt. Gremier kan man inte hoppa över även om alla deras fält är upptagna.
Man kan välja vilken väg som helst ut ur ett gremium oberoende av var i gremiet en senator är placerad.

1. Satsning av en senator

En egen senator som fortfarande befinner sig utanför spelplanen kan sättas in i ett valfritt gremiums fält på spelplanens nedersta nivå.

2. Flyttning av en senator

Befinner sig en senator i ett en-personsgremium så kan han utan vidare flytta vidare upp på den väg som leder därifrån till nästa högre gremium. Förutsättningen därför är bara att minst ett fält är ledigt i målgremiet.

Om en senator vill flytta ur ett tre-personsgremium måste han ha tillåtelse av precis en annan senator som förstås befinner sig i samma gremium. Denne andre senator kan vara av den egna färgen eller vara en medspelares. Finns bara en senator i ett tre-personsgremium får man inte flytta.

Vill en senator ta sig ur ett fem-personsgremium måste precis två senatorer ur detta gremium ge sin tillåtelse därtill. Detta kan vara två egna eller två främmande senatorer eller en av varje sort. Finns bara en eller två senatorer i ett fem-personsgremium får man inte flytta.

I normala fall får man inte utan vidare tillåtelse att flytta vidare av sina med-spelare.

Det gäller alltså att förhandla och ett erbjuda tjänster och gentjänster av många slag. Några exempel finner ni på sista sidan.

De ovan skildrade förutsättningarna för flyttningen från ett tre-personsgremi-um respektive fem-personsgremium gäller alltid utom när Caesar blandar sig i. Se vidare under: Caesar har två effekter.

Om en senator flyttar vidare ur ett tre- eller fem-personsgremium korsar han ett la- gerbärsfält på väg till näst högsta gremium.

I så fall tar spelaren upp dessa lagerbärsblad och lägger dem framför sig med avigsidan uppåt. Från den täckta högen med lagerbärsblad tas genast en ny bricka och läggs upp på lagerbärsfältet.

Genom att placera lagerbärsbladen med avigsidan uppåt framför sig kan varje spelare hemlighålla den totala summan av vunna lagrar.

Nu har ni klarat en strålande karriäruppgång!

– Kommer tillåtelsen för en senators flyttning av en eller två främmande senatorer, så erhåller dessa främmande senatorer per tillåtelse en av de lagerbärsblad I som ligger öppet bred ved spelplanen.

Om flera senatorer än vad som egentligen är nödvändigt erbjuder sin tillåtelse, så avgör spelaren vars tur det är, vem som skal erhålla lagerbärsbladen I för sin tillåtelse. Dessa lagerbärsblad I delas bara ut, så länge det några finns kvar.

3. Hur Caesar flyttas

Caesar kan flyttas från sin ursprungliga position till vilket lagerbärsblad som helst Denna flyttning är i normala fall en separat aktion, ett alternativ till möjligheterna 1 och 2...

Ett undantag är de sex lagerbärsbladen II som dessutom bär Caesars porträtt. Erhåller en senator detta lagerbärsblad vid flyttningen från ett gremium till det andra, kan han efter att ha flyttat sin pjäs dessutom flytta Caesar.

Caesar har två effekter: För det ena påverkar hans närvaro på en väg att gremiet därunder kan lämnas utan tillåtelsen av andra senatorer. För det andra täcker han över lagerbärsbladen. Det betyder att det på denna sträcka inte finns några lagrar att vinna, varken för den senator som flyttas eller för andra, så länge som Caesar befinner sig på samma plats.

Spelets slut

Spelet avslutas omedelbart när senaten, det översta gremiet på spelplanen, är fullsatt med fem senatorer.

Vunnit har den spelare som har samlat de högsta antalet lagrar och som dessutom har lyckats placera minst en senator i senaten. Har en spelare inte lyckats placera en senator ända upp, kan han inte räknas med, även om han råkar ha samlat de flesta lagrar.

Om flera spelare har samma antal lagerbärsblad så vinner den spelare vars senator först kom till senaten. Därför fylls spelfälten i senaten under spelets lopp uppifrån vänster och neråt så att man genast kan utgöra vilka av senatorerna först nådde sitt mål.


Några exempel för förhandlingar för att få tillåtelse av främmande senatorer att flytta till ett högre gremium. (Dessa erbjudanden kan givetvis avslås; i så fall måste man hitta andra förhandlingspartner eller flytta Caesar)

Vid följande exempel underförstås att Svart låter Rött flytta vidare ur ett tre-personsgremium om...

1. Gentjänster ... Rött lovar Svart att ge sin tillåtelse till flyttning i ett av de nästa dragen.

2. Betalning i lagerbärsblad ... Rött ger Svart ett lagerbärsblad som Rött har samlat tidigare. Svart erhåller detta ihop med lagerbärsblad I som han får för sin tillåtelse att flytta.

3. Flytta Caesar ... Rött flyttar Caesar dit Svart önskar. Härvid underförstås att Rött vid flyttning till nästa gremium erhåller lagerbärsblad II med Caesar.

4. Paket ... Rött lovar att hjälpa Svart vid ett annat tillfälle, att dessutom inte hjälpa Vitt för ett tag och därutöver att betala Svart med ett lagerbärsblad l. Ett sådant omfattande krav är lämpligt om det är tal om att vinna ett lagerbärsblad V eller en utmärkt position eller liknande.

5. Dela med sig ... Rött delar hela sin skörd av lagerbärsblad med Svart. Rött erhåller t ex ett lagerbärsblad III och Svart ett lagerbärsblad I för sin tillåtelse. Tillsammans blir det fyra lagerbärsblad, som Svart vill dela på. Att "växla" lagerbärsblad ur sina egna bestånd är alltså tillåtet.

Man kan förhandla om nästan allt ... "Ger du mig ett lagerbärsblad om jag inte placerar Caesar framför detta gremium?" eller "Hjälper du mig utan gentjänst eftersom det är din tur direkt efter mig och du kan placera en andra egen senator på den lediga platsen?" osv osv
Man kan också blanda sig i andras förhandlingar.
Här finns inga gränser för fantasin!

Vid alla förhandlingar gäller: Avtal som sluts och ska följas inom ett "drag" i spelet måste hållas. Avtal som löper över flera "drag" är inte bindande ...

Till slut några förslag som kan tas upp i spelet:

Begränsa antalet lagerbärsblad I. Vid tre spelare finns bara 10, vid fyra spelare 14 och vid fem spelare finns alla 18 till förfogande.

Vänd på lagerbärsbladen då och då. Omedelbart efter att den förste, andre och tredje senatorn har hunnit längst upp, kan varje spelare kräva att alla för en kort stund vänder på sina lagerbärsblad.

Kalla till Konsulsval – tre rundor efter varandra. Efter den första rundan noteras antalet lagerbärsblad som var och en har samlat som har nått längst upp. Senatorerna i senaten lämnas tillbaka. Därefter tas den ena senatorn efter den andra från spelplanen; spelaren som leder får börja och detta pågår tills alla bara har två senatorer kvar på spelplanen. Efter den andra rundan förfar man på samma sätt och efter den tredje rundan har den vunnit som totalt har samlat flest lagerbärsblad.

Avtal som sluts inom en runda måste hållas, andra som sträcker sig över en längre tid är inte tvingande.

GLORIA VICTIS - ära åt de slagna!

Ett stort tack till Barbara och Dieter Hornung, Ludwig Berger, Hildegard Rathgeber, Werner Rapp, Hannes Wildner, Andreas Seyfarth och Karl-Heinz Schmiel för många testspel och bra tips.

Copyright 91 Hans-im-Gluck Verlags-GmbH, Munchen Grafik: Franz Vohwinkel
 
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson