Rappakalja: regler

Av det finska ordet rapakalja = dålig svagdricka, är en äldre benämning på surmjölk tillsatt med mjöl. Numera betyder rappakalja snarast "hiskelig blandning". - ur Gröt från A till Ö

Rappakalja är ett spel om konsten att hitta på förklaringar till ovanliga ord. Det är med andra ord inte ett test av spelarnas ordförråd. Det är faktiskt inte ens meningen att man skall veta vad orden betyder eftersom det då blir fler märkliga, knäppa, otroliga och ibland riktigt vettiga förklaringar att välja bland. Spelarnas mål är helt enkelt (?) att hitta på definitioner som kan lura motspelarna.

I Rappakalja vinner den som kan uttrycka sig på det mest övertygande sättet och har förmågan att genomskåda motspelarnas falsarier!

INNEHÅLL
l. En spelplan
2. En låda med 504 kort
3. En tärning
4. Sex spelpjäser
5. Block med skrivlappar
6. Det här regelbladet

RAPPAKALJA I SAMMANDRAG

Vi rekommenderar att du läser igenom hela regelbladet innan ni börjar spela, därefter läser och gör du det som står under varje rubrik innan du går vidare till nästa.

FÖRBEREDELSER
Börja med att lägga upp spelplanen på bordet. Dela ut en bunt skrivlappar till var och en. Se till att alla har varsin penna. Placera kortlådan så att alla når att dra kort. Välj ut varsin spelpjäs och placera dessa i startrutan. Dra lott, slå tärning, eller på annat sätt avgör vem som skall vara rappare (spelledare) under första omgången.

FÖRSTA HALVAN AV EN SPELOMGÅNG
Rapparen drar det första kortet ur lådan och slår tärningen för att bestämma vilket ord som skall spelas. En etta på tärningen ger ord nr 1 , en tvåa ger ord nr 2, och så vidare. Om rapparen slår en sexa får han själv välja ord. Rapparen läser högt det utvalda ordet och bokstaverar om nödvändigt. De andra spelarna skriver ner ordet på en lapp vareffer de hittar på en förklaring som de också skriver ner på lappen, tillsammans med sina initialer.

Om man tror sig veta vad ordet faktiskt betyder skall man skriva det istället för att hitta på något. Under tiden skriver rapparen ner den riktiga förklaringen på en egen, likadan, lapp.

Rapparen samlar in lapparna, kontrollerar att förklaringarna är begripliga och läsliga, och läser sedan upp dem i slumpvis ordning. Någonstans bland de påhittade förklaringarna läser han även upp den riktiga.

Om någon har lämnat in en korrekt eller nästan korrekt förklaring läggs denna åt sidan utan att läsas upp. Den spelare som lämnade in den deltar heller inte i den andra halvan av spelomgången.

ANDRA HALVAN AV EN SPELOMGÅNG
Nu skall spelarna i tur och ordning tala om vilken förklaring just han eller hon tror är den rätta. Rapparen skriver ner spelarens initialer i poängrutan på lappen med den förklaringen. Spelaren till vänster om rapparen börjar, och det finns inget som hindrar att flera gissar på samma förklaring.

 

POÄNGRÄKNING OCH FÖRFLYlTNING

SPECIALFALL

 

NY OMGÅNG
Spelaren till vänster om rapparen blir ny rappare under nästa omgång och börjar med att dra ett nytt kort. (Undantag: om en omgång avbryts på grund av flera korrekta förklaringar eller flera likadana felaktiga får den gamla rapparen dra ett nytt kort.)

VEM VINNER?
Vinner gör givetvis den spelare som först når målrutan. Vi ber att få gratulera!

KOMMENTARER OCH RÅD
En spelare kan "gissa" på sitt eget förslag - om han vill vara extra diabolisk - för att locka andra att göra detsamma. Han får.dock inte poäng för sin egen "gissning" på den egna definitionen. Han skall heller inte avslöja sitt bidrag när det läses upp genom att ropa "Det där var min!", genom att blinka, knuffa medspelare i sidan, eller något annat.

"BRA" DEFINITIONER
Vårt mål har varit att få så stor variation som möjligt på förklaringarna - allt ifrån enkla synonymord till långa utläggningar, och däremellan några standardförklaringar som till exempel: "gammalt ord för...", "dialektord från Skåne för...", "annat namn på växten..." och så vidare. Vi har försökt undvika alltför ordboksmässiga förklaringar, men det utesluter inte några som är ganska högtravande, huvudsakligen därför att vissa ord helt enkelt inte passar att förklara på annat sätt, och för att ge även de som tycker om att excellera med invecklade formuleringar något att mäta sig mot.

Var gärna exakt och ta med färgranna detaljer, till exempel: "ett äldre ungerskt rymdmått för våta varor, är lika med 0,42 liter", "nedsättande benämning på matroser på lastfartyg, använd av folk inom flottan", "tillfälligt hem för bostadslösa, med fri sovplats - benämningen numera bortlagd" eller "i ornitologkretsar vanligt ord för påfågelns spretande med stjärtfjädrarna".

Men det går lika bra att slå till med: "ytterligt anskrämlig person", "slagskämpe", "sångbar" eller "bråk, oväsen".

NÄSTAN RÄTT
Vad är "nästan rätt"? Ta det ungerska rymdmåttet ovan. Vi vet inte om det finns något ord som passar in på den förklaringen eftersom vi just har hittat på den, men förklaringar som är tillräckligt nära är till exempel: måttenhet, ungersk måttenhet, rymdmått, mått lika med 0,42 liter. Det går säkert att variera det ytterligare.

Använd ditt sunda förnuft vid bedömningen och ge hellre poäng för "korrekt förklaring" en gång för ofta än en gång för lite. Alltför snävt tolkningsutrymme skapar mer olust än spelglädje.

TRÅKIGA FÖRKLARINGAR
Om någon lämnar in en förklaring i stil med "musikterm" eller liknande, har rapparen rätt att lämna tillbaka lappen till spelaren för en närmare förklaring då ett ord som "musikterm" inte är en förklaring utan bara en ämnesbestämning som lika gärna kan gälla för "avsaktande musiktempo" som för "amerikansk kontrabastuba i kallvalsad mässingsimitation".

EGENNAMN
Egennamn förekommer inte i spelet även om det kan finnas ord som liknar vissa sådana.

VARIANTER
När endast tre eller fyra spelare deltar kan man även låta rapparen hitta på en falsk definition att lägga i högen, förutom den rätta. Detta ger rapparen en möjlighet att vara med och bluffa, samtidigt som det ökar antalet definitioner.

Om man vill kan man även införa stilpoäng. När ni har räknat ut den ordinarie poängen kan ni rösta om den roligaste, fånigaste eller mest osannolika under omgången. Vinnaren får ytterligare en poäng, men man behöver givetvis inte ge någon stilpoäng under varje omgång. Vi kan dock inte garantera att den här varianten passar alla spelgäng.

EN BRASKLAPP OM SLAMKRYPARE
I ett spel av det här slaget är det mycket svårt att undvika en och annan slamkrypare, ord som i spelet har fått en alltför snäv definition eller ord som har fler betydelser än den vi har redovisat. För speltrevnadens skull vill vi därför betona att våra definitioner på respektive ord skall betraktas som den enda korrekta i poänghänseende.

Kommentarer och frågor om orden tar vi gärna emot.

Notera vilket kort ordet förekommer på (samtliga 504 kort är numrerade) och skriv till oss på adress:
CASPER, Target Games AB, Åsögatan 115, 116 24 Stockholm,
och skicka med ett adresserat och frankerat kuvert om du vill ha svar.

Svensk redaktion: Olle Sahlin
Grafisk form: Stefan Thulin och Aspect Annonsbyrå
Original: Stefan Thulin och Håkan Ackegård
Produktion: Nils Gulliksson
Ordletare: Olle Sahlin, Johan Anglemark, Bert Lövholm, Sverker Haraldsson, Ansa Messner, Martin Rundkvist, Eva Spångberg, Anders Blixt, Bo Ohlson & Henrik Strandberg
Originaltitel: Balderdash

Copyright © 1989 Casper, Target Games AB


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson