San Fransisco: regler

För 2-6 spelare

I San Francisco ska alla spelarna bygga ett spårvagnsnät för Cable Car-spårvagnar. Även om spelarna mer eller mindre samarbetar, ska varje spelare försöka att gå sin egen väg. För att vara en riktigt bra rallare innebär det att du måste ansluta två ändhållplatser med varandra. Det är bara du själv som vet vilken väg du ska åka samt vilka hållplatser du måste sätta upp hållplatsskyltar vid. Om du är färdig med ditt spårvagnsnät, är det dags att åka på en invigningsfärd. Spelaren som först lyckas med att åka hela sträckan mellan sina två ändhållplatser, vinner spelet.

Spelinnehåll
    1 spelplan
    1 ark med Cable Car spårvagnsetiketter (med extra etiketter)
126 rälskort
  12 färdkort (6 för två och tre spelare och 6 för fyra och sex spelare)
  12 hållplatsskyltar Cable Car Stop, med plastfötter
    6 linjekort
    6 spårvagnar (träpjäser)
    1 tärning

Förberedelser

Spelets förlopp:
Spelet indelas i två omgångar - eller snarare fyra femtedelar plus en femtedel.

Den största delen av spelet går ut på att alla spelare gemensamt bygger upp ett spårvagnsnät. Alla försöker att bygga sin hemliga färdväg.

Spelaren som står på tur lägger ut två rälskort på valfria platser på spelplanen. Därefter kompletterar han/hon sina rälskort med två kort från förrådet, då han/hon alltid ska ha fem rälskort. Han/hon får även lägga ut kort bredvid andra spelares utlagda kort. På detta sätt kan

man förvirra motspelarna så att de inte vet vilken din färdväg är.

När en spelare har färdigställt sin sträcka mellan två ändhållplatser, måste han/hon avslöja sin hemliga färdväg och visa att han/hon uppfyller alla krav. Om allt stämmer får han/hon placera sin spårvagn på en av de två ändhållplatserna och sätta i gång att åka, genom att kasta tärningen. Så snart spelaren har avslutat sin färdväg från en ändhållplats till en annan, har han/hon vunnit spelet.

Del 1 – Lägga Räls

Hemlig färdväg
Varje färdväg består av ett linjekort och ett färdkort. Linjekortet bestämmer mellan vilka ändhållplatser du ska bygga ditt spårvagnsnät. Färdkortet bestämmer vilka tre (vid 2-3 spelare) resp. två hållplatser (vid 4-6 spelare) ditt spårnät måste passera förbi. Föreställ dig att ditt spårvagnsnät måste passera hållplatserna B-D-M. Det spelar ingen roll om du passerar D först, därefter B och M, eller först till B, därefter till M och sist till D. Turordningen har ingen betydelse.

Exempel: För 2-3 spelare: Färdvägen för linje 2 går från Chinatown till Marina Boulevard genom B (Van Ness Ave), D(Lombard) & M(Broadway).

Färden kan börja antingen från Chinatown och genom M, B, D till Marina Boulevard. Eller så kan ni åka från Marina Boulevard över D, M, B till Chinatown. Man kan också välja andra färdkombinationer genom de tre hållplatserna.

Första spelomgången
Den äldsta spelaren börjar. Spelet går sedan medsols. Den som står på tur lägger ut två av sina rälskort på spelplanen. Därefter tar han/hon två nya kort från korthögarna så att han/hon återigen har fem kort. OBS! Det är inte särskilt smart att lägga ut rälskort vid någon av dina ändhållplatser, eftersom alla då kan lista ut din hemliga färdväg.

Läggregler rälskorten
En spelare får lägga ut ett rälskort på en ledig plats på spelplanen eller byta det mot ett rälskort som redan är utlagd på spelplanen (se utbyte av rälskort).

Rälskorten måste läggas så att de avbildade spåren mynnar ut i ett ledigt fält eller ansluter med annan räls.

Ett rälskort får inte:

  1. leda ut spåret från spelplanen
  2. mynna in i en hållplats
  3. täcka över en hållplats
  4. blockera annan räls
  5. läggas på ett sådant sätt att en eller flera rälsslut gör det omöjligt att åka vidare

Utbyte av rälskort
En spelare får, när det är hans/hennes tur, byta ut ett eller två rälskort som redan ligger på spelplanen mot andra kort. Men han/hon måste se till att riktningen på rälsen som visas på det gamla rälskortet även finns med på det nya rälskortet. Detta betyder: att byta ut rälskort innebär alltid att den nya rälsen är mer komplex än det gamla.

Spelaren lägger det utbytta kortet öppet framför sig. Han/hon kan genast använda det, om han/hön inte har lagt ut ett andra rälskort. Om en spelare har bytt ut ett rälskort, ska han/hon se till att komplettera sitt förråd med ytterligare rälskort från kortförrådet. Har han/hon bytt ut två kort får han inte ta några rälskort från förrådet eftersom han har de två utbytta korten istället. Rälskort med gröna träd får inte bytas ut. Spelarna ska alltid ha fem kort framför sig på bordet. (Se översikt på nästa sida).

Två rälskort som ligger bredvid varandra kan bytas ut när som helst, om utbytet sker enligt reglerna.

Du kan också byta ut rälskort med hållplatsskyltar eller spårvagnar på, men både skyltar och spårvagnar måste ställas tillbaka på samma plats de stod på, före bytet.

Hållplatser
På spelplanen finns det 12 olika hållplatser med namngivna platser från A till M. Så snart ett rälskort ansluts till en sådan plats måste spelaren upprätta en hållplats, dvs sätta upp en hållplatsskylt som ställs på det utlagda kortet.

Del 2 - Invigningsfärden

Nu har du färdigställt ditt spårvagnsnät. Vänta tills det är din tur igen och börja med invigningsfärden av spåret med din spårvagn.

Vänta ett ögonblick! Innan du åker, se till att avslöja din hemliga färdväg och dina hållplatser. Följ rälsen med ditt finger för att bevisa att din färdväg är komplett. De övriga spelarna kommer noga kontrollera att du följer reglerna, dvs passerar din linje verkligen samtliga hållplatser, och har du länkat samman de rätta ändhållplatserna? Om ett fel upptäcks kommer din invigningsfärd att försenas. Du måste bygga om ditt spårvagnsnät för att kunna uppfylla din färdväg ordentligt. Detta innebär som vanligt: två rälskort i taget.

En spelare som är redo att åka på sin invigningsfärd lämnar resten av sina rälskort öppet framför sig på bordet. Om det inte finns några rälskort kvar i förrådet för övriga spelare får de plocka av dessa kort.

Hur man åker
Du börjar din färd genom att ställa upp din valda spårvagn på en av de två ändhållplatserna.

När du väl har startat spårvagnen får du inte längre lägga ut rälskort, utan nu ska du kasta en tärning istället. Siffror och symboler visar hur långt du får flytta med spårvagnen. Om du kastar en fyra på tärningen får du flytta fyra steg framåt. Du måste också följa rälsens riktning.

OBS! Du får inte göra rätvinkliga svängar eller svängar i spetsiga vinklar.

Spårvagnarna får stanna på ett fält som redan är upptaget av en annan spelares spårvagn eller passera förbi ett upptaget fält. En spelare får också flytta sin spårvagn över ändhållplatsen för en annan spelare, dvs en annan linje. Det räknas som ett fält.

Tärningen visar en hållplatsskylt
Om en spelare får ett Cable Car Stop i sitt tärningskast kan han/hon fortsätta att åka med sin spårvagn till nästa närmsta hållplats, oavsett om hållplatsen tillhör hans/hennes egna hållplatskrav eller ej. Det kan också vara ändhållplatsen på en annan linje. När spelaren står på tur igen fortsätter han/hon därifrån.

Spelets slut
Så snart en spelare når sin ändhållplats är spelet över.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson