San Juan: regler  

(Okänd översättare av denna sammanfattning)

Spelas i ett antal rundor (vanligen mellan 11 och 14). Varje spelare får varsitt Indigoküperei utlagt framför sig, redo att användas. Spelarna drar sedan fyra kort var ur högen (Variant: Spelarna drar ett kort ytterligare för varje position efter startspelaren och lägger sedan övertaliga i skräphögen. Spelare ett drar alltså 4+1 kort, spelare två 4+2, spelare tre 4+3 och spelare fyra 4+4) Ännu ej använda kort läggs i en stapel. Prisbrickorna blandas och läggs i en egen hög.

Startspelaren tar guvernörsbrickan och väljer sedan en roll. Övriga spelare utför valfria handlingar i enlighet med den rollen. Sedan följer nästa spelare och väljer en roll. När samtliga spelare valt en roll, läggs rollbrickorna tillbaka, guvernörsbrickan flyttas till vänster och en ny runda tar vid. Med två spelare väljer guvernören i stället ytterligare en roll så att ordningsföljden i varje runda blir guvernör-motspelare-guvernör.

Före varje runda kontrolleras om någon spelare överskridit sin kortgräns. Den som har fler än sju kort på handen måste lägga kort i skräphögen så att maximalt sju kort hålls på handen inför en ny runda.

Varje roll har dessutom ett privilegium för den som väljer den rollen. Spelet är slut efter att den byggmästarfas då någon byggt sin tolfte byggnad. Övriga aktioner i den rundan spelas inte. Segrare är spelaren med mest Siegpunkte (Poäng)

Rollerna och deras privilegium:

För varje roll gäller att den som väljer rollen får ett privilegium. Efter att spelaren utfört sin handling, genomför nästa spelare sin handling. Det är tillåtet att passa om man inte vill eller kan utföra sin handling, eller att avstå från sitt privilegium.

Baumeister – Spelarna får bygga en byggnad, inte fler. Kortet med byggnaden läggs ut framför spelaren. Kostnaden för byggnaden betalas genom att lika många kort som byggkostnaden läggs på skräphögen. Privilegium: Ett kort mindre i byggkostnad.

Aufseher – Varuproduktion. Varje spelare lägger ett kort från stapeln med baksidan upp på en tom produktionsbyggnad. Endast en osåld vara får ligga på varje produktionsbyggnadPrivilegium: Ytterligare en produktionsbyggnad får kort från stapeln.

Händler – Prisbrickan vänds upp. Spelarna säljer genom att ta ett uppochnedvänt kort från en produktionsbyggnad och lägga på skräphögen. Siffrorna på prisbrickan visar hur många kort spelaren får ta upp på handen som betalning. Varje spelare får sälja flera varor av samma sort, om denna får sälja mer än en vara. Privilegium: Ytterligare en vara får säljas.

Ratsherr – Varje spelare får ta två kort från stapeln och måste därefter lägga ett på skräphögen. Privilegium: Ytterligare tre kort dras och fyra läggs på skräphögen.

Goldsucher – Spelaren drar ett kort från stapeln. Ingen annan får något.  

Byggnaderna.

De färgade produktionsbyggnaderna:
Det finns fem typer av produktionsbyggnader i olika färger. Färgerna återfinns på prisbrickorna. De är Indigo (blå), Socker (vit), Tobak (brun), Kaffe (svart) och Silver (grå). En spelare får bygga flera produktionsbyggnader av samma sort 

De violetta byggnaderna:
Det finns 24 olika violetta byggnader. Varje byggnad återfinns tre gånger, förutom de fyra byggnader som kostar 6 och som bara finns i två exemplar var. För dessa byggnader gäller att varje spelare endast får bygga en sådan, dess effekt träder i kraft först efter den byggmästarfas då de byggs, samt att deras effekt inte måste utnyttjas av ägaren. (Byggkostnad inom parentes)

Schmiede (1) – Varje produktionsbyggnad (Indigo, socker etc)  kostar ett kort mindre.
Goldgrube
(1)  – Ta fyra kort ur stapeln. Om de har olika byggkostnad får en av dessa byggnader tas upp på handen. Om minst två byggnader kostar lika mycket får inte spelaren denna bonus.
Archiv
(1) – Under Ratsherrfasen får två valfria kort läggas på skräphögen, alltså även kort som spelaren sedan tidigare hade på handen.
Armenhaus
(2) – Om spelaren har 0 eller 1 kort kvar på handen efter att ha byggt, får denne dra ett kort från stapeln.
Schwarzmarkt
(2) – Spelaren får under byggmästarfasen använda upp till två av sina osålda varor som betalning.
Handelsstation
(2) – Spelaren får sälja ytterligare en vara under Händlerfasen.
Brunnen
(2) – Om spelaren producerar minst två varor under Aufseherfasen, får denne ett kort från stapeln.
Marktstand
(2) – Om spelaren säljer minst två varor under Händlerfasen, får denne ett kort från stapeln.
Kran
(2) – Spelaren får bygga över en existerande byggnad och betalar då enbart mellanskillnaden. Kranen får ej överbyggas. Om en produktionsbyggnad med en osåld vara överbyggs går varan förlorad. Om en dyrare byggnad ersätts av en billigare får inte kranägaren något kort, dock bygger denna utan kostnad.
Kapelle
(3) – Innan kortgränsen kontrolleras före varje runda får ägaren lägga ett kort under kapellet. Varje undanlagt kort ger 1 SP i slutsammanräkningen. Är kapellet överbyggt ger inte den tidigare byggnaden någon SP.
Turm
(3) – Kortgränsen utökas till tolv kort.
Aquädukt
(3) – Spelaren producerar ytterligare en vara under Aufseherfasen.
Schreinerei
(3) – Om spelaren bygger en violett byggnad, får denne ett kort från stapeln efteråt. Byggkostnaden måste uppfyllas innan Schreineri träder i kraft.
Präfektur
(3) – Spelaren får behålla två kort i Ratsherrfasen.
Markthalle
(4) – Spelaren får ytterligare ett kort om denne säljer minst ett kort i Händlerfasen.
Steinbruch
(4) – Varje violett byggnad kostar ett kort mindre.
Bibliothek
(5) – Fördubblar privilegiet. Konkret: Dra åtta kort som Ratsherr, bygg två kort billigare som byggmästare, producera tre som Aufseher, sälj tre som Händler, dra två kort som Goldsucher. I tvåpersonsspelet får Bibliotheket endast användas EN gång per runda. 

Tre Denkmäler utan extra funktion:
Statue
(3) – Ger 3 SP
Siegessäule
(4) – Ger 4 SP
Reiter
(5) – Ger 5 SP

Spelaren får bygga en av varje, men inte två av samma.

De fyra ”6”-byggnaderna

Dessa ger extra SP vid slutsammanräkningen
Zunfthalle
– Spelaren får vid spelets slut 2 SP extra för varje produktionsbyggnad.
Rathaus
– Spelaren får 1 SP för varje violett byggnad, inklusive Rathaus.
Triumphbogen
– Spelaren får 4-6-8 SP för 1-2-3 byggda Denkmäler (Statue, Reiter etc)
Palast
– Spelaren får 1SP för var fjärde SP. Den som har 34 poäng får alltså ytterligare åtta poäng, sammanlagt 42 

 


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson