Spectrangle: regler

Innehåll:
Spelplan
36 färgade triangelformade pjäser
8 poängbrickor i 4 olika färger
1 påse
Spelregler

Spectrangle är ett familjespel för två, tre eller fyra deltagare. Om man är fyra deltagare så kan man även spela i två lag. Då sitter lagkamraterna parvis mittemot varandra vid bordet.

Förberedelser:
1. Lägg alla triangelpjäserna i påsen.
2. Nu tar varje deltagare var sin triangel ur påsen. Den som fick triangeln med högst värde får börja.
3. I tur och ordning plockar nu varje deltagare till sig ytterligare tre trianglar ur påsen, så att var och har totalt fyra trianglar. Dessa läggs så ati alla deltagare tydligt kan se dem.
4. Varje deltagare (eller lag) tar också två poängbrickor i samma färg var.

Vad går spelet ut på?
Spelet går ut på att få ihop störst antal poäng. Detta gör man genom att utnyttja sina poängchanser så smart som möjligt, samt genom att försöka blockera för den andre deltagaren eller det andra laget.

Så här går spelet till:
Den som börjar lägger ut den första triangelpjäsen på spelplanen. Triangeln får läggas var som helst på spelplanen, men INTE på en bonusruta (ruta med en siffra).

Poängen blir lika med siffran på triangeln som placerades ut.

Varje gång man har placerat ut en triangel drar man en ny från påsen, så att man alltid har fyra trianglar framför sig på bordet.

Turordningen går sedan vidare medsols. Varje gång det är en deltagares tur så placerar han eller hon ut en av sina fyra trianglar på spelplanen. Triangeln måste alltid läggas så att MINST EN av sidorna har samma färg som någon av de angränsande "lediga" sidorna på de trianglar som redan finns på spelplanen. Det finns ett undantag: jokertriangeln, som är helvit, får läggas mot vilka andra färger som helst. När jokern väl ligger på spelplanen, så kan också alla trianglar läggas mot den.

När en triangel väl har placerats ut, så får den inte flyttas från den positionen (detta gäller även jokern!).

När det är ens tur så MÅSTE man placera ut en triangel om det går (dvs färgen på en sida passar in); det är inte tillåtet att passa.

Om man inte kan placera ut en triangel (ingen färg passar in) så måste man:

a. helt enkelt avstå från sin tur, eller
b. byta ut en av sina trianglar mot en ny från påsen; den nya triangeln får dock inte läggas ut på spelplanen även om det är möjligt.

Varje deltagare måste avsluta sitt drag med att dra en ny triangel från påsen; om man glömmer att göra detta, så måste man dra en ny triangel så snart som man upptäcker sitt misstag. Spelet är slut när påsen är tom och ingen längre kan placera ut någon triangelpjäs. Det kan inträffa att en deltagare inte kan placera ut någon triangel under flera spelvarv på varandra, men så snart som detta åter är möjligt så måste man alltså placera ut en triangel.

Poängberäkning:
Varje deltagares, eller lags, poängsumma markeras på sidan av spelplanen, med hjälp av de färgade poängbrickorna. Varje deltagare (lag) har två poängbrickor var, för att underlätta poängberäkningen.

Poängspåret startar vid triangeln bredvid talet 100. Man börjar räkna på 1.

För att göra det hela lättare så är varje 10-tal markerat, och dessutom finns det ett streck för var femte poäng.

Så snart en deltagare placerat ut en triangel räknas poängen genast ut, och en av poängbrickorna flyttas till motsvarande summa längs poängräkningsbanan. Efterhand som flera trianglar placeras ut adderas poängen till den tidigare, och den andra poängbrickan placeras på den nya summan.

På så sätt kan man alltid kontrollera att en deltagare har adderat korrekt.

När man nått fram till 100 så fortsätter man att addera.

Om man då t.ex. kommer fram till 9, så är poängsumman 109.

Spelet är ju slut först när alla trianglarna har placerats ut!

Om två deltagare, eller lag, hamnar på samma poäng, så placeras poängbrickorna ovanpå varandra.

Så här räknar man poängen:
1. Den först utplacerade triangeln, och alla trianglar som matchar endast på en sida, ger helt enkelt samma som triangelns värde.

2. En triangel som matchar på två eller tre sidor ger samma som antalet matchande sidor x triangelns värde.

3. En triangel placerad på en bonusruta (rutorna med 2, 3 eller 4) ger samma som bonussiffran antalet matchande sidor x värdet på triangeln.

Sammanfattning:
Poängen räknas alltid som så: värdet på den utplacerade triangeln, gånger antalet matchande sidor gånger (den eventuella) bonusen.

Om en deltagare eller ett lag har trianglar kvar när spelet är slut, så dras värdet av dessa trianglar BORT från deras sammanlagda poängsumma.

Försök alltid att antingen få en så hög poäng som möjligt på varje utplacerad triangel, eller försök att blockera så mycket som möjligt för motspelarna; allas trianglar är ju fullt synliga hela tiden!

Spectrangle blir om möjligt ännu mera spännande om man är fyra deltagare som spelar i två lag.

Lagkamraterna sitter då mittemot varandra vid bordet. På så sätt kan en deltagare förbereda för sim lagkamrat, så att han/hon kan få en hög poäng med sin nästa triangel.

Försök att förbereda bra kombinationer för varandra.

Ett lag håller reda på sin poäng med hjälp av samma poängbrickor.

Det kan vara roligt att skriva ner slutsumman man får efter varje parti. På så sätt kan man ju hålla reda på vem som den högsta poängen under en viss period. Månadens bästa resultat, till exempel!


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson