Spelregler till Spionage

SPIONAGE! är en originell och nytänkande speltriller, olikt andra spel som du spelat tidigare: här slipper du vänta på din tur eftersom alla drar samtidigt, och det gäller för dig att i förväg ana dig till medspelarnas skumma planer och vidta motåtgärder! Här finns inga tärningar och chanskort. Turen spelar en underordnad roll i Spionage!; det är iskalla nerver, bluff och dubbelbluff, och framför allt spelskicklighet som kommer att ge dig segern.

Spionage! har för sina innovativa spelmekanismer belönats med Tysklands förnämsta utmärkelse "Spiel des Jahres" när det publicerades 1990 för första gången (och med ett annat tema och namn, ’Adel Verpflichtet'). Inför lanseringen 1991 i Storbritannien utnämnde speltidningen Strategy Plus det till "Bästa nya spel".

Spionage! går ut på att göra karriär i underrättelsevärlden, genom att framgångsrikt utföra operationer i syfte att få ihop uppgifter om hemligstämplade nya uppfinningar. Ju skickligare du är i underrättelsebranschen, desto längre fram kan du avancera på spelplanen. Till ditt förfogande har du både mutor och dubbelagenter, men också ditt kontraspionage som du kan sätta in mot fiendens dubbelagenter. I världsstäderna på spelplanen råder fortfarande det kalla kriget från le Carrés spionromaner, och mot varandra kämpar brittiska MI6, sovjetiska KGB, franska SDECE, kinesiska CCI och amerikanska CIA... och DU kommer att kastas rakt in i den spännande kampen.

Vid en första hastig genomläsning av reglerna kan Spionage! verka krångligt, men i själva verket är det ett enkelt – men annorlunda och nytänkande! – spel. Läs bara reglerna noggrant, och bekanta dig med innehållet i lugn och ro, innan du spelar det första gången. Väl inne i spelet kommer du att upptäcka att Spionage är ett skicklighetsspel i nära nog samma klass som poker: Kommer han eller kommer han inte att spela det kort som jag tror!

Spionage! är som allra bäst med fyra eller fem spelare. När man är två spelare krävs ett litet tillägg till reglerna, vilket du hittar på sista sidan i häftet.

Mycket spelnöje!

 
Innehållet

SPELPLANEN

Stockholm är startruta. Från denna stad förflyttar man sin pjäs motsols via de olika städerna mot målet, som är det Internationella Toppmötet. Observera att det finns TVÅ förflytt ningsrutor i varje stad, utom i Sydney och Peking där det finns TRE (samt Stockholm, som är en ruta). I varje stad finns det dessutom två siffror (värdetal), som bestämmer hur långt pjäser får flyttas. I mitten på spelplanen finns två Top Secret – rutor för Hemliga Kort, fem fängelseceller för de Dubbelagenter som blir avslöjade, och rutan med Schweiziskt Bankkonto.

SPELPJÄSERNA

Det finns fem agentpjäser, i olika färger.

PLANERINGSKORTEN

För varje färg finns två Planeringskort, med Hemligt Uppdrag resp Ambassadmöte. På baksidan finns i färg förkortningen för den underrättelseorganisation som spelaren representerar.

HANDLINGSKORTEN

För varje färg finns åtta Handlingskort:
· Fyra med Mutor, på sammanlagt 500,000 dollar
· Två med Dubbelagenter
· Ett med Redovisning
· Ett med Kontraspionage

Baksidorna är alla likadana, agentsymbolen i en ring mot svart bakgrund.

DE HEMLIGA KORTEN

Det finns sammanlagt 45 Hemliga Kort, och det är kampen om dessa som spelet går ut på. Varje kort representerar en hemligstämplad dossier över en ny uppfinning som är ytterst begärlig för de olika underrättelseorganisationerna. Korten är indelade i sex olika kategorier, märkta A – F och tryckta med olika bakgrundsfärger. På varje kort står hur många mikrofilmade sidor som dossiern omfattar. Ju fler mikrofilmade sidor, desto värdefullare är kortet.

Förberedelserna

Bestäm färg (organisation)
Först lägger man upp spelplanen på bordet, och så gäller det att bestämma vilken av de fem underrättelseorganisationerna man ska representera. Om alla kan få just sin "favorit", är det enklast. I annat fall tar man de fem Planeringskorten med Hemligt Uppdrag, blandar om dem med färgsidan dold, och så drar alla var sitt kort på måfå.

Fördela de små korten (10 var i samma färg)
När organisationen så bestämts, får man de resterande nio små korten i sin färg. Man startar alltså alltid spelet med 1 Hemligt Uppdrag, 1 Ambassadmöte, 4 Mutor, 2 Dubbel-agenter, 1 Redovisning och 1 Kontraspionage på handen. Kort i överblivna färger (om man är färre än fem spelare) läggs tillbaka i asken och deltar inte.

Sätt agentpjäsen på Stockhom)
Sedan tar man agentpjäsen i sin färg och sätter den på rätt startfält i Stockholmsrutan.

Dra 4 stora kort var
De stora Hemliga Korten blandas om ordentligt, med bak – sidan uppåt. Varje spelare drar fyra Hemliga Kort på måfå och har dem på handen, eller framför sig på bordet, eller i en bröstficka wc. Du får titta på dina egna Hemliga Kort så ofta du vill, men visa dem inte i onödan för någon annan!

Lägg resten i två högar på spelplanen
Resterande Hemliga Kort delas i två ungefärligen lika stora högar, och dessa läggs med framsidan uppåt på de två Top Secret–rutorna på spelplanen. Tills någon av dessa högar tar slut, finns det alltså alltid två olika Hemliga Kort att välja på i varje omgång.

Spelidén

Längst fram på spelplanen vinner
Spionage! går ut på att skaffa sig så mycket status i underrättelsevärlden som möjligt. Ju längre du hunnit på spelplanen genom skickligt agerande, ju mera status har du skaffat dig.

Den som till slut står längst fram med sin pjäs på det Internationella Toppmötet, har vunnit spelet.

Hur spelet går till

Spionage! spelas över ett antal omgångar. Varje omgång indelas i fyra faser, som alltid avverkas i följande ordning:

1:a FASEN: Samtliga spelare väljer i hemlighet var sitt Planeringskort.
2:a FASEN: Samtliga spelare väljer i hemlighet var sitt Handlingskort.
3:e FASEN: De spelare som valt Hemligt´Uppdrag genomför sina handlingar.
4:e FASEN: De spelare som valt Ambassad-möte genomför sina handlingar.

1:a fasen: Välja Planeringskort

Tänk ut en plan för den kommande omgången, och så väljer du antingen Hemligt Uppdrag eller Ambassadmöte och lägger det kortet dolt på bordet framför dig.

Om du väljer Hemligt uppdrag, är det för att du vill förstärka dina resurser på handen: genom att komma över ännu ett Hemligt Kort, eller genom att stjäla ett Mutkort från någon annans hand.

Om du väljer Ambassadmöte, är det för att få flytta framåt på spelplanen: genom en lyckad Redovisning eller som belöning för att du avslöjar någon annans Dubbelagent. Alternativt är det för att du vill stjäla ett Hemligt Kort från någon annan.

Så snart alla lagt ut var sitt Planeringskort, vänder man samtidigt på dem och avslöjar vilket man valde. Nu har du ett hum om vad de andra har för planer i den här omgången! Planeringskorten ska ligga kvar på bordet tills hela omgången är slutspelad.

2:a fasen: Välja Handlingskort

Nu bestämmer du dig för den Handling du vill utföra. Samtliga väljer ett kort och lägger det dolt på bordet.

OM DU VALT HEMLIGT UPPDRAG får du nu ta antingen

Observera: du kan INTE använda dig av Kontraspionage om du är på Hemligt Uppdrag.

OM DU VALT AMBASSADMÖTE får du nu ta antingen

Vad är en redovisning?

En Redovisning består av att man för medspelarna visar upp minst tre sammanhängande Hemliga Kort: däremot finns ingen övre gräns för antalet kort som kan ingå. De Hemliga Kort man visar upp är sammanhängande endast om det inte finns några "luckor" i den alfabetiska ordningen. Ingen bokstav inom följden får saknas, men däremot får samma bokstav förekomma flera gånger.

Följande exempel på Redovisningar är godkända: AAA, AAB, BBCCD, ABCDE, CCD, CDE, DDDEF, EEEE, BCDDEFFF o s v.

Däremot är följande exempel ICKE godkända: AB (ej minst tre kort), ACD, CCEF, BCF, AACE o s v ("luckor" i den alfabetiska ordningen, obs!).

Om man inte har sådana Hemliga Kort att man kan åstadkomma en Redovisning, får man INTE spela något Redovisningskort!

3:e fasen: Avsluta Hemligt Uppdrag

Nu ska de spelare som valde Hemligt Uppdrag först slutföra sina Handlingar. Dessa vänder samtidigt upp och avslöjar sina Handlingskort. (Spelarna som i första fasen valde Ambassad – möte får nöja sig med att titta på just nu).

a. MUTOR
Den spelare som spelade Mutkortet med det högsta beloppet på, får ta ett av de två Hemliga Kort som ligger överst, och addera det till korten han eller hon redan har på hand. Mutkortet läggs därefter på den Schweiziska Bankkontorutan på spelplanen.

Spelare som spelade Mutkort med ett lägre belopp får INTE ta något Hemligt Kort. I stället tar de tillbaka Mutkorten på sin hand igen, och får försöka med det igen i en senare omgång.

b. DUBBELAGENTER PÅ HEMLIGT UPPDRAG

Om en spelare använder sig av ett Dubbelagentkort, får han eller hon stjäla det Mutkort som precis lades på Schweiziska Bankkontorutan! Den spelaren tar upp Mutkortet på sin hand, och får i en senare omgång använda det precis som ett Mutkort i egen färg. (Dessutom ska den spelaren ta tillbaka Dubbelagentkortet på sin hand igen).

Om ingen spelade ett Mutkort i samma omgång, lyckas Dubbelagenten inte med sitt hemliga uppdrag, utan återgår till spelarens hand. De Mutkort som ligger på Schweiziska Bankkontorutan sedan tidigare omgångar får INTE röras.

Om det visar sig att flera spelare sätter in Dubbelagentkort på hemligt uppdrag, blir konkurrensen för svår och ingen lyckas, även om det spelades ett (eller flera) Mutkort i samma omgång! Mutkortet hamnar på det Schweiziska Bankkontot, och Dubbelagenterna återgår till respektive händer.

Exempel på spel:
1) Alla spelar Mutkort, men MI6 spelade högst. MI6 lägger då Mutkortet på Schweiziska Bankkontorutan och för ta ett av de synliga Hemliga Korten. De övriga Mutkorten återgår till respektive ägare.

2) CIA och KGB spelar Mutkort, medan CCI spelar en Dubbelagent. Eftersom KGB:s Mutkort är högst, lägger hon detta på Bankkontorutan och tar ett Hemligt Kort, medan CIA under muttranden måste ta tillbaka sitt Mutkort på handen. CCI får dock tack vare sin Dubbelagent ta det Mutkort som KGB precis spelade, och sätter det (tillsammans med Dubbelagentkortet) på sin hand.

3) MI6 och SDECE spelar bägge Mutkort, medan KGB, CIA och CCI alla spelar Dubbelagentkort. Eftersom flera Dubbelagenter spelades samtidigt misslyckas dessa och återgår till respektive händer, medan SDECE som spelade högst Mutkort lägger detta på Bankkontorutan och tar ett Hemligt Kort. MI6 återtar sitt Mutkort på handen.

4:e fasen: Avsluta Ambassadmöte   När spelarna som valde Hemligt Uppdrag är klara, ska alla de som valt Ambassadmöte på samma sätt samtidigt avslöja sina Handlingskort. (Spelarna med Hemligt Uppdrag får nöja sig med att titta på då).

Viktigt: Handlingarna görs i nedanstående ordningsföljd!

a. REDOVISNING

Alla som spelat ett Redovisningskort måste nu visa upp minst tre sammanhängande Hemliga Kort, helt enligt ovanstående regler. Man är inte skyldig att visa alla sammanhängande Hemliga Kort man har, utan man väljer själv hur många. Även om man kan åstadkomma två eller flera skilda Redovisningar (= olika grupper av sammanhängande Hemliga Kort), får man ändå bara göra EN Redovisning (= visa upp en kortgrupp).

Om bara en spelare gör en Redovisning, har han eller hon automatiskt den bästa Redovisningen. (Och om den spelaren är smart, nöjer han eller hon sig med att då bara visa upp tre Hemliga Kort, för att inte avslöja för mycket om sin hand.)

Om flera spelare har valt Redovisning, håller de sina kort dolda under bordskanten, tar i högerhanden så många Hemliga Kort som de vill visa, och lägger sedan samtidigt upp sina Redovisningar på bordet.

Den framgångsrikaste Redovisningen är alltid den med flest Hemliga Kort. Om två eller flera Redovisningar innehåller lika många kort, vinner den som har kortet med flest mikrofilmade sidor.

Redovisningarna ska ligga kvar öppet på bordet tills omgången är färdigspelad.

De två spelarna med de framgångsrikaste Redovisningarna får flytta sina agentpjäser framåt på spelplanen.

Hur många rutor dessa pjäser får flytta fram bestäms av värdetalen vid staden där den ledande agentpjäsen står.

Exempel på spel:
SDECE, KGB och CCI har alla i omgången valt först Ambassadmöte och sedan Redovisning. SDECE och CCI visar upp sju Hemliga Kort var, medan KGB bara visar upp sex. Eftersom SDECE och CCI visade upp lika många Hemliga Kort, blir antalet mikrofilmade sidor på vars och ens bästa kon avgörande. SDECE:s bästa Hemliga Kort innehåller hela 280 mikrofilmade sidor, medan CCI:s bästa bara innehåller 133.

Den pjäs som står längst fram på spelplanen tillhör dock CIA, som befinner sig i Bagdad (värdetal 3/2).

SDECE har den framgångsrikaste Redovisningen och för därför flytta fram 3 rutor på spelplanen, medan CCI har den näst framgångsrikaste och får flytta fram 2 rutor. KGB:s Redovisning var inte tillräckligt värdefull, så han står kvar där han är.

Så länge alla agentpjäserna står kvar i Stockholm (= Stan), gäller förstås värdetalen där. Observera än en gång att alla städer har TVÅ förflyttningsrutor, utom Stockholm (en) och Sydney och Peking (tre var)!

b. DUBBELAGENTER VID AMBASSADMÖTE

Om man väljer att använda sig av en Dubbelagent vid Ambassadmöte, har man chansen att stjäla Hemliga Kort från andras Redovisningar. Detta är ännu ett sätt att skaffa sig Hemliga Kort, samtidigt som man försämrar situationen för de andra!

Naturligtvis kan en Dubbelagent bara stjäla Hemliga Kort under förutsättning att någon annan spelare gör en Redovisning. (Och Dubbelagenten får likaså bara välja bland de Hemliga Kort som läggs upp på bordet, inte bland de övriga som spelarna väljer att just då smyga med på handen och inte visa upp!)

En spelare med en Dubbelagent får stjäla ett Hemligt Kort från varje Redovisning – och han ell'er hon får själv välja kortet!

Exempel på spel:
1) MI6, CCI och KGB valde alla Redovisning, medan CIA spelade en Dubbelagent. Såsnart MI6, CCI och KGB lagt upp de Hemliga Kort de vill visa (och två av dem flyttat framåt på spelplanen), får CIA ta ett Hemligt Kort från varje Redovisning, alltså summa tre kort, till sin egen hand.

2) CIA, SDECE och MI6 valde alla Ambassadmöte - och alla spelar en Dubbelagent! Då händer inget, utan korten återgår till respektive händer.

Om flera spelare valde Dubbelagenter, får den med flest år i yrket (= högst siffra på Dubbelagentkortet) välja först, och därefter de övriga i sjunkande ordning.

Exempel på spel:
KGB och CIA spelar Redovisning. medan CCI och MI6 valde Dubbelagent. KGB har den framgångsrikaste redovisningen och får flytta fram 5 rutor (eftersom ledande pjäsen står Washington, värdetal 5/3), medan CIA för flytta fram 3 rutor. CCI visar sig ha Dubbelagenten med den högsta siffran och får därför stjäla först, ett kort var från KGB:s och CIA:s Redovisningar; sedan gör MI6 samma sak.

c. KONTRASPIONAGE

Kontraspionagekortet kan bara användas vid Ambassadmöte, inte på Hemligt Uppdrag. När någon (en eller flera) spelar Kontraspionagekort, kommer alla Dubbelagenter som samtidigt avslöjas på Ambassadmötena att åka i fängelse.

De avslöjade Dubbelagenterna får givetvis inte stjäla några Hemliga Kort i samma omgång. (Tidigare hopstulna Hemliga Kort berörs däremot inte).

Var och en som spelar Kontraspionagekort när en eller flera Dubbelagenter avslöjas, belönas med att få flytta fram på spelplanen, lika många rutor som den placering man just då har på spelplanen.

Exempel på spel:
CIA valde Redovisning, medan MI6 och KGB satte in Dubbelagenter och SDECE och CCI spelade Kontraspionagekort. Eftersom CIA är ensam om Redovisning, nöjer han sig med att visa tre Hemliga Kort.

MI6 och KGB får inte stjäla några kort, utan deras spelade Dubbelagenter åker i fängelse. Som belöning får SDECE och CCI flytta fram på spelplanen: SDECE fyra rutor eftersom hennes agentpjäs just då ligger fyra i "loppet", och CCI bara en ruta eftersom han just då leder. Dessutom får CIA flytta fram fyra rutor, eftersom hans Redovisning var "bäst" just då och den ledande agentpjäsen (CCI) befinner sig i London.

Observera att pjäsernas placering på spelplanen räknas INNAN de eventuella spelarna med Redovisning flyttat fram: all framflyttning tänks ske "samtidigt", så att inte en pjäs flyttas först och ändrar placeringsordningen innan nästa pjäs flyttas, o s v. Och skulle någon spela Kontraspionage men det visar sig inte finnas någon Dubbelagent på Ambassadmötet, blir det naturligtvis ingen utdelning!

Exempel på spel:
KGB och MI6 spelar Redovisning, medan CCI valde Kontraspionage. KGB och MI6 genomför sina Redovisningar enligt ovan och får flytta fram på spelplanen, medan CCI med outgrundlig min återtar sitt Kontraspionagekort och inget annat händer.

d. DUBBELAGENTER I FÄNGELSE

Alla Dubbelagentkort som avslöjas, via ett eller flera Kontraspionagekort, sätts i fängelset på spelplanen.

Den första Dubbelagent som avslöjas läggs på rutan med Cell 1. När nästa Dubbelagent avslöjas, flyttas det första Dubbelagentkortet till Cell 2, och det nya läggs på Cell 1. Avslöjas ännu en Dubbelagent, flyttas det första kortet från Cell 2 till Cell 3, nästa från Cell 1 till Cell 2, och det nyanlända kortet läggs på Cell l. Och så vidare!

Om flera Dubbelagenter avslöjas samtidigt, åker den med den lägsta siffran först i fängelse, därefter den med närmast högre siffra, osv.

Om man är färre än fem spelare, använder man inte alla fem cellerna – man använder bara lika många celler som det finns spelare i partiet. Alltså cellerna I – 4 om man är fyra spelare, men cellerna 1 – 3 om man är tre spelare, och cellerna 1 och 2 om man bara är två.

En Dubbelagent blir fri först när det kortet ska flyttas bort från den sista cellen: då återgår kortet till "ägarens" hand.

Exempel på spel:
Det är fyra spelare i partiet, och MI6 har en av sina Dubbelagenter i Cell 4 (samt CIA en i Cell 3, och KGB bägge sina i Cell 2 resp 1). MI6 för den andra av sina Dubbelagenter avslöjad och detta kon ska alltså läggas på Cell 1, samtidigt som KGB:s flyttas till Cell 3 resp 2, och CIA:s till Cell 4. Den "gamla" Dubbelagenten från MI6 knuffas därmed ut från Cell 4, återfår friheten, och återgår till MI6-spelarens hand.

En omgång avslutas

Så snart även den fjärde fasen är färdigspelad, är omgången över. Alla återtar samtliga de kort de har liggande på bordet, och döljer dem igen i handen. Ge aldrig fienden information i onödan! Därefter börjar nästa omgång med att alla väljer var sitt Planeringskort, o s v enligt ovan.

Om de Hemliga Korten tar slut i den ena högen på spelplanen, kan man förstås bara dra från högen som är kvar. Tar bägge högarna slut (sällsynt!), går det inte längre att spela Hemligt Uppdrag, utan Ambassadmöte gäller då automatiskt för alla omgångar i fortsättningen.

Det är inte nödvändigt att alla faser spelas i varje omgång. Skulle det visa sig att t.ex. samtliga valde Hemligt Uppdrag, bortfaller förstås den fjärde fasen i omgången: etc.

Slutet på partiet

Så snart någon agentpjäs avancerar in på Internationellt Toppmöte (och alla flyttat färdigt) är det kalla kriget, och partiet, över. Samtliga ska nu omedelbart göra en Redovisning, och då sätta ihop den största och bästa möjliga av de Hemliga Korten man har på hand.

Den som har den framgångsrikaste Redovisningen får flytta 8 steg fram med sin agentpjäs, och den med den näst framgångsrikaste får flytta 4 steg fram.

SEGRARE är därefter den spelare som uppnått mest status i underrättelseorganisationernas värld, d v s står längst fram med sin agentpjäs. Skulle två eller flera komma på samma ruta, vinner förstås den med den framgångsrikaste sista Redovisningen av dessa.

Specialregler för två deltagare

Använd er antingen av

a. ÖVERRASKNINGSVARIANTEN:
Bägge lägger dolt ut ett Planeringskort och ett Handlingskort, och avslöjar därefter bägge korten samtidigt

eller

b. KONFRONTATIONSVARIANTEN
Då får man inte längre fritt välja Planeringskort. Varannan gång måste bägge välja Hemligt Uppdrag + ett valfritt Hand– lingskort, och varannan gång Ambassadmöte + ett valfritt Handlingskort. Planeringskorten läggs dock givetvis öppet.

Uppfinnare: Klaus Teuber.
Översättning och grafisk design: Dan Glimne.
 
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson