Telepathy: regler

Det är lekande lätt att svara på den frågan. TELEPATI ger spelarna chansen till ett fascinerande tankeutbyte rörande bilder och ord.
Vem skulle inte gärna vilja veta vem de ligger på samma våglängd med ?

1. Innehåll
300 spelkort
    1 spelbräde
    6 spelbrickor
    1 tärning med symbolerna A och "penna"
    1 anteckningsblock
    1 timglas
    1 spelanvisning,

2. Förberedelser
Varje spelare väljer en partner med vilken han bildar ett team för detta spel. Spelarna sitter alltid mittemot sin spelpartner.

Spelbrädet placeras mitt på bordet. Hälften av spelkorten ställs upprätt i ett av facken i kartongens insats. I facket intill läggs korten som redan har använts. Har man spelat med kortens första hälft: byter man ut dessa mot den andra hälften.

Varje lag väljer en spelbricka och placerar den på startfältet (den gula pilen pekar dit). Varje spelare tar ett blad ur anteckningsblocket och en penna.

3. Spelets mål
Lagen flyttar på sin spelbricka med varje passande svar. Det första teamet som når det gula målfältet vinner spelet.

4. Spelförlopp
a) Ett kort spelas
Vid början av varje runda kastas tärningen för att avgöra vilken sida av kortet som ska 'spelas'. Symbolen "penna" betyder 'bild'; bokstaven 'A’, betyder 'ord’. Kortet läggs med den valda sidan uppåt mitt på spelbrädet. Varje spelare antecknar nu var för sig de begrepp som han förknippar med ordet eller bilden på kortet. Siffran ( 5-8) på spelfältet där man har hamnat anger antalet begrepp som ska skrivas upp. Man har 30 sekunder för att göra detta i varje runda.

b) Anteckningarna
Spelarna försöker att anteckna så många identiska begrepp som möjligt. Det finns inga 'korrekta' eller @felaktiga' svar i detta spel. Givetvis har varje människa sina egna associationer rörande en bild eller ett ord! Spelas bildsidan är det tillåtet att skriva upp denna avbildning som ett begrepp. Spelas kortets ordsida får själva ordet inte antecknas längre. Svar kan vara upp till två ord långa. Bara exakt samma 'svar' räknas.

c) Poängen räknas
Varje passande begrepp räknas som en poäng. Avvikande ord räknas inte.
Exempel: teckna & teckning, stol & gungstol, gå & gick: stämmer inte överens!

Undantag:
1) Ental och flertal. Exempel: ko & kor = stämmer överens
2) Förkortningar. avvikelser eller initialer av korrekta ord och namn.
Exempel: Freud & Sigmund Freud:, L.A. & Los Angeles = stämmer överens

Exempel för spelsituationer:
A. Man har vänt på bilden av en katt.
Spelare A: Katt, klor, Garfield, klappa, sju liv
Partner: Katt garnnystan, riva. Garfield, -- (inget. svar)
Spelare A och dennes partner har två begrepp som stämmer överens, de får alltså två poäng och flyttar sin spelbricka två tält längre fram.

B. Ordet: 'Trädgård, spelas.
Spelare A: Gräsmatta, blommor. träd, sol. rekreation
Partner: Blomma, sol, leka, frukt, gräsmatta
Spelare B och dennes partner har tre begrepp som stämmer överens. de får alltså 3 poäng och får flytta vidare med 3 fält.

d) 'Brainstorm'-fält
Fälten med de gula blixtnedslagen är s k @brainstorm'-fält. @Brainstormning' på engelska står för @plötsliga infall' - och det är precis det som det handlar om på dessa spelfält.

Blir det ett lags tur och de hamnar på ett @brainstorm'-fält så spelar alla lag samtidigt det kortet som just han dragits. Timglaset används inte eftersom det inte finns någon tidsbegränsning.

Spelaren som först har antecknat de antal svar som krävs på spelfältet ropar 'STOP'!. Alla andra spelare måste då genast sluta skriva (de sista påbörjade ordet får avslutas).

Det laget vars spelare har ropat 'STOP' räknar först ihop sina poäng och flyttar vidare med motsvarande steg. Spelaren till vänster fortsätter och sedan de andra tills alla team har dragit vidare. Denna ordningsföljd kommer att spela en stor roll vid spelets slut!

5. De första dragen
Redan startfältet är ett 'brainstorm'-fält. För att bestämma vilken kortsida som spelas kastar den yngste spelaren tärningen. Samma spelare drar dessutom ett kort och lägger det med motsvarande sida uppåt på spelbrädet. Alla team antecknar genast upp till 5 begrepp. Sedan räknas poängen och varje lag l7.vttar framåt med de vunna poängen, därvid gäller ett spelfält per poäng.

Nu är det det teamets tur vars spelare ropade 'STOP'. Först kastas tärningen för att avgöra kortsidan. Spelaren till vänster drar sedan kortet och vänder på timglaset (utan när det rör sig om ett 'brainstorm'-fält). Laget spelar sin runda och flyttar vidare motsvarande fält.. Spelet fortsätter i klockriktning.

6. Det får inte fuskas!
Ett team kan flyttas 10 fält bakåt på spelplanen om svaret inte alls hade att göra med det spelade kortet och/eller laget tidigare hade avtalat en gemensam strategi.

7.Ojämnt antal spelare
Ett lag kan bestå av tre spelare om ett ojämnt antal spelare vill vara med. Man turas i så fall om i de olika rundorna.

8. Spelfältet @Den svarta blixten'
Detta spelfält: utgörs av en svart blixtsymbol mot en grå bakgrund. Det räknas själv inte med i spelet och man hoppar helt enkelt över det. Man kan alltså inte stå kvar på detta fält. Om ett lag har varit så långsamt att det vid spelets slut inte har passerat detta spelfält träffas det av 'svarta blixten'!

Detta är bara tänkt som ett litet skämt, men det är kanske värt att fundera på en ny partner i nästa runda ?

9. Spelets slut
Målfältet är det gula fältet med den röda blixtsymbolen. Lagen måste nå målet med det exakta antalet steg. Står ett lag till exempel tre spelfält från målet och har fyra begrepp som stämmer överens kan de inte flytta vidare. De får hoppas på mer tur i nästa runda. Det första laget som når målfältet med exakta steg vinner spelet.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson