Ticket to Ride: regler

Komponenter

- 1 karta över nordamerikanska järnvägsspår
- 240 tågvagnar. (45 st i av varje färg, Blå, Röd, Grön, Gul och Svart, plus 3 extra i varje färg)
- 144 illustrerade kort
 
       - 110 tågkort. 12 av varje vagnsort samt 14 lok

        - 1 översiktskort
   
     - 30 biljettkort
   
     - 1 bonuskort för längsta kontinuerliga rutt
   
     - 1 promotionkort för kommande kartor
   
     - 1 promotionkort för Days of Wonder
   
     - 5 poängmarkörer (1 för varje spelare i Blå, Röd, Grön, Gul och Svart färg.)
        - 1 regelhäfte
   
     - 1 Days of Wonder Online accessnummer (på regelhäftets baksida)

Före spelets början
Placera kartan på mitten av bordet. Varje spelare tar en uppsättning tågvagnar i en valfri färg samt matchande poängmarkör. Alla spelarna placerar sin poängmarkör på START på poängbanan som löper längs kartans kant. Under spelets gång flyttar spelaren poängmarkören varje gång spelaren får poäng.  

Blanda tågkorten och ge en starthand om 4 kort till varje spelare. Placera resterande tågkort bredvid kartan och tag 5 kort som läggs intill högen med framsidorna upp.

Placera bonuskortet längsta sammanhängande rutt intill kartan.

Blanda biljettkorten och ge 3 kort till varje spelare. Varje spelare får nu titta på sina kort och bestämma vilka han vill behålla. En spelare måste behålla 2 kort, men får behålla alla 3 om han så önskar. Återlämnade kort lägg underst i högen med biljettkort. Denna hög placeras också intill kartan. Spelarna behåller sina biljettkort till spelets slut.

Ni är nu redo att börja spela!

Spelets mål

Spelets mål är at få så många poäng som möjligt. Poäng erhålls genom att:
- Lägga en rutt mellan två städer på kartan.
- Bygga en kontinuerlig rutt av egna tågvagnar mellan städerna beskrivna på biljettkorten.
- Bygga den längsta kontinuerliga rutten.

Poäng förloras om spelaren inte lyckas förbinda två städer på ett biljettkort.  

En spelomgång

Den mest erfarne spelaren börjar. Spelet fortsätter medsols runt bordet i tur och ordning tills spelet avslutas. Under sin tur måste en spelare utföra 1 (och endast 1) av följande handlingar:

– Dra nya tågkort. Spelaren får dra 2 nya tågkort. Han får ta något av de uppvända korten eller det översta i högen (osett). Om spelaren väljer att dra ett uppvänt kort ersätts detta omedelbart. Han drar sedan sitt andra kort på samma sätt. Se dock även avsnittet om tågkort för speciella regler gällande lokkort.

– Bygga en rutt mellan två städer. Spelaren kan bygga en rutt mellan två städer genom att spela ett set med tågkort som matchar färgen och antalet platser på rutten. Han får därefter sina poäng genom att han flyttar sin poängmarkör det korrekta antalet steg (Se poängtabellen). 

– Dra biljettkort. Spelaren drar 3 biljettkort från högen. Han måste behålla minst 1 av dom, men får behålla 2 eller 3 om han så önskar. Kasserade kort läggs underst i högen.

Tågkort

Det finns åtta olika sorters tågvagnskort samt lokkort. Färgen på varje sorts tågvagnskort motsvarar rutter mellan städer på kartan - Lila, Blå, Bruna, Vita, Gröna, Gula, Svarta och Röda.

Lok är regnbågsfärgade och används som jokrar som kan användas i alla set när man bygger en rutt. Om ett lokkort ligger uppvänt när en spelare ska dra nya tågkort får en spelare som tar lokkortet endast dra 1 kort. Om spelaren först drar ett uppvänt kort som ersätts med ett lokkort, så kan spelaren inte ta lokkortet. Om det skulle finnas 3 lokkort uppvända vid något tillfälle ska alla 5 korten slängas och 5 nya vändas upp.

En spelare får ha hur många kort som helst på handen.

När leken är slut tas de slängda korten och blandas om och bildar en ny hög. Blanda noggrant då de slängda korten ligger i de set som har använts för att bygga rutter.

I det fallet att högen är slut och det inte finns några slängda kort att blanda om (för att spelarna har dragit många kort och inte byggt rutter), så får spelaren inte dra några tågkort utan måste bygga en rutt eller dra ett biljettkort.

Bygga rutter

För att bygga en rutt måste spelaren spela ett kortset av samma antal som det antal platser som finns mellan städerna där han vill bygga sin rutt. Ett kortset måste bestå av kort av samma sort. De flesta rutter kräver ett specifikt kortset för att kunna bebyggas. Till exempel måste en blå rutt byggas med hjälp av blåa passagerarvagnskort. Vissa rutter, markerade med grått på kartan kan bebyggas med hjälp av valfri kortfärg.

När en rutt bebyggs placerar spelaren en vagn i sin egen färg på varje plats på rutten. Alla kort som används för att bebygga en rutt slängs sedan.

En spelare kan bebygga vilken öppen rutt som helst på spelbrädet. Han är inte tvungen att förlänga tidigare byggda rutter, egna eller andras.

Vissa städer har dubbla rutter mellan sig. En spelare kan inte bebygga båda dessa rutter.

Viktigt: När det endast är 2 eller 3 spelare i ett spel, får endast en av de två rutterna användas. En spelare kan dock välja vilken av rutterna han vill bebygga. De andra spelarna kan därefter inte använda den kvarvarande rutten.

Poängtabell

Ruttens längd  Poäng
1 t 1
2 t t 2
3 t t t 4
4 t t t t 7
5 t t t t t 10
6 t t t t t t 15

När en spelare bebygger en rutt flyttar han sin poängmarkör enligt ovanstående tabell.  

Dra biljettkort

En spelare kan använda sin tur till att dra nya biljettkort. Han drar då 3 nya biljettkort från högen. Han måste behålla minst 1 av dessa, men får behålla 2 eller alla 3 om han så önskar. Om det inte finns 3 kort i högen får spelaren dra de kort som finns. Sakade kort läggs underst i högen.

Varje biljettkort anger två städer på kartan och ett poängvärde. Om en spelare bygger en kontinuerlig väg från den ena staden till den andra så får han de poäng som anges på kortet när spelet avslutas. Om spelaren inte lyckas bygga en väg mellan städerna, dras poängen från hans tidigare intjänade istället.

Biljettkorten förvaras gömda för de andra spelarna tills spelet avslutas. En spelare kan ha hur många biljettkort som helst vid spelets slut.

Spelets slut

När en spelares förråd av tågvagnar består av två vagnar eller färre efter att han har placerat ut en rutt, ska varje spelare, inklusive den spelare som triggar avslutningen, spela en gång till. Spelet avslutas därefter och poängen räknas samman

Poängsammanräkning

Spelarna bör redan har markerat de poäng de har fått för sina utplacerade rutter. För att se att inget misstag begåtts så kan man räkna om poängen eftersom alla vagnar finns kvar på spelbrädet.

Spelarna visar därefter sina biljettkort och adderar eller subtraherar de poäng som dessa kort innebär beroende på om man lyckats sammanbinda städerna eller inte.

Spelaren som har längsta kontinuerliga rutt får det speciella bonuskortet och lägger till 10 poäng till sin poängsumma. Om flera spelare har lika långa längsta rutter får samtliga spelare 10 poäng.

Spelaren med flest poäng vinner spelet. Om två eller flera spelare har lika många poäng är det spelaren med flest avklarade biljettkort som vinner. I det fall att det fortfarande är lika vinner spelaren med bonusen för längsta kontinuerliga väg.

 


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson