True or False: regler

Gör detta först

- Lägg ut spelplanen.

- Tag ut asken med kort och öppna kortlekarna. Tag ur de 12 röda Sant/Falskt-korten och dela ut två stycken med samma bild, till varje spelare. Det ena kortets baksida är märkt SANT, det andra FALSKT.
Tillsammans med Sant/Falskt-korten ligger 2 kort där färgerna visar från vilka tidsperioder påståenden i spelet är hämtade.
Gul      - handlar om tiden före Kristi födelse
Grön    - handlar om år 0-1899
Orange - handlar om 1900-talet
Blå       - när som helst.
Lägg ut dessa kort så att alla kan se dem.

- Tag fram timglas och tärning.
Bokstaven S på tärningen står för "svaret" SANT. Bokstaven F innebär att tärningen "svarar" FALSKT.
Tärningens PUNKTER talar om det antal steg spelpjäsen får flyttas.

- Välj spelpjäs och placera den i startrutan där ordet START står med samma färg som spelpjäsen.

- Läs igenom spelreglerna

Vem vinner
Den spelare som först flyttat sin spelpjäs medsols - ett varv runt spelplanen - från sin startruta till sin världskarta, har vunnit. (Se grön linje på spelplanen nedan.)

Du behöver inte gå i mål på rätt antal steg. Har du t ex två steg kvar krävs bara minst två steg för att gå i mål.

Går flera spelare i mål samtidigt delas segern.

Spelet kan börja
- Utse en frågeläsare som skall börja att läsa första påståendet. Spelaren till vänster om denne tar tärningen.

- Frågeläsaren tar det första kortet i kortasken. (Läst kort placeras längst bak i kortasken.)

- Han läser det påstående vars färg stämmer överens med den ruta som spelaren till vänster står på. (Svaret finns på kortets baksida.)

- Spelaren till vänster om frågeläsaren kastar tärningen. Tärningens svar gäller för samtliga spelare.

- Frågeläsaren vänder timglaset.

- Samtliga spelare - utom frågeläsaren - ger nu sitt svar med Sant eller Falskt-korten. Svarskorten läggs fram med svaret nedåt. Spelare som inte lagt fram sitt svarskort innan sanden i timglaset runnit ned, flyttar sin spelpjäs tillbaka till startrutan och börjar om från början.

- Alla vänder samtidigt upp sina svarskort så att svaren blir synliga. Frågeläsaren läser rätt svar.

- Samtliga spelare - utom frågeläsaren - flyttar nu sina spelpjäser. (Se under rubriken: Hur spelpjäsen får flyttas.)

När alla spelare har flyttat sina pjäser går turen att läsa påstående samt att kasta tärningen vidare medsols.
D v s att nu blir tärningskastaren frågeläsare!

Hur spelpjäsen får flyttas
De tre färgade linjerna på den avbildade spelplanen ovan är exempel på hur spelpjäsen kan flyttas.

- När spelarens svar - påståendets svar - samt tärningens svar stämmer överens, får spelpjäsen flyttas runt spelplanen så många steg som tärningen visar. Pjäsen får också flyttas in mot eller ut ifrån - planens mitt.
(Se grön linje på spelplanen ovan.)

- Om spelarens svar - påståendets svar - stämmer överens, men ej tärningens svar, får pjäsen flyttas ett steg in mot - eller ut ifrån planens mitt. Man kan också stå kvar.
(Se blå linje på spelplanen ovan.)

- Om spelarens svar inte stämmer överens med påståendets svar, måste pjäsen flyttas ett steg in mot planens mitt. Vad tärningen visar spelar ingen roll.
(Se röd linje på spelplanen ovan.)

Undvik spelplanens mitt
När spelpjäsen hamnar i mitten på spelplanen (på True or False), får spelaren flytta tillbaka till startrutan och börja om från början.
Man får inte flytta diagonalt mellan rutorna.
Om flera spelare hamnar på samma ruta placeras spelpjäserna ovanpå varandra.

Dubbelchans (gäller samtliga spelare)
spelarens svar - påståendets svar - samt tärningens svar stämmer överens, får tärningens steg dubblas om du:
- kastar tärningen, eller
- står i startrutan, eller
- står i innercirkeln (märkt med blå tärningar)

Dubbelrisk (gäller endast tärningskastaren)
När hans spelpjäs befinner sig i den mellersta cirkeln (märkt RISK) och hans svar inte stämmer överens med påståendets svar, flyttas pjäsen två steg in till mitten på planen.
D v s tärningskastaren måste börja om från startrutan.

Speltips
Det lönar sig att planera hur du ska flytta din spelpjäs

· Att chansa genom att gå runt i den innersta cirkeln lönar sig bäst i början av varvet, då du inte har så mycket att förlora.
· Försök att placera din spelpjäs i den yttersta cirkeln innan det blir din tur att kasta tärningen. Då minskar du risken att hamna i spelplanens mitt och få börja om från början. (Se under Dubbelrisk.)
· Har du gått runt cirka 2/3 av varvet, sök dig till den yttersta cirkeln, så att du har råd att svara fel.

Att bluffa och luras
Genom att t ex säga svaret SANT... men själv svara med kortet som visar FALSKT, kan du lura dina motspelare och göra dem ännu mer osäkra på vad som är sant eller falskt. Kortets svar gäller.


Flytt-tablå (Klipp ur och ge en flytt-tablå till varje spelare.)

Påståendet är Spelaren svarar Spelpjäsen flyttas
SANT SANT Om tärningen visar SANT runt spelplanen så många steg som tärningen visar Pjäsen får även flyttas in mot eller ut ifrån planens mitt. Om tärningen visar FALSKT ett steg in mot eller ut ifrån planens mitt, eller stå kvar
SANT FALSKT Ett steg in mot planens mitt
FALSKT FALSKT Om tärningen visar FALSKT, runt spelplanen så många steg som tärningen visar Pjäsen får även flyttas in mot eller ut ifrån planens mitt Om tärningen visar SANT ett steg in mot eller ut ifrån planens mitt, eller stå kvar .
FALSKT SANT Ett steg m mot planens mitt

Dubbelchans (galler samtliga spelare)
spelarens svar påståendets svar samt tärningens svar stämmer överens, får tärningens steg dubblas om du
- kastar tärningen eller
- står i startrutan eller
- står i innercirkeln (märkt med blå tärningar)

Dubbelrisk (gäller endast tärningskastaren)
När hans spelpjäs befinner sig i den mellersta cirkeln (märkt RISK) och hans svar inte stämmer överens med påståendets svar flyttas pjäsen två steg in till mitten på planen
D v s tärningskastaren måste börja om från startrutan.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson