True or False: (nya) regler

2 - 6 spelare eller lag. Speltid 30 minuter.

SPELREGLER
Verkligheten överträffar ofta dikten. När du spelar True or False skall du på kort tid avgöra om de många otroliga påståenden du hör, är sanna eller falska.

VAD SPELET GÅR UT PÅ
Att vara den förste spelaren som fullföljer ett varv runt spelplanen, från start till mål, genom att korrekt gissa om påståendena är sanna eller falska.

INNEHÅLL
286 spelkort, korthållare, 12 Sant och Falskt svarskort, 2 kategorikort, spelplan, 6 spelpjäser, tärning, timglas.

FÖRBEREDELSER
Ju fler ni är, desto roligare kommer det att bli! Spelet fungerar bäst med 4 - 6 spelare eller lag.
För mindre grupper på två eller tre spelare, läs även under rubriken "Om bara två eller tre spelar" på slutet.

1. Vik ut spelplanen.

2. Tag fram de båda kategorikorten från kortleken och placera dem så samtliga spelare ser dem. Färgerna på dessa visar från vilka tidsperioder spelets påståenden är hämtade.

gula påståenden: Tiden före Kristi födelse
gröna påståenden: År 1 - 1899
orange påståenden: 1900-talet
blå påståenden: När som helst

3.Tag fram de 12 Sant och Falskt svarskorten från kortleken. Ge varje spelare ett matchande par (med samma bild på baksidan).

4. Var och en av spelarna väljer en spelpjäs som placeras i den gemensamma startrutan.

5. Placera timglaset och tärningen bredvid spelplanen.

SPELET KAN BÖRJA

1. Spelarna turas om att läsa ett påstående.
Bestäm vem som skall börja läsa första påståendet. Turen att läsa går därefter vidare medurs.

2. När det blir din tur att läsa, tag främsta spelkortet ur korthållaren.

Du väljer vilken kategori som skall läsas genom att se vilken färg din spelpjäs står på. Läs högt det påstående som överensstämmer med denna färg. (Låt inte övriga spelare se svaret som är tryckt på baksidan av kortet!)

Står din spelpjäs i startrutan får du själv välja vilken kategori som skall läsas.

När du läst påståendet, vänd timglaset.

3. Övriga spelare måste nu bestämma sig för om påståendet du läst är Sant eller Falskt. De svarar genom att lägga fram sitt Sant eller Falskt svarskort med svaret nedåt.

De spelare som inte lagt ett svarskort på bordet innan sanden i timglaset runnit ned anses automatiskt ha lämnat ett felaktigt svar!

4. Spelaren till vänster om frågeläsaren kastar tärningen. Tärningen ger bonus och avgör hur många extra steg spelarna får röra sig på spelplanen. Men mer om detta om ett litet ögonblick...

5. Spelarna vänder nu samtidigt upp sitt svarskort så att svaren blir synliga.

6 Frågeläsaren läser upp svaret till påståendet.

7. Rätt svar:
Står du i startrutan, flytta din pjäs ett steg in på spelplanen.
Är du redan inne på spelplanen flytta din spelpjäs ett steg framåt; ELLER ett steg inåt; ELLER ett steg utåt.
Bonus: Om tärningen också visar rätt svar
- ett S för sant svar, ett F för falskt svar - får alla de spelare som gissade rätt bonus och kan flytta sin spelpjäs ytterligare så många steg som tärningen visar.
Exempelvis: Du gissade helt korrekt att svaret var Falskt. Tärningen visade F*** Detta betyder att du totalt får flytta fyra steg (1 + 3 = 4). Du bestämmer dig för att utföra en kombination av förflyttningar: ett steg inåt på spelplanen och därefter tre steg framåt.

Du kommer att upptäcka att varje gång du flyttar in mot mitten, till någon av de inre cirklarna, så halveras vägen runt spelplanen. Så ju närmare mitten desto snabbare väg. Men som du strax skall se så ökar också riskerna ...
Flera spelpjäser får befinna sig på samma spelruta samtidigt.
Du kan inte flytta diagonalt mellan rutorna.

Fel svar:
(när du befinner dig på den första 3/4 av spelplanen): Står du i startrutan står du kvar tills du svarar rätt. Ar du redan inne på spelplanen är du tvungen att flytta din spelpjäs ett steg in mot mitten.
Och detta är faran. För om fel svar och hamnar på planens mitt, så måste du flytta tillbaka till startrutan. Du får alltså börja om från början igen!

Fel svar (när du passerat den röda linjen och befinner dig på den sista fjärdedelen av spelplanen):
Då flyttar du din spelpjäs ett steg bakåt i den cirkel där du befinner dig (se figur till höger).
Så när du passerat den röda linjen är du lite mer på den "säkra" sidan, men backar du tillbaka över den röda linjen gäller åter reglerna som innan du passerade den.

8. När samtliga spelare utfört sina drag; placerar frågeläsaren det använda spelkortet längst bak i korthållaren. Spelaren till vänster blir nu den nya frågeläsaren och spelaren till vänster om denne blir den nya tärningskastaren.

Nu kan du börja spela!

FÖR ATT VINNA
Den spelare som först tar sig runt spelplanen från startrutan till målrutan vinner. Det är inte nödvändigt att nå målet med exakt rätt antal steg. D v s får du fler steg än du behöver så vinner du ändå. När en spelare nått målet är spelet slut.

Om två eller flera spelare når målet samtidigt, blir det oavgjort.

OM BARA TVÅ ELLER TRE SPELARE
Ett spelalternativ, speciellt lämpat för endast två eller tre spelare, är att frågeläsaren medverkar och försöker lista ut vilka av påståendena som är sanna eller falska. Läs påståendet på kortet och placera det sedan på bordet - utan att ha tittat på svaret! I övrigt fortsätter spelet enligt föreskrivna regler

Många spel kan spelas på olika sätt, det gäller även True or False. Så du som vill - pröva gärna egna regler!

KUNDSERVICE:
frågor besvaras - goda idéer honoreras 040-30 IS 48.
Användbart Litet Företag AB, Fersens väg 16, 211 42 Malmö.
© 1994 Användbart Litet Företag AB, Sverige. All rights reserved.


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson