Tutanchamons hämnd: regler

Spelet i korthet
Varje deltagare lägger, i tur och ordning, ett lager kort i kortlådan. När alla kort har lagts ut läggs det översta lagret ovanpå alla de andra lagren. Sedan försöker varje deltagare, med hjälp av den lilla spaden, att "gräva fram" så många kort med pluspoäng som möjligt. Dessa pluspoäng är värda pengar. Vinner gör den deltagare som samlat ihop mest pengar när spelet är slut.

Spelet innehåller
spelplan
kortlåda 6 x 16 spelkort
12 scarabékort
6 blockadkort
1 spade
50 silvermynt
20 guldmynt (1 guldmynt=5 silvermynt)

Förberedelser
När spelet spelas för första gången:
Ta försiktigt loss alla kort och sortera dem i grupper efter färg. Det finns 16 kort i varje färg. Varje deltagare får sedan 2 skarabékort, 1 blockadkort (med en järnring på), 1 guldmynt och 5 silvermynt.
Utse en deltagare till att sköta banken.
Placera spelplanen och kortlådan på bordet.

SPELET KAN BÖRJA
Fas 1: utläggning av kortlagren
Det ska läggas ut 6 olika lager av kort. Varje lager har kort i något olika färg, och varje lager består också av 16 kort.
Det spelar ingen roll hur många som deltar, det ska alltid läggas 6 lager i kortlådan.
Bestäm vem som lägger ned det första (understa) lagret. Nästa lager (med 16 kort i något ljusare färg) läggs ned av deltagaren till vänster om den som lade det första lagret, osv. Det understa lagret skiljer sig från de övriga (se illustrationen på sidan 11). I det understa lagret kommer Tutankhamons dödsmask att befinna sig.
De andra, tredje, fjärde och femte lagren får inte läggas riktigt hur som helst i lådan, utan vissa restriktioner gäller. Det är därför praktiskt att först titta på (illustration II på sidan 1 1 ). Här isas ett exempel på mittlagren. Som man kan se där innehåller varje mittlager en orm och två obelisker. När ett sådant lager läggs ned, måste ormen alltid läggas så att den hänger ihop, dvs huvud, mittbit och svans måste bilda en enhet. Obeliskerna måste vardera ha en över- och en underdel: man får lägga dem så att man antingen har två obelisker bestående av 3 kort vardera, eller en med 2 och en med 4 kort. I övrigt får man placera såväl ormen som obeliskerna som man vill, vertikalt eller horisontellt osv. Resterande kort i dessa lager lägger man sedan som man vill.
Samma regler gäller också för de andra lagren: ju högre liggande lager, desto ljusare färg på korten. Bildsidan måste ligga alltid uppåt. Den deltagare som lägger det översta lagret lägger också dit täcklagret där inga skatter finns. Nu vrider alla deltagarna, i tur och ordning, flera gånger på kortlådan utan att de andra tittar på just då. Slutligen placeras spelplanen ovanpå kortlådan.

Fas 2: grävandet börjar...
Hur man använder spaden
Håll handen med handflatan uppåt och placera spadens handtag mellan pekfingret och långfingret. Sätt tummen över hålet i handtaget. Nu är spaden klar att använda. Placera sugkoppen på ett kort och lyft. Lyft på tummen så lossnar kortet från spaden. Deltagaren till vänster om personen som lade det sista lagret börjar, och sedan går turordningen medsols. Man får gräva var man vill, d v s man kan gräva i det översta lagret, eller, när så är möjligt, i de djupare liggande lagren.
Man lyfter på korten med hjälp av spaden. När ett kort väl har lyfts upp så används det inte mera i spelet. När det är ens tur får man lyfta på så många kort man vill. Man slutar när man tycker det är förnuftigt eller när man har blottlagt ett kort med straffpoäng; i det senare fallet måste man sluta och turen går vidare till näste deltagare. Man behöver inte gräva om man inte vill, man får helt stå över sin tur.

Poängen
Målet i spelet är naturligtvis att samla på sig så många skatter som möjligt. Värdet på varje föremål står angivet på kortet. Men var försiktig - det finns dolda faror! Det finns även kort med straffpoäng.
Alla de pluspoäng man samlat på sig så när det är ens tur betalas ut i mynt. En poäng är värd ett silvermynt (och ett guldmynt är lika mycket värt som 5 silvermynt). Alla de kort man samlar på sig när det är ens tur läggs åt sidan, och när man grävt färdigt växlar man in korten mot mynt. Om man däremot råkar blottlägga ett kort med straffpoäng, så blir man av med de kort med pluspoäng man eventuellt grävt fram i det draget, och man måste dessutom betala, i mynt, det antal straffpoäng som kortet anger. Kan man inte betala så är man ute ur spelet.
Ett exempel:
Du upptäcker:
en fajansvas = 3 poäng; och beslutar dig för att gräva vidare. Härnäst hittar du ett armband =2 poäng. Du tar risken att vända på ännu ett kort: en kistutsmyckning = 3 poäng.
Nu avslutar du ditt drag, och får betalt 8 silvermynt. Om ditt sista kort inte hade varit en kistutsmyckning, utan en moskit = -1 poäng, hade du tvingats avsluta draget genast, gått miste om alla dina dittills hopsamlade pluspoäng i det draget, och fått betala 1 silvermynt.

Se upp! Du får bara poäng (och därmed mynt) för de kort du blottlägger, inte för de redan synliga kort du plockar upp.

KORTEN
Alabastervas:
Egyptierna var mycket förtjusta i att använda alabaster, som är ett ganska lättbearbetat material, till små skulpturer eller till hushållsföremål. Den här vasen fanns i Tutankhamons grav. Kairo, Egyptiska museet.
Kitstutsmyckning: Denna komplexa kistutsmyckning är gjord i guld, lasursten och andra halvädelstenar, och föreställer fem skarabéer med solguden Chepre. Öglorna är gamar och låsen kobror. Kommer från Tutankhamons grav. Kairo, Egyptiska museet.
Armband: Armband som tillhört drottning Ahotep, mor till Kamose och Ahmose, 17:e dynastin.
Fajansvas: Egyptisk fajans är gjord av fin kvartssand täckt med ett lager av glas. Den här vasen har formen av en öppen lotusblomma. Detroit, Clark Museum.
Halsband: Hänge i form av en skarabé, från Tutankhamons grav. Kairo, Egyptiska museet.
Horusfalk: detta kultföremål av silver, föreställande en horusfalk, tillverkades i slutet av 500-talet f.Kr. München, Statens Museum för egyptisk konst.
Tutankhamon: Det gick åt ca 11 kilo rent guld, halvädelstenar och emalj när denna dödsmask tillverkades åt Tutankhamon. Åtskilliga av de arkeologer som deltog i utgrävningen av graven avled under mer eller mindre mystiska omständigheter. Den som blottlägger dödsmasken under spelets gång får straffpoäng, men blir det den enda bestraffningen...? Kairo, Egyptiska museet.
Kobra: Egyptisk kobra eller aspiskobra. Det sägs att det var med en sådan orm som drottning Kleopatra tog sitt liv år 30 f. Kr.
Moskit: Moskiter, bärare av en mängd smittsamma sjukdomar, bl a malaria. En medlem av den expedition som öppnade Tutankhamons grav dog av malaria.
Obelisk: En obelisk (från grekiskan, "stekspett"), är en hög pelare som smalnar av till en spets. Den är oftast täckt med hieroglyfer och hade betydelse i soldyrkarkulten.
Skorpion: Skorpioner är nattdjur, som dagtid gömmer sig under stenar. Ett stick från en del skorpionarter är livsfarliga. Giftet från arten androctonus australis, som finns i Sahara, kan döda en människa inom 7 timmar.

Specialkort
Alla deltagarna har två skarabékort och ett blockadkort var.
Dessa kort har följande funktioner:
Skarabékort: Trots att vi idag antagligen skulle utbrista: "Vilket otäckt litet kryp!", så tycke egyptierna annorlunda. De trodde att den här insekten var själv fertil och gav den därför gudomliga egenskaper. Skarabéer för tur med sig i det här spelet. Man kan, om man vill, spela ut ett skarabékort när det är ens drag. Man måste spela ut det innan man börjar "gräva", och under hela draget gäller då dubbla poäng. Man får dubbelt upp av pluspoängen, men straffpoängen räknas också dubbelt!
Ett exempel:
Du har spelat ut ditt skarabékort och blottlägger:
en alabastervas = 1 x2= 2 poäng
Horusfalken       = 5x2= 10 poäng
en kobra             =-2x2= -4 poäng
Du förlorar alla dina pluspoäng och du måste dessutom betala 4 silvermynt.

Blockadkort:
Detta kort får bara spelas ut i slutet av ett drag. Blockadkortet placeras då ut var som helst i kortlådan. Ingen annan deltagare får sedan "gräva" just där, förrän kortet plockats bort igen. Den deltagare som lade dit blockadkortet ska plocka bort det nästa gång det är hans/hennes drag, och kan då fortsätta gräva i den högen om han/hon vilt. När kortet plockats bort läggs det åt sidan, och kan inte användas mera i spelet.

SPELET ÄR SLUT...
När antingen alla kort har blivit "uppgrävda". Deltagaren med mest pengar har vunnit spelet.

Ett gott råd
Är att ha exemplen på sidan 11 uppe medan man spelar, så att man kan se vilka poäng som finns i vilka lager. Det är också viktigt att komma ihåg vilka kort som redan har "grävts fram".

Förvaring av speldetaljerna:
Det är praktiskt att under pågående spel direkt sortera uppgrävda kort i olika högar, för att sedan lägga allting på sina platser i spelasken. På så sätt är det genast klart att börja på nästa parti.
När man lägger undan spelet bör man också lägga de speciella korten i asken så att de hålls åtskilda från övriga kort.

Copyright 1992 by Koninklijke Hausemann en Hötte nv, Amsterdam. 


Home page Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson