Spelregler till Utmaningen - det naturliga spelet

2-6 spelare från 9 år

Utmaningen är ett spännande spel som handlar om vår miljö. Du reser runt i världen och träffar på frågor och problem som måste lösas.Det krävs både kunskaper och lite tur för att få flytta ner på Miljömätaren. Blir det du som lyckas göra mest för miljön, eller vinner någon av dina medspelare?

Innehåll:

Spelplan
99 Frågekort
89 Kompasskort
32 Hotkort (8 x 4 kort)
  6 Miljömätare
24 Trämarker
  1 Trätärning
  8 Spelpjäser
60 st 1 000-miljööönersedlar
30 Solar

Viktigt att veta

För att bättre förstå vad som i grund och botten orsakar miljöproblemen ska man tänka på två viktiga naturlagar.

1) Allting sprids
Hus, bilar, möbler, datorer, suddgummin, kläder, bensin och allt annat har en inneboende vilja att vittra sönder och spridas – det tar bara olika lång tid för olika saker. T o m de stora pyramiderna kommer förr eller senare att vara utspridda som stoft i öknen.

Denna naturlag innebär att allt material vi människor använder förr eller senare sprids och hamnar i naturen.

2) Ingenting försvinner
Även när vi "kört upp" bensinen så finns alla beståndsdelarna (atomerna) kvar – fast nu som avgaser. Ofta tror vi att material har försvunnit när det är så utspritt att vi inte kan se det.

Men inget material försvinner någonsin från jorden (förutom i rymdraketer) – det kan bara omvandlas mellan olika former.

Denna naturlag innebär att allt material vi människor använder måste gå runt i kretslopp – i vårt eget samhälle eller i naturens kretslopp.

Dessa naturlagar gör det viktigt att tänka efter vilka ämnen vi kan använda. Det som naturen kan bryta ned och omvandla till näring ingår i det naturliga kretsloppet. Alla andra ämnen måste vi vara mycket försiktiga med. T ex metaller, kol och olja som hämtas ur jordskorpan och många konstgjorda äm-nen som vi människor själva hittat på, och som naturen därför inte känner igen.

Istället för att snabbt brytas ned eller återföras till jordskorpan blir dessa ämnen kvar i naturen som sopor och molekylsopor (osynliga sopor) under mycket lång tid. Som vi nu lever blir dessa sopor fler och fler, och skadorna på naturen större och större, för varje år.

Fyra viktiga villkor!!!!

Eftersom vi människor är helt beroende av en frisk natur för att kunna överleva och ha det bra - god ekonomi - så är det nödvän-. digt att stoppa miljöförstöringen.

Det går bara genom att bygga upp ett kretsloppssamhälle.

Då kan vi också känna stolthet när vi lämnar över det till våra barn och barn-barn. Man kan med hjälp av naturlagarna fundera ut fyra villkor för att vi ska lyckas med detta.

Villkoren hjälper oss att fatta de rätta besluten, både i stora och små sammanhang. I spelet Utmaningen får du träna på dessa villkor.

Villkor 1 (blå) Ta inte ur jordskorpan

Ämnen från jordskorpan får inte hela tiden öka i naturen.

Det betyder att t ex olja, kol och metaller inte får tas upp i högre takt än att naturen hinner återföra ämnena till jordskorpan. Annars ökar mängden molekylsopor i naturen hela tiden (allting sprids men ingenting försvinner).

De direkta skadorna ökar så länge villkoret bryts, liksom risken för skador som inte kan återställas. I praktiken innebär det att vi måste sluta förbruka olja och kol och bara använda återvunna metaller.

Vissa metaller är så farliga att de inte ska användas alls, i ex kvicksilver och kadmium.

Villkor 2 (orange) Undvik onaturliga ämnen

Ämnen från vårt eget samhälle får inte hela tiden öka i naturen.

Det betyder att vi människor inte själva får tillverka ämnen i högre takt än att naturen hinner ta hand om dem. Annars ökar mängden molekylsopor i naturen hela tiden (allting sprids men ingenting försvinner).

De direkta skadorna ökar så länge villkoret bryts, liksom risken för skador som inte kan återställas. I praktiken innebär det att vi helt måste sluta använda konstgjorda ämnen som naturen inte kan bryta ned, t ex DDT och PCB. Men vi får heller inte tillverka naturliga ämnen i för hög takt, t ex kväveoxider.

Villkor 3 (grön) Bevara växter och djur

Grunderna för naturens kretslopp och mångfald får inte hela tiden utarmas.

Det betyder att vi människor inte mer och mer får tränga undan eller skada växter, djur eller mark som man kan odla på.

Vi kan inte heller ta mer ur naturen än vad som återskapas. Det är bara naturen som slutligen kan ta hand om våra (nedbrytbara) sopor och molekylsopor och bygga upp nya resurser och mat åt oss.

Gör vi naturen mindre och mindre hela tiden så kan vi till slut inte heller leva vidare.

I praktiken innebär det att vi t ex måste sluta skövla skogar, sluta utrota arter, inte bygga fler och fler vägar och ständigt större städer på fin åkermark och inte fiska mer än att det växer upp ny fisk.

Villkor 4 (gul) Sluta slösa

Användningen av resurserna måste vara effektiv och rättvist fördelad.

Det betyder att vi måste uppfylla mänskliga behov med så listiga och resurssnåla metoder som möjligt. Alla på jorden måste kunna ha det bra – god ekonomi – utan att vi tar så mycket av naturens resurser att villkor 1-3 bryts.

När vi förstår att effektiv användning av resurserna kan ge oss allt detta så vill vi snabbt ta oss dit. Då hinner vi förhoppningsvis fram innan naturen tagit för mycket skada av det sätt vi lever på nu.

I praktiken innebär det att vi måste sluta slösa och istället hushålla med det vi redan har, t ex genom att återanvända saker, återvinna material, minska energi-förbrukningen och hjälpa de som har det mycket svårare än vi, bl a i u-länderna.

Det sista villkoret påverkar förstås de andra. Om man t ex åker buss istället för bil sparar man resurser eftersom bussen är mer effektiv per person.

I första hand sparar man alltså rent allmänt (villkor 4), men i andra hand sparar man också bensin/diesel (villkor 1), minskar utsläppen av kemikalier i avgaserna (villkor 2) och sparar mark på sikt (villkor 3).

Spelförberedelser

Utse en spelare till bank. Banken har hand om pengarna (både in- och utbetalningarna) under spelets gång.

Ni kan turas om att vara bank om ni spelar flera gånger.

Dela ut en Miljömätare, fyra markörer och 2 000 miljöööner till varje spelare. Stick ner markörerna vid de röda siffrorna på Miljömätaren (200 på villkor 1-3 och 25 på villkor 4).

Varje hål på miljömätaren är lika med ett steg. Markörerna kommer under spelets gång flyttas upp och ner.

Lägg Frågekort och Kompasskort på sina rutor på spelplanen.

Sortera Hotkorten i åtta högar – fyra kort med likadana bilder i varje hög. Blanda korten i varje hög så att de ligger i oordning. Lägg sen högarna med bildsidan upp bredvid spelplanen.

Ett Hotkort kan kosta 2 000, 3 000 eller 4 000 miljöööner, priset står på kortets bildsida.

Låt solarna ligga bredvid spelplanen. De används när man lyckas lösa ett hot och läggs då ovanpå Hotrutan.

Om man vill ha en kortare spelomgång kan man täcka en del av hoten med solar redan innan spelet börjar.

Spelpjäserna

Eftersom vi har gjort spelpjäserna helt i papp i stället för att ha en fot av plast, kan "foten" lossna efter ett tag. Sätt på en droppe lim, så håller det bättre.

Spelet kan börja

Slå med tärningen - den som slår högst far börja med att välja en spelpjäs och ställa den på en av de gula startpunkterna. Ställ pjäsen på den ruta där platsens namn står,

Därefter ställer spelaren till vänster ut sin pjäs och så går turen runt tills alla har placerat ut sina pjäser.

Du får Flytta uppåt, nedåt och åt sidan men inte diagonalt.

Du far hoppa över andra pjäser men det får inte stå mer än en pjäs på varje ruta.

Du får inte beträda samma ruta två gånger i samma drag med undantag för Australien där man kan hamna i en situation där man behöver beträda en ruta två gånger.

Miljömätaren

Läs noga om de fyra olika villkoren i början av spelreglerna. Du hittar också de fyra villkoren på din Miljömätare. Miljömätaren visar hur jorden reagerar på olika miljöproblem och hur det går för dig i kampen för en bättre miljö.Under spelets gång gäller det att 6 ner värdena på Miljömätaren så mycket som möjligt. Du flyttar din markör uppåt eller nedåt på mätaren, beroende på vad kotten säger.

Frågekort

När du hamnar på en Frågeruta så tar du upp ett Frågekort och lämnar det till spela-ren till höger som läser upp frågan. Du ska svara genom att försöka lista ut vilket eller vilka villkor som är rätt svar.

Om du svarar rätt:
Flytta ner ett steg på Miljömätaren på varje villkor som finns med på svaret. Du far också en belöning på 2 000 miljöööner.

Om du svarar fel:
Flytta upp ett steg på Miljömätaren på varje villkor som skulle funnits med i svaret. Du slipper böta!

Om du svarar både rätt och fel:
Om du svarar rätt på t ex ett villkor av tre, får du flytta ned på det villkor du svarade rätt på, men flytta upp ett steg på de villkor som du glömde eller svarade fel på. Du får inga miljöööner.

Frågekorten läggs sen tillbaka underst i högen.

Speciella Frågekort:
"Naturen slår tillbaka/Naturen återhämtar sig." När du får upp dessa kort ska du följa anvisningarna och lägga tillbaka kortet underst i högen.

Kompasskort

När du hamnar på en Kompassruta tar du upp ett Kompasskort och läser själv upp det högt. Kompasskorten berättar hur det går för miljöprojekten ute i världen. På korten står också hur du ska flytta på Miljömätaren och hur många miljöööner du får eller ska betala. På vissa Kompasskort finns rubriker som säger att du ska flytta till en annan startpunkt på spelplanen, t ex Flytta till London. Följ anvisningarna och lägg sen tillbaka Kompasskortet underst i högen.

Joker (finns bland Kompasskorten)

När du far upp en Joker får du antingen flytta din spelpjäs till vilket resmål (startpunkt) du vill, eller så kan du använda det att betala med när du far upp ett dåligt Kompasskort. Du kan använda kortet direkt eller spara det tills du behöver det. Om du t ex får upp en Kompasskort som säger att du ska flytta upp på Miljömätaren och betala böter, kan du, om du vill, bara lägga tillbaka Jokern underst i högen med Kompasskort. Då slipper du både att flytta upp och betala. Om du väljer att spara Jokern så lägger du den synligt bredvid dig på bordet.

Resväska (finns bland Kompasskorten)

När du får upp ett kort med en resväska får du spara kortet (lägg det framför dig så länge) och använda det när du kommer till en resväska. Då får du flytta till vilken annan resväska på spelplanen som helst. När du har flyttat din spelpjäs lägger du tillbaka kortet med resväskan underst i högen med Kompasskort. Du kan också själv välja att resa. Då går du till en resväska, betalar 3000 miljöööner och reser direkt till valfri resväska.

Förflyttning till sjöss!

När du vill åka båt mellan kontinenterna tar du dig till en båtlinjeruta och går vidare ut på de blå punkterna.

Du kan gå direkt från öster (längst till höger) till väster (längst till vänster) och tvärtom. Det kostar inget att resa till sjöss.

Hotkort

När du har tillräckligt många miljöööner för att ta ett Hotkort går du till närmaste Hotruta som är ledig (och som inte är täckt av någon sol).

När du kommer fram tar du upp det översta Hotkortet i rätt hög. (Bilden på Hot-rutan ska vara samma som bilden på kortet.) Betala kortet till banken.

Läs upp Hotkortet och flytta dina mar-körer på Miljömätaren efter anvisningarna. Nu får du en sol av banken som du lägger på Hotrutan och hotet är borta! Lägg sedan Hotkortet framför dig så att alla kan se det.

Om du lyckas lägga solar på fyra olika Hot-rutor på spelplanen får du flytta ner två steg på alla fyra villkoren på Miljömätaren och du får 4 000 miljöööner i belöning. Du flyttar dina markörer och inkasserar belöningen när du har de fyra olika korten framför dig.

Om du skulle lyckas ta åtta olika sorters Hotkort, får du förstås ännu en belöning.

Oj, oj - inte bra...

- om du hamnar högst upp på Miljömätaren.
Om du hamnar högst upp med någon av dina markörer på Miljömätaren blir du tvungen att flytta upp två extra steg på de tre andra villkoren också.

Om det skulle gå riktigt illa och två av markörerna hamnar längst upp samtidigt, blir du utesluten ur spelet och måste vänta tills de andra har spelat färdigt.

- Om du får böter när du är pank
Du kan råka ut för att få böter när du är utan miljöööner. Då behöver du inte betala böterna.

Vem vinner?

När alla Hotrutor har blivit täckta av solar räknar varje spelare ihop sina poäng på Miljö-mätaren. Värdena på villkor 1, 2 och 3 adderas och summan multipliceras sedan med värdet på villkor 4. Det är alltså extra viktigt att ha ett lågt värde på villkor 4 – det är lönsamt att sluta slösa!

Den spelare som får lägst poäng ha vunnit spelet!

Om flera spelare har lika många poäng vinner den som har tagit flest hot.

Om någon lyckas få ner alla markörer i botten samtidigt på Miljömätaren så har denna spelare vunnit.

Även om du inte vinner denna gång, så har du säkert lärt dig många viktiga och bra saker om hur vi ska ta bättre hand om vår miljö.

LYCKA TILL!

 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson