Click for English        Armour Quest - Quæstro (eng)

Tillverkare: Camelot Hobbies
Kategori: Äventyrsspel
Spelare: 2-5 (Lämpligtvis 2 eller 4 spelare, då man spelar i lag. Annat antal är idiotiskt, då 3:e respektive 5:e spelaren då bara fungerar som administratör!)
Speltid: 01:00+ (troligen mer, men tid saknas i spelbeskrivningen)
Ålder: 10+ (förstår hyfsad engelska, utom en som måste förstå reglerna bra)
Innehåll: Basset:
    1 spelplan
    1 spelarhandbok
    4 pappersfigurer som är spelpjäser
    6 pappersfigurer som visar artifakternas placering
    6 artifaktkort
    6 uppdragskort med väktare
    4 blad för att anteckna karaktärernas statistik (ersätts av visartavlorna i expansionen)
    1 visartavla för monster med 6 statistikvisare
    1 stridstabell
    2 sexsidiga tärningar
Bas-set tillägg (frivilliga regler):
    6 magikort
    1 regelkort till supplemenentet

Expansionsset:
    6 monsteruppdragskort
    4 bräden visartavlor för karaktärernas styrka, hälsa, attackförmåga etc (14 visare/tavla)
    4 sexsidiga tärningar
    1 tiosidig tärning
120 pengapoletter
    6 pappersfigurer för speciella platser
    1 expertspelarens handbok
Expansionsset tillägg (frivilliga regler):
  12 mystikkort
    1 regelkort till supplemenentet

Spelets mål: Att få tag på de sex artefakterna som är spridda i mitten av brädet (=utomhus). Under tiden blir karaktärerna bättre på att slåss och försvara sig mot monster, väktare och motståndarna.
Regler: Regler på engleska till basspelet
Regler på engeleska till expertspelet
Äventyrskort på engelska till expertspelet
Strategi: -
Kommentarer: Utgivet 1995 i Singapore.
Har vissa likheter med "Talisman", fast man spelar i två lag. Tyvärr har spelet en tendens att bli väldigt utdraget och man går mest runt och försöker bygga upp sina figurer och är rädd att möta motståndarna, då monstren man måste besegra vid de olika uppdragen är väl starka. Dessutom är stridssystemet alltför krångligt med ett referenskort, vilket måste användas hela tiden. Det blev inte bättre av att vi var tvungna att starta om våra figurer från början ett flertal gånger.Efter två kvällar hade vi ännu inte lyckats avsluta spelet, utan gav upp. Att vara fler än två är defintivt inte att rekommendera, även om spelet nästan kräver en administratör per spelare....
Det mesta av det som finns i expansionssetet borde ha funnits i bassetet, detta gäller i synnerhet visartavlorna för de olika spelarnas karaktärer, likväl som pengapoletterna.

 

 
Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson