Click for English        Doge

Tillverkare: Rio Grande Games
Kategori: Strategispel
Spelare: 3-4 (4)
Speltid: 1:00-1:20
Ålder: 12+
Innehåll: 60 hus (15 i vardera av 4 färger)
32 palats (8 i vardera av 4 färger)
  9 rådgivare
28 röstningsmarkörer (7 i 4 färger, värden=0, 1, 1, 2, 2, 3, 3)
24 kontrollringar (6 vardera i 4 färger)
28 spelarkort (7 i vardera 4 färger)
14 röstordningskort (2 set av 7 kort)
  1 bräde med distrikten på en karta över Venedig
  1 regelhäfte
  1 regelöversikt/summering
Spelets mål: Placera ett palats i vardera av 6 distrikt eller alternativt placera 7 palats i 5 distrikt eller 8 palats i 4 distrikt. Detta görs genom att erhålla inflytande i de olika distrikten genom ett blint budgivningssystem (=genom att placera markörer dolt på olika distriktskort).
Regler: Regler på engelska
Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 2000. Designer av spelet är Leo Colovini, som bl a gjort spelen Carolus Magnus och Cartagena.

Detta är ett av spelen som jag testade och köpte på spelmässan i Essen. Det har ganska enkla men smarta regler, där du försöker bluffa och bjuda över varandra i de olika distrikten. För varje distrikt där någon bygger ett palats, så ökar kostnaden för nästa palats.

Spelet spelas i två faser för varje spelår. Först placerar spelaren sina röstningsmarker dolt på distrikten (dolda spelarkort = 1 för varje area) enligt eget val. Du kan placera upp till 4 marker på ett kort under var och en av 4 (=3 spelare) eller 3 (=4 spelare) ronder och därefter håller varje distrikt en omröstning. De två spelare som har flest röster (=summerat värde på markerna) i ett distrikt får bygga hus där. När man har tillräckligt med hus i ett distrikt, så kan du konvertera dem till ett palats.

Det är ett bra spel med fina komponenter, även om jag ännu inte vet hur bra det är att spela ett stort antal gånger i följd. Det enda felet är att två av distrikten har namn som börjar på "San". Jag blandade ihop dem flera gånger under första spelet....

Mer information om spelet via min länksida

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson