Click for English        Evo

Tillverkare: Jeux Descartes / Eurogames
Kategori: Strategispel
Spelare: 3-5 (skalbart till olika antal spelare tack vare de olika brädkombinationerna)
Speltid: 1:00-2:00
Ålder: 12+
Innehåll:   1 Spelbräde med två vändbara halvor, beroende på antalet spelare.
50 Dinosaurus.markörer av trä (10 vardera i 5 färger) och 50 etiketter till dem.
  1 Informationsbräde med klimatkarta, initiativspår och omgångsspår.
  1 Auktionsbräde - för att placera bud på nya mutationer.
  1 Meteormarker i trä - för att hålla reda på antalet spelade omgångar (9-14 st)
  1 Klimatmarkör i trä - för att hålla reda på innevarande klimat.
  5 Initiativ- och auktionsmarkörer - för att markera spelarordning för omgången
  5 Mutationsmarkörer - för att markera mutationspoäng.
  5 Porträttbrickor för dinosaurierna - för att indikera varje dinosauriers egenskaper.
62 Genmarkörer - för att markera dinosauriernas egenskaper på porträttbrickorna.
26 Händelsekort - för att förändra det normala spelflödet.
  2 Kort för spelarhjälp.
  1 Tygpåse - för att slumpmässigt dra genmarkörer inför auktionen.
  1 Tärning - för slumpmässiga händelser och hantera oavgjort, t ex vid initiativ.
  1 Regelhäfte.
Spelets mål: Att ha flest antal mutationspoäng när meteoren slår ner.
Regler: Svensk översättning av korten (Word dokument - tack till Magnus Lundgren)

Regler på engelska

Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 2001. Designer av spelet är Philippe Keyaerts.

En runda i spelet är uppdelad i sex faser. För faserna 3, 4 och 5, så måste alla spelare vara klara med fasen innan man fortsätter till nästa fas.
1. Initiativ: Bestäm i vilken ordning spelarna ska göra sina drag inom varje fas.
2. Klimat: Bestäm omgångens klimat.
3. Förflyttning: Dinosaurierna flyttar och slåss.
4. Födelse: Nya dinosaurier ställs upp på brädet.
5. Överlevnad och mutation: Vissa dinosaurier dör och överlevande erhåller mutationspoäng.
6. Meteor & evolution: Flytta meteormarkören en ruta. Om meteoren fortfarande inte har slagit ner, så bjuder spelarna på gener.

Ett lättsamt och roligt spel.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson