Click for English        Die Händler

Tillverkare: Queen Games
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-4 (bäst med 3-4 spelare)
Speltid: 1:00-1:30
Ålder: 10+ (troligen alltför låg ålder)
Innehåll:   1 Spelbräde
  1 Kurir i trä
  3 Vagnar i trä
54 Gods i trä
        Röd cylinder - Tyg
        Brun cylinder - Vin
        Vit cylinder - Salt
        Grön kub - Mat
        Svart kub - Järn
        Purpurkub - Silke
  8 Grå markörer av trä
  4 Stansade kartongblad med följande:
        10 Grå kreditkort
        15 Gröna inflytandekort
          8 Specialegenskapskort
          4 Prishjul med 8 visare
          8 Vapenbrickor i 4 färger
        16 Förflyttningsbrickor i 4 färger
          1 Referenstabell
        Pengamarkörer i 100, 500 och 1000 Guilden-valörer.
  1 Etikettblad
  4 Tygpåsar
  4 Platsskruvar till prishjulen
  1 Regelhäfte
  1 Innehålls / monteringsblad
  1 Ett FAQ-häfte med frågor och svar.
Spelets mål: Varje spelare är en handlare, som försöker att nå högst status bland övriga handlare. Vinnaren är den spelare som har högst status efter ett visst antal vagnsleveranser.
Regler: Regler på engelska
Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 1999. Designer av spelet är Wolfgang Kramer and Richard Ulrich. Spelet är bara publicerat på tyska.

Faser i en spelrunda:
1. Köpa varor
2. Bjuda på vagnar och lastning
3. Vagn- och kurirförflyttning
4. Prisjustering, Lagerförsäljning
5- Försäljning av levererade varor
6. Underhåll och höjning av social status

Ett bra men trixigt spel, då det är en blandning av ett flertal olika spelmekanismer. Vissa tycker att det är för mycket regler att lära sig, men de hänger ihop på ett bra sätt.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson