Click for English        Insikt

Tillverkare: Användbart Litet Företag
Kategori: Kunskaps/ordspel
Spelare: 2-6
Speltid: 02:00-03:00
Ålder: 15+ (det finns dessutom speciella barnfrågor för ca 10-14 år)
Innehåll:   1  spelplan 
  1  låda med frågekort 
  1  tärning 
  2  timglas (röda har något kortare tid än det svarta) 
  6  spelpjäser i olika färger 
  6  markeringsplattor 
12  markeringspinnar 
12  chanskort (6 med "kan" och 6 med "kan ej") 
  2  kategorikort (lathundar)
Spelets mål: I ett grundspel ska man först få ihop 21 poäng. Därefter börjar slutspelet in mot mål. Vinnare blir den som först kommer till insikt, dvs spelplanens mitt. Taktik, ett bra pokeransikteoch förmåga att under tidspress kunna göra avvägda genomtänkta chansningar, är saker som tillsammans avgör hur väl varje spelare kommer at lyckas.
Regler: -
Strategi: -
Kommentarer: Idé av Joel Sevelin och Erik Karlsson 1991. Min utgåva är 93-94, då det endast såldes som promotionsspel till företag, vilka gav bort det till anställda eller kunder med sin logotyp tryckt utanpå spelet. 
I skillnad mot t ex "Trivial Pursuit", så har detta spelet en tendens att bli segt. Generellt tyckte de flesta att frågorna var väldigt svåra. 
Det finns en variant med chanskort, vilken är svårare, men kanske mer utslagsgivande.

 
 
 

 
Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson