Click for English        Krieg und Frieden (tyska)

Tillverkare: TM Spiele
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-4
Speltid: 01:00
Ålder: 12+
Innehåll:   1 runt spelbräde
  6 katedraldelar
24 hus i fyra olika färger (6 av varje)
68 resurskort (17 av varje typ: Sköldra, Juvelbägare, Stenhuggarhammare, Utsäde)
16 Agendakort (4 vardera av Krig, Skatter, Uppror och Svält)
32 Kungens sigill (poängbrickor). (20 röda värda 1 vardera och 12 blå värda 5 vardera)
  8 Pergamentformade privilegiemarkörer (två av varje typ)
  4 Informationskort för hur problem löses = värde av resurskorten beroende på innevarande agenda.
  1 Regelhäfte 
Spelets mål: Spelaren med mest poäng vinner. Dessa kan erhållas genom att bygga delar av katedralen och existerande arbetarbostäder vid tidpunkten för byggandet plus genom att förtjäna privilegier.
Regler: Regler på engelska
Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 1999. Designer av spelet är Gerard Mulder.

Finns endast publicerat på tyska. En tidigare utgåva heter "Charlemagne".

VINTER: Möte bland de adliga:
1)  Kungens rådgivare spelar ett agendakort
2)  Övriga adliga kan byta agendakort genom att kasta en privilegiemarkör
VÅR: Lös agendakorten för att bli näste rådgivare åt kungen.
1)  Kungens rådgivare bjuder eller passar, övriga adliga bjuder eller passar
2)  Vinnaren betalar budet och blir den nya rådgivaren till kungen
       a) Om agendan har en privilegiesymbol, väljer rådgivaren ett privilegium och får poäng
       b) Om agendan har en katedralsymbol, så bygger rådgivaren nästa katedraldel och får följande poäng (2/2/2/3/3/4) plus ett poäng för varje arbetarhus, vilka sedan tas bort. När sjätte delen är byggd, så avslutas spelet.
SOMMAR: De adligas handlingar:
(Kungens rådgivare först och sedan medsols från denne)
Utför i valfri ordning:
1)  Sätt arbeta till att bygga katedralen (hammarkort)
2)  Bygg nya bondgårdar (utsädeskort)
3)  Utmana motståndarnas riddare (sköldkort)
4)  Muta motståndarnas riddare (bägarkort)
HÖST: Inkomst, Kungens understöd och Tionde.
1)  Inkomst: Varje spelare erhåller ett resurskort, plus resurskort för varannan bondgård (avrundat nedåt), plus ett resurskort för varje privilegie (tagen från kasthögen om det finns något där).
2)  Kungens understöd: Spelare som endast erhöll ett kort kan ta hälften av korten från en motspelare som har minst lika många poäng som spelaren har. Motståndaren erhåller en privilegiemarkör.
3)  Tionde: Kasta ner till 10 resurskort, om nödvändigt.

För att balansera spelet bättre, så att sista katedralbyggandet inte blir alltför avgörande för vinsten, så är det bättre att använda en alternativ poängräkning:
- Poäng för katedralen är +1 (2, 2, 2, 3, 3, 4)
- 2 poäng för varje privilegium (i st f 1 poäng)

Roligt startegispel med en god potential. Lite svårt att komma in i resurskortshanteringen i första spelet, men alla verkade gilla det.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson