Click for English        La Cittā (engelsk)

Tillverkare: Kosmos / Rio Grande Games
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-5 (3-4)
Speltid: 1:00-2:30  (30 minuter per spelare)
Ålder: 12+
Innehåll:     1 bräde
141 byggnadsbrickor
  22 landskapsbrickor
130 invånare (mörkgrå)
  20 färgade invånarfigurer (4 i respektive spelares färger)
  32 guldmynt
  65 matbrickor (30 stora och 35 små)
  74 kort
          - 27 folkets röst kort (9 av varje)
          - 15 handlingskort
          - 32 politiska kort
    5 summaringskort
    1 startspelarbricka
Spelets mål: Ha flest Segerpoång (=antal invånare plus 3 SP för varje stad med minst en av varje byggnadstyp (=färg), minus 6 om dina invånare svälter under sista spelåret). Spelet spelas under 6 spelår och varje år är uppdelat i 5 handlingar.
Regler: Regler på engelska
Strategi: Det är viktigt att föda alla dina invånare vid slutet av varje spelår, annars förlorar du din första handling under nästa år. Försök att sprida ut dina byggnader, så att du åtminstone har minst en av varje typ (=färg) vid spelets slut, men priritera städer, vilka är nära motståndarstäder först, så du inte förlorar någon invånare genom att de flyttar. gruvor är mest intressant att bygga under de först två spelåren, för att erhålla tillräcklig med återbetalning för dem. När du expanderar dina territorier, så försök att planera så du inte förstör dyra byggnader, ifall du förlorar för många invånare, dvs se till att du har åtminstone något billigt i utkanterna av staden. Glöm inte att bygga marknadsplats och hälsobyggnader, så du kan expandera i tid.
Kommentarer: Min utgåva är från 2000. Designer av spelet är Gerd Fenchel.

Min första tanke när jag såg spelet och reglerna var en "deja vu" upplevelse av det gamla PC-spelet "Civilization", även om du inte krigar mot dina motspelare. Det kräver god framförhållning i planeringen, både vid val av startplats för dina städer, likväl som under spelets gång. Slumpmässigheten när man drar kort minskas betydligt av att man alltid har sju politiska kort att välja från, även om du förstås alltid själv vänder upp det kort du helst av allt önskar för nästa spelare....

Jag testade spelet på spelmässan i Essen och insåg att korttexterna helst krävde en engelsk version av spelet. Där är MÅNGA komponenter att hålla reda på. Det enda dåliga med spelet är desss längd, vilken ökar kraftigt med antal spelare. Men är inte det ett problem, så kan jag rekommendera spelet. Möjligheten att variera landskapet på ett slumpmässigt vis före spelets start, borgar för en variation av spelet.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson