Click for English        Medieval Merchant (engelska)

Tillverkare: Rio Grande Games
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-6 (bäst med 4-5)
Speltid: 1:00-1:30
Ålder: 12+
Innehåll:     1 spelplan
270 filialmarkörer (45 i varje färg - blå, röda, bruna, grå, gröna, svarta)
         (Jag saknar en grå, men har en blå extra!)
  12 eskortbrev
  25 stadsmarkörer (7x2or, 5x3or, 5x4or, 3x5or, 2x6or, 2x7or, 1x8or)
    1 blank stadsmarkör (för 2-mannaspel)
    6 100-poängsbrickor
    1 bybricka, för att hålla reda på återstående antal byar
    1 regler för uppsättning av introduktionsspel
    1 spelregler
Spelets mål: Att få så många inflytandepoäng som möjligt genom att lägga till filialer i byar och städer, expandera i så många regioner som möjligt och samla på sig pengar.
Spelet avslutas omedelbart när antingen det har öppnats en filial i sista byn, alla städer har blivit öppnade och stadsmarkörerna har blivit borttagna eller en hel runda spelas utan att någon spelare har lagt till en ny filial.
Regler: Regler på engelska
Strategi: Strategitips på engelska
Kommentarer: Min utgåva är från 1998. Designer av spelet är Christwart Conrad.

Det spelas i 5 olika faser per omgång, Varje omgång går ganska fort, speciellt i början av spelet, men kan dra ut om någon av spelarna har tendens att tänka länge. Reglerna är korta och enkla, när du väl har förstått dem, dock behöver man läsa igenom dem ett par gånger om ingen spelat det förr. En bra regelsummering på baksidan av regelhäftet.

Jag har prövat det med 2 spelare, men det blir tyvärr alltför lite interaktion för att bli ett utmanade spel. Dock har spelet en bra potential för 4-5 spelare. Skalbarheten i spelet är intressant. Ju fler spelare man är, desto mer inkomst får du per stad, men det kostar också mer att addera extra filialer till en stad, då stadsmarkören är borttagen. Det är gjort så, eftersom det ör svårare att expandera över brädet på billiga spår via byar, ju flera deltagare det är.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson