Click for English        Odysseus

Tillverkare: Jumbo
Kategori: Strategispel
Spelare: 3-6 (best with 6)
Speltid: 0:45
Ålder: 10+
Innehåll: 42 Vindkort (5 x "5", 8 x "3", 11 x "2", 10 x "1", 8 x "Dionysus/1")
  1 Träskepp för Odysseus
  6 Uppgiftskort
  1 Spelbräde
  6 Gudskort
30 Stora äventyrsskivor (5 x 6 olika äventyr)
  6 Träskivor för de gudomliga krafterna
Spelets mål: Varje spelare får ett uppgiftskort med tre illustrationer, vilka bara han känner till. Dessa illustrationer står för de olika äventyr som Odysseus upplevde. Dessa äventyr syns också på äventyrsskivorna på spelbrädet. Varje spelare försöker att styra skeppet till de äventyrsskivor, vilka matchar dem på dennes uppgiftskort och på så sätt tjäna 1-3 poäng. Den som först har 10 eller fler poäng vinner spelet.

Om det är mer än en spelare som samtidigt uppnår vinstmålet, så vinner spelaren med högst total. Är det fortfarande oavgjort, så är vinner den som fick flest poäng under det sista avslutade äventyret.

Regler: Regler på engelska
Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 2001. Designer av spelet är Dominique Erhard. Spelet finns bara publicerat på tyska.

Varje runda så seglar Odysseus skepp över havet. Genom att utnyttja vindkorten, så försöker spelarna influencera skeppets riktning. Dessutom så kan varje spelare använda sin gudomliga makt för att påverka händelserna.
1. Förflyttning av skeppet (generellt)
2. Placera vindkort och gudomliga krafter
3. Förflyttning av skeppet (specifikt)

Spelet var ganska intressant, mest tack vare de olika "gudomliga krafterna", vilka bytte ägare med jämna mellanrum. Dock upplevdes en viss obalans, eftersom vi inte var sex spelare, då någon eller några färger får mindre draghjälp i form av inflytande än andra.


 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson