Click for English        Online

Tillverkare: Alga
Kategori: Kunskaps/ordspel
Spelare: 2-4 (bäst med två spelare eller möjligtvis två lag)
Speltid: 00:30-00:40
Ålder: 9+
Innehåll:   2  dubbelsidiga ämnesbrickor med mer än 400 ämnen 
  1  block med protokollblad 
  4  pennor 
  1  timglas 
18  marker
Spelets mål: Skriva ord så att de hakar i varandra; dvs ett ords sista bokstav skall bilda början på nästa. Under 30 sekunder skriver du ord som hör till ett visst ämnesområde. Nästa gång det är din tur fortsätter du med ett nytt ämne. Den som först fyller sitt protokollblad med en enda lång ordkedja har vunnit.
Regler: -
Strategi: -
Kommentarer: Utgåva 1995. Licensierad från "The Michael Kohner Corporation". 

Ganska trevligt spel i sin kategori, men inte speciellt originellt. Jag skulle ha uppskattat ifall kategorierna stod skrivna på kort, i stället för att man pekade på ett ämneskort. Vi pekade alltför ofta ut ämnen, som redan hade använts.

 
 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson