Click for English        Queens Necklace (engelska)

Tillverkare: Days of Wonder
Kategori: Kort
Spelare: 2-4 (bäst med 3, okey med 4)
Speltid: 30-45 minuter
Ålder: 8+
Innehåll: 110 kort av Tarotstorlek
 
59 ädelstenskort
   7 ringkort
   1 Queen's Necklace kort
 33 karaktärskort
   3 handelsmanskort
   4 summeringskort till vardera spelare
   3 blanka kort (för att skapa dina egna karaktärer och ädelstenar)
 12 rickor
   4 ädelstensbrickor (diamant, rubin, smaragd och bärnsten)
   4 modebrickor (+30, +20, +10, 0)
   4 sälssynthetsbrickor (+30, +20, +10, 0)
   5 guldringsmarkörer, för att visa det nuvarande köppriset under kortköpsfasen.
   1 Queen’s Necklace.
   1 Days of Wonder Webbkort för tillgång till fritt onlinespel.
Spelets mål: Varje spelare antar rollen som kungens juvelerare, som genom tre års lärlingsskap tillverkar och säljer eftertraktade juveler i kungadömet I slutet av varje år, så annonserar handelsmannen att det är dags för försäljning, där juvelerarna bestämmer vilka av sina kreationer de vill sälja. Den juvelerare som tjänat mest på sina försäljningar efter tre år får en adelstitel och blir hovjuvelererare. För att lyckas så måste man balansera mellan att köpa nya dyra juveler, köpra favörer från kungen, drottningen eller andra viktiga medlemmar av hovet eller att hyra in en tjuv eller förfalskare.
Regler: Regler på engelska
Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 2003. Designer av spelet är Bruno Cathala och Bruno Faidutti. Publicerad på franska, engelska och tyska.

En spelaromgång består av följande:
1 - Inflytandefas: Spelaren kan spela valfritt antal inflytandekort (blå kort) som helst från sin hand. Man kan bara spela kort som man hade på hand i början av omgången. När ett kort spelas, så utnyttjas effekten direkt och därefter kastas kortet.
2 - Körtköpsfas: Varje spelare har 10 dukater, vilket denne kan spendera genom att köpa av de fem uppvända korten i bordets mitt. Priset på korten är det som guldringen på kortet visar.
3 - Värdeminskningsfas: Guldringen markerar på varje kort vad innevarande pris är. Dessa ringar flyttas ner ett steg på de kvarvarande korten och kommer att kosta mindre för näste spelare i tur. Om en markör flyttats till sista positionen, så kastas kortet.

A players game turn:
1 – Influence Phase:
The player may play from her hand as many “Influence” characters (the blue cards) as she wishes. A player can only play cards that she had in hand at the beginning of her turn. When a card is played, its effect takes place immediately and the card is discarded.
2 – Card Purchase Phase:
Each player has 10 ducats that she can spend to buy cards from the five cards displayed face up on the center of the table. The price for buying a card is the number on the card circled with the Golden Ring marker.
3 – Devaluation Phase: The Golden Ring marker on each card still displayed for sale on the table is moved one spot down. These cards will cost less to buy for the next player. If a marker is moved to the lowest position the card is discarded. Därefter ersätts alla sålda och kastade kort med nya från draghögen.

Det är alltför mycket krav på att känna till kortleken (även om spelarhjälpen hjälper till med detta), komma ihåg vem som tagit vilket kort och tur med korten som dras. Dock är det ett spel med fina komponenter, såsom flertalet från Days of Wonder.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson