Click for English        RoboRally

Tillverkare: Garfield Games (Wizard of the Coast)
Amigo Spiele har publiserat en tysk version 2000 med en expansion Crash 'n' Burn.
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-8 (bäst med 4-6)
Speltid: 01:00+
Ålder: 15+
Innehåll:   1  Användarhandbok (regler)
  2  Fabriksgolvsguide (Snabbreferenskort)
  6  Olika spelbräden att kombinera
84  Programkort (42 förflyttning + 42 rotering)
26  Tilläggskort (extrautrustning till robotarna)
  8  Zinkrobotsminiatyrer (för "verkliga" robotar)
  8  Tvådimensionella robotmarkörer (för "virtuella" robotar)
  6  Flaggmarkörer
32  Robotlivsmarkörer
61  Skademarkörer
Spelets mål: Att i ordning, röra alla flaggor vilka är utplacerade på fabriksgolvet (spelbrädet). Försök att knuffa och skjuta på de andra spelarnas robotar, likväl som att planera den kortaste vägen till nästa flagga.
Regler: Regler på svenska (Amigoversionen plus expansionen Crash 'n' Burn översatta från tyska av min vän Mikael Svensson)
Regler på svenska (Samma regler i wordformat och med bilder)

Regler på engelska

Strategi: -
Kommentarer: Utgivet 1994. ORIGINS utmärkelse 1994 som "Bästa Fantasy/Science Fiction Brädspel" plus "Bästa Grafiska Presentationen av ett Brädspel". Dessutom var det ett av GAMES magazine's "Topp 100 spel 1995".

Designad av Richard Garfield.

även om reglerna är relativt enkla, så var spelet något rörigt i början, eftersom du behövde planera 5 förflyttningar samtidigt plus också ta hänsyn till att någon i närheten kan knuffa runt dig på ett oförutsett sätt. men ju mer man spelar det, desto roligare blir det och jag ser fram emot att spela det med fler spelare, då interaktionen då kommer att öka, även om jag tror att det blir alltför rörigt med maximalt antal spelare Eftersom du gör mycket av planeringen och förflyttningarna samtidigt, så behöver du sällan vänta under spelets gång på övriga spelare.

Faktumet att spelet fortfarande (1999) går att köpa i svenska affärer, trots att det är ett relativt sett gammalt och utländskt spel, säger en hel del om dess spelvärde och goda rykte. Idag (2002) går det bara att få tag på den tyska versionen, vilken tyvärr är sämre. Du har endast material för 4 spelare i basversionen och får material plus s k optionkort i expansionen Crash 'n' Burn, där det även inkluderas ett nytt bräde med nya fällor.

Det är också två nya regler i expansionen, vilka gör spelet sämre. Du måste stoppa din robot om du har 3 eller fler i skada (expansionsvariant) och det första programkortet måste vara framåt eller bakåt. Undvik dessa regler, eftersom de förstör en del av spelets strategi.

 
 
 

 
Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson