Click for English        Samurai (tyska)

Tillverkare: Hans Im Glück
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-4 (Spelet bli annorlunda med olika antal spelare, men funkar lika bra. När man är två är det lättare att spela destruktivt mot motspelaren, än när man är fler.)
Speltid: 00:45
Ålder: 10+
Innehåll: 39 pjäser - 13 av varje (höga hjälmar, buddhafigurer och risfält)
80 spelbrickor - 20 i var och en av 4 färger
  4 japanska skärmar (att gömma sina brickor bakom)
  1 spelbräde (Japan i 4 delar, beroende på hur många deltagarna är)
  1 regelhäfte på tyska
Spelets mål: Att få flest poäng enligt den någon udda poängräkningen, vilken ställer krav på att man får flest i minst en sorts fångade pjäser och totalt har flest av de övriga pjäserna. Man tar en pjäs genom att ha mest "inflytande" över den, när pjäsen/pjäserna är omringade på land. Spelet avslutas när alla pjäser av en sort är borttagna från spelbrädet alternativt att 4 pjäser har neutraliserats, pga inflytandet över dem har varit oavgjort.
Regler: på engelska  (från Chris Lawson's Web Pages som har en bra FAQ om spelet) 
Strategi: -
Kommentarer: Utgivet 1998. Design av Reiner Knizia. Ovanligt lätt och snabbt att komma igång med ett spel som ett så stort djup. Jag ser inget skäl att gömma de fångade pjäserna bakom skärmen. Det ger bara den med bäst minne en fördel och gynnar inte spelet på något sätt.

 
 
 

 
Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson