Click for English        Stephensons Rocket

Tillverkare: Rio Grande Games
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-4 (3-4)
Speltid: 01:00-01:15
Ålder: 12+
Innehåll:     1 Bräde med karta över England
    7 Lokomotiv (1 av varje i 7 färger)
128 Aktier (16 av varje i 7 företag, 16 supplementaktier)
  60 Spårbrickor (2-sidiga: raka/kurvor)
  28 Stationer (7 av varje i 4 färger)
  45 brickor (9 av varje av stål, textil, bryggeri, läder och passagerare)
100 Sedlar (26x£1000, 24x£2000, 26x£5000 och 24x£10000)
Spelets mål: Tjäna mest pengar genom att bygga järnvägslinjer och erhålla aktier i järnvägsföretagen. Men också genom att ta brickor från städer som är kopplade till någon järnvägslinje plus att bygga stationer.
Regler: Regler på engelska
Strategi: En bra strategisida av Brian Bankler på engelska
En bra sida med frågor och svar av Chris Lawson på engelska
Kommentarer: Designad 1999 av Reiner Knizia.

Spelet är roligt att spela, men har ett större fel. Det är väldigt svårt att veta vem som är i ledningen just för tillfället och vinnaren blir alltför lätt en överraskning för alla! Poängberäkningen är alltför komplicerad, även för att vara ett Knizia-spel, speciellt som man dessutom ska beräkna poäng när spelet avslutas, beroende på vem som har flest av respektive sorts bricka och flest stationer. Spelet saknar helt turmoment, så det är ett perfekt spel för de som gillar att planera framåt, även om det är taktiska moment beroende på avad dina motståndare gör.

Förklaring av några oklarheter i reglerna:

1) Anta följande exempel:
Orange linje (LSWR) är kopplad till Reading (storstad) och sammansmälter till grön linje (GWR). Senare så kopplas grön linje till Reading. Räknas den gröna linjen som en ny linje kopplad till Reading (även om den före detta orange linjen redan är kopplad till den här storstaden) och skall poängberäknas?
- Nej, storstaden ska inte poängberäknas igen, då järnvägen är kopplad till den, även om det hände indirekt. Om nu i samma drag, sammanslagningen och kopplingen till storstaden sker, så ger storstaden utdelningen först och sedan sker sammanslagningen.

2) När du kopplar till en ny järnvägsstad, kommer stationerna på sammanslagna linjer att räknas (som i ovanstående exempel där orange linje (med 1 station) slås samman med grön linje och grön linje sedan kopplas till en stad (t ex Oxford) senare)?
- När väl en linje har slagits samman med en annan linje, så anses alla linjer och stationer vara del av det nya järnvägsföretaget. Det enda undantaget till denna regeln är när en sammanslagning inträffar samtidigt som poängberäkning (vid läggning av samma bricka), då poängberäkning för kopplingen sker med skilda linjernas resurser och därefter smälter linjerna ihop.

 
 
 

 
Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson