Click for English        Stadens Nyckel

Tillverkare: Casper
Kategori: Strategispel
Spelare: 3-6 (4-5)
Speltid: 02:00
Ålder: 9+
Innehåll:     1  spelplan
    1  extraspelplan med anseendeskala och ämbetesrutor.
    1  turordningspjäs
    1  flyttpjäs
    1  stadskärna
  11  stadsdelar
168  kort varav:
           56 dalerkort (100, 200, 300 och 400 daler)
           36 förbättringskort
           41 händelsekort
           22 utvecklingskort (varav 5 st "staden växer")
             6 "avstår"-kort
             6 ättekort
             1 "stadens nyckel"-kort, som vinnaren sedan får....
  42  ättemarker (7 för varje ätt)
  18  sigill (3 för varje ätt)  (på "Wädurhorn" står det feltryckt "Skutenhielm")
    1  sexsidig tärning
   45 plastfötter (varav 1 extra)
Spelets mål: Att få mest anseendepoäng (AP) när flyttpjäsen hamnat på sista utvecklingskortet.
Regler: Regler på engelska     (från The Gaming Dumpster)
Review på engelska   (från Svellov's Braet & Board)
Strategi: Spendera inte alltför mycket "daler" på stadsdelsauktionen, för då räcker de inte i fortsättningen. Ju närmare slutet, desto viktigare blir ämbetena. Stirra dig inte blind på att ta för många dalerkort. Det finns bl a andra kort som ger dig fördelar vid budgivning och utmaningar.
Kommentarer: Ganska OK spel, men stundtals lite för turbetonat. Lite svårt att greppa strategin, men jag tror spelet är en vinnare i längden... ifall jag kan övertala mina kompisar att ge spelet en ny chans.
Utgivet 1998. Uppfunnet av Dan Glimne.

Jag har varit i kontakt med Target Games för att höra vad de skulle göra åt feltrycket. Via epost svarade de inte ens och de verkade måttligt intresserade av att åtgärda felet genom att skicka nya rättade "sigill", utan hänvisade till att det inte påverkade spelet. Detta är visserligen sant, men jag tycker man kan begära mer när man betalar såpass mycket för ett spel!

 
 
 

 
Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson