Click for English        Time Control (engelska)

Tillverkare: Thompson Industry
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-4
Speltid: 45 minuter
Ålder: 8+
Innehåll:

  4 Tidslinjebräden: En för vardera spelares färg
72 Tidvågbrickor: Varje är tvåsidig. Ena sidan markerad "Create" och den andra "Solve"
31 Ödeskort: Värden från 15 till -15 och ett FATE-kort
64 Problemkort: 2 vardera av 32 unika problem
88 Tidskontrollmarkörer: 22 i varje färg, värden från1-21 i följd och 1 FATE-bricka
48 Tidsagentermarkörer: 12 i varje färg. 2 agenter, 2 vetenskapsmän, 2 bråkstakar, 6 historiker  

Spelets mål: Att bli den siste som är kvar i spelet.
Regler: Regler på engelska
Strategi: -
Kommentarer: Min utgåva är från 2003. Designer av spelet är Anthony Thompson.

Tidsagentens runda: Tidsagenten lämnar Idag och flyttar till det Förflutna, korsar Tidszoner och Tidslinjer. De duellerar med varandra och försöker skapa och förstöra tidsvågor. Följande faser finns i omgången:

Ivägskickningsfasen: Spelaren kan flytta vissa (eller alla) alla Beredda Agenter, en i taget, från Idag till vilken annan Tidszon på sin egen Tidslinje. Ivägskickningsfasen avlutas när inga flera Beredda Agenter i någon spelares Tidslinje legalt kan skickas från Idag eller att alla spelarna är överens om att fasen är över.
Beredskapsfasen: Varje spelar vänder alla Upptagna Agenter (både egna och motståndarnas) på sina Tidslinjebräden från Upptagna till Beredda. Beredskapsfasen avslutas när alla Agenter har blivit Beredda.
Handlingsfasen: Under denna fasen så kan spelaren använda sina Beredda Agenter för att utföra legala handlingar.

Detta spel har redan föregåtts av så åligt rykte bland mina spelvänner, utan att ens ha blivit spelar, att jag inte ens kan få dem att testa spelet en enda gång. Själv har jag försökt att läsa och förstå reglerna några gånger, men inte en med andra upplagan av reglerna är detta en lätt uppgift. Det finns två huvudsakliga problem med spelet: Först och främst är det ett eliminationsspel och för det andra så är det realtidsspel för att motverka handlingar från andra spelare, vilket sällan fungerar bra utom möjligtvis i tvåspelarspel. Tyvärr kan knappast desigern ha testar spelet och reglerna utanför sin egen testgrupp.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson