Click for English        Volldampf

Tillverkare: TM Spiele / Kosmos
Kategori: Strategispel
Spelare: 2-6 (bäst med 3-4 spelare)
Speltid: 1:10-1:30
Ålder: 10+
Innehåll:     1 Bräde föreställande tyska jrnvägskartan
  48 Spärkort: 8 vardera med 6 olia symboler / färger
  18 Varukort, vart och ett med 3 städer
  14 Händelsekort
    6 Sekvenskort
    6 Lokomotivmarkörer
  36 Obligationer (24 x 1, 12 x 5)
  40 Varukuber: 10 vardera i blått, violett, rött och gult
  96 Spårsektioner: 4 fäårger med 15 sektioner och 2 med 18 sektioner
100 Sedlar: 50 x 1, 20 x 5, 20 x 10, 10 x 20
Spelets mål: Den som har kommit längst på inkomstspåret runt brädet efter ett visst antal rundor är vinnare.
Regler: Regler på engelska
Strategi: Bli inte frestad att börja medatt köpa de yttre spåren, vilka normalt kostar 10 mark. Det är bättre att försöka köpa spår i mitten, vilka alla förr eller senare måste använda.
Kommentarer: Min utgåva är från 2001. Designer av spelet är qqqq qqqq. Martin Wallace. Det finns bara en tysk utgåva av spelet, men det är en vidareutveckling av det engelska spelet Lancashire Railways.

Varje runda består av följande 7 handlingar, vilka alltid utförs i samma ordning:
1.  Varukort läggs upp och slumpmässiga varukuber placeras på respektive stad enligt korten.
2.  Spårkorten läggs upp i lika många grupper som det är spelare.
3.  Obligationer kan köpas. Dock kostar de mark per runda plus en minuspoäng på slutet per styck.
4.  Turordning auktioneras ut och spårkort väljs.
5.  Spårsektioner betalas och placeras ut.
6.  Varukuber transporteras och ger inkomst till en eller flera spelare.
7.  Inkomsten markeras och ränta betalas på obligationerna.

Det var ovanligt enkelt och logiskt att greppa idén med det här spelet, trots att spelet är svårt att spela bra. Jag kommer troligen inte att neka att spela det, ifall någon önskar det. En sak som jag speciellt gillar är att siste spelaren alltid får ta ett händelsekort, vilket ger bättre möjlighet att komma ikapp. Tyvärr finns det ett 'kingmaker'-problem, eftersom man nästan alltid ger poäng till någon annan, samtidigt som man själv tar poäng, eftersom man utnyttjar varandras spår vid transporten av varukuberna.

 
 

 

Click for English
 

Start

Sidan skapad och underhållen av: Carl-Gustaf Samuelsson